Inici

Benvingut/uda al perfil del contractant

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

Entitat Objecte Estat
 Contractació  Exp. 2017-003-C CONCESSIÓ MITJANÇANT CONTRACTE RESERVAT A CENTRES ESPECIALS D'OCUPACIÓ I EMPRESES D'INSERCIÓ, SENSE ÀNIM DE LUCRE, GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE LOCALS DE PROP. MPAL - LOT 1 QUIOSC-BAR DEL PARC KRISTIAN KRECOVIC - LOT 2 QUIOSC-BAR DEL PARC DE SON GIBERT  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2017-004-C AUTORITZACIÓ D'OCUPACIÓ I EXPLOTACIÓ DE LA PLATJA DE CALA ESTÀNCIA  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2017-007-C AUTORITZACIÓ D'OCUPACIÓ I EXPLOTACIÓ DE LA PLATJA DE CIUTAT JARDÍ  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2017-006-C AUTORITZACIÓ D'OCUPACIÓ I EXPLOTACIÓ DE LA PLATJA DE CAN PERE ANTONI  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2017-005-C AUTORITZACIÓ D'OCUPACIÓ I EXPLOTACIÓ DE LA PLATJA DE CALA MAJOR  Licitacions en curs 

5 continguts


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010