Inici

Benvingut/uda al perfil del contractant

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

Entitat Objecte Estat
 Contractació  Exp. 2017-001-P VENDA DE FERRALLES FÈRRIQUES, NO FÈRRIQUES I RESIDUS VARIS NO PERILLOSOS DE L'AJUNTAMENT DE PALMA  En fase de valoració 
 Contractació  Exp. 2016-031-A SERVEI DEL PROGRAMA D'ESCOLES OBERTES DEL CENTRES ÈXIT D'ORIENTACIÓ I SUPORT A L'ESTUDI  En fase de valoració 
 Contractació  Exp. 2016-030-A SERVEI DE DINAMITZACIÓ DEL LLEURE DE JOVES ALS BARRIS (DINAMO)  En fase de valoració 
 Contractació  Exp. 2016-029-S SUBMINISTRAMENT DE PILONS I BALISES DE PROTECCIÓ (3 LOTS)  En fase de valoració 
 Contractació  Exp. 2016-026-A SERVEI D'ACOLLIMENT MUNICIPAL PER A FAMÍLIES  En fase de valoració 
 Contractació  Exp. 2016-025-A SERVEI PER A LA GESTIÓ DEL CENTRE D'ACOLLIMENT TEMPORAL  En fase de valoració 
 Contractació  Exp. 2016-023-A SERVEI DE TAQUILLA, RECEPCIÓ, PORTERIA I ACOMODACIÓ DEL MUSEU D'HISTÒRIA DE LA CIUTAT, CASTELL DE BELLVER  En fase de valoració 
 Contractació  Exp. 2016-019-A SERVEI DE PREVENCIÓ DE L'ABANDONAMENT EDUCATIU: PROJECTE REFORÇAT  En fase de valoració 
 Contractació  Exp. 2016-018-A SERVEIS D'ACTUACIONS COMUNITÀRIES D'OCI PREVENTIU  En fase de valoració 
 Contractació  Exp. 2016-016-A SERVEI D'ACOLLIMENT MUNICIPAL A VÍCTIMES DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE (SAM VVG)  En fase de valoració 
 Contractació  Exp. 2016-013-A SERVEI MUNICIPAL D'ATENCIÓ INTEGRAL A LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE (SAIVG)  En fase de valoració 
 Contractació  Exp. 2015-031-S (2) ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT DE PLAQUES MARBRE I NÚMEROS PER A LA SENYALITZACIÓ I RETOLACIÓ DELS VIALS I EDIFICIS  En fase de valoració 
 Contractació  Exp. 2015-016-S (2) SUBMINISTRAMENT D'UN VEHICLE PEL CENTRE SANITARI DE PROTECCIÓ D'ANIMALS DE L'AJUNTAMENT DE PALMA  En fase de valoració 
 Contractació  Exp. SAC 16/02 2a LICITACIÓN EN EL ACUERDO MARCO AM 14/2014 VEHICULOS TURISMO DEL CONTRATO BASADO PARA LA ADQUISICIÓN DE 12 VEHICULOS TURISMO (clase 14.03.01.02) Y 12 KITS VEHICULO Z (clase 14.70.01.06)  En fase de valoració 

14 continguts


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010