Inici

Benvingut/uda al perfil del contractant

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa. Hi podeu accedir fent clic aquí

Entitat Objecte Estat
 Contractació  Exp. 2015-031-S (3) ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT DE PLAQUES MARBRE I NÚMEROS PER A LA SENYALITZACIÓ I RETOLACIÓ DELS VIALS I EDIFICIS  En fase de valoració 
 Contractació  Exp. 2017-008-C CONCESSIÓ DE LA GESTIÓ I EXPLOTACIÓ D'UN LOCAL DESTINAT A QUIOSC-BAR AL PARC MUNICIPAL DE LA QUARENTENA (PART DE DALT)  En fase de valoració 
 Contractació  Exp. 2017-004-C AUTORITZACIÓ D'OCUPACIÓ I EXPLOTACIÓ DE LA PLATJA DE CALA ESTÀNCIA  En fase de valoració 
 Contractació  Exp. 2017-003-C CONCESSIÓ MITJANÇANT CONTRACTE RESERVAT A CENTRES ESPECIALS D'OCUPACIÓ I EMPRESES D'INSERCIÓ, SENSE ÀNIM DE LUCRE, GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE LOCALS DE PROP. MPAL - LOT 1 QUIOSC-BAR DEL PARC KRISTIAN KRECOVIC - LOT 2 QUIOSC-BAR DEL PARC DE SON GIBERT  En fase de valoració 
 Contractació  Exp. 2017-005-C AUTORITZACIÓ D'OCUPACIÓ I EXPLOTACIÓ DE LA PLATJA DE CALA MAJOR  En fase de valoració 
 Contractació  Exp. 2017-006-C AUTORITZACIÓ D'OCUPACIÓ I EXPLOTACIÓ DE LA PLATJA DE CAN PERE ANTONI  En fase de valoració 
 Contractació  Exp. 2017-007-C AUTORITZACIÓ D'OCUPACIÓ I EXPLOTACIÓ DE LA PLATJA DE CIUTAT JARDÍ  En fase de valoració 
 Contractació  Exp. 2017-001-P VENDA DE FERRALLES FÈRRIQUES, NO FÈRRIQUES I RESIDUS VARIS NO PERILLOSOS DE L'AJUNTAMENT DE PALMA  En fase de valoració 
 Contractació  Exp. 2016-031-A SERVEI DEL PROGRAMA D'ESCOLES OBERTES DEL CENTRES ÈXIT D'ORIENTACIÓ I SUPORT A L'ESTUDI  En fase de valoració 
 Contractació  Exp. 2016-030-A SERVEI DE DINAMITZACIÓ DEL LLEURE DE JOVES ALS BARRIS (DINAMO)  En fase de valoració 
 Contractació  Exp. 2016-029-S SUBMINISTRAMENT DE PILONS I BALISES DE PROTECCIÓ (3 LOTS)  En fase de valoració 
 Contractació  Exp. 2016-026-A SERVEI D'ACOLLIMENT MUNICIPAL PER A FAMÍLIES  En fase de valoració 
 Contractació  Exp. 2016-025-A SERVEI PER A LA GESTIÓ DEL CENTRE D'ACOLLIMENT TEMPORAL  En fase de valoració 
 Contractació  Exp. 2016-019-A SERVEI DE PREVENCIÓ DE L'ABANDONAMENT EDUCATIU: PROJECTE REFORÇAT  En fase de valoració 
 Contractació  Exp. 2016-018-A SERVEIS D'ACTUACIONS COMUNITÀRIES D'OCI PREVENTIU  En fase de valoració 
 Contractació  Exp. 2016-016-A SERVEI D'ACOLLIMENT MUNICIPAL A VÍCTIMES DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE (SAM VVG)  En fase de valoració 
 Contractació  Exp. 2015-016-S (2) SUBMINISTRAMENT D'UN VEHICLE PEL CENTRE SANITARI DE PROTECCIÓ D'ANIMALS DE L'AJUNTAMENT DE PALMA  En fase de valoració 

17 continguts


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010