Inici

Benvingut/uda al perfil del contractant

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

Entitat Objecte Estat
 Contractació  Exp. 2016-024-S ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA MITJANÇANT FONTS REFREDADORES A UBICAR DINS LES DEPENDÈNCIES DE L'AJUNTAMENT DE PALMA. CONTRACTE RESERVAT A CENTRES ESPECIALS D'OCUPACIÓ I EMPRESES D'INSERCIÓ  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2016-017-A SERVEIS INFORMÀTICS AUXILIARS DE LA UNITAT ADMINISTRATIVA DE GESTIÓ DE MULTES DE TRÀNSIT  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2016-010-S ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT DE PAPER ECOLÒGIC TCF I MATERIAL D'OFICINA DELS SERVEIS GENERALS DE L'AJUNTAMENT DE PALMA (2 LOTS)  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2015-028-A SERVEI D'ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A LA GESTIÓ DE LES PLAGUES DE RHYNCHOPHORUS FERRUGINEUS (BECUT VERMELL), PAYSANDISIA ARCHON I ALTRES PLAGUES SOBRE LES PALMÀCIES AL TERME MUNICIPAL DE PALMA DE MALLORCA  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2016-020-A SERVEI SOCIOEDUCATIU PROGRAMA SUPORT ALTER-PALMA  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  CONTRACTACIÓ DE TRES CONCERTS A LA PLAÇA D'ESPANYA, (REVETLA I ALTRES DOS CONCERTS) PER A LA PROMOCIÓ ARTÍSTICA I DIFUSIÓ PUBLICITÀRIA DE LES FESTES DE SANT SEBASTIÀ 2017  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  CONTRACTACIO EN EXCLUSIVA DE L'ARTISTA PRINCIPAL, SERVEIS COMPLEMENTARIS I SONORITZACIÓ I IL·LUMINACIÓ PER LA REALITZACIÓ DE LA REVETLA A LA PL. DE LA REINA I PL. JOAN CARLES I PER LES FESTES DE SANT SEBASTIÀ 2017  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2016-027-A SERVEI D'ENTREGA, MUNTATGE, MANTENIMENT I DESMUNTATGE DELS ESCENARIS I ALTRES INFRAESTRUCTURES NECESSÀRIES PER A LA CELEBRACIÓ DE LES FESTES DE SANT SEBASTIÀ 2017-2018  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2016-021-S SUBMINISTRAMENT DE 30 MOTOCICLETES PER A LA POLICIA LOCAL  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2016-015-S SUBMINISTRAMENT DE 130 EQUIPS DE RESPIRACIÓ AUTÒNOMA (ERAS) I ACCESSORIS DELS MATEIXOS PER AL COS DE BOMBERS DE L'AJUNTAMENT DE PALMA  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2016-022-A SERVEI D'ASSISTÈNCIA TÈCNICA DE SO, IL·LUMINACIÓ, SERVEIS AUDIOVISUALS I DE TRAMOIA I MAQUINÀRIA EN ELS TEATRES MUNICIPALS CATALINAVALLS, XESC FORTEZA I MAR I TERRA I ALTRES ESPAIS ESCÈNICS DE L'AJUNTAMENT DE PALMA  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2016-028-A SERVEI D'ACTUALITZACIÓ I MANTENIMENT DELS PAQUETS DE SOFTWARE EUROCOP (VERSIÓ ORACLE) I EUROCOP DGT-ATEX DE L'ÀREA DELEGADA DE SEGURETAT CIUTADANA  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2016-014-A SERVEI DE LLOGUER, MUNTATGE I DESMUNTATGE DE 550 METRES LINEALS DE CASETES, EN PERFECTE ESTAT DE FUNCIONAMENT, PER A L'EDICIÓ 2016/2017 DE LA FIRA DE NADAL I REIS  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2016-012-S SUBMINISTRAMENT D'ELEMENTS PER A L'ESTACIONAMENT DE BICICLETES (3 LOTS)  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2016-002-A (2) SERVEI DE MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS, INTRUSIÓ, VIGILÀNCIA MITJANÇANT CCTV I DEL SERVEI DE RESPOSTA A LES ALARMES, DELS EDIFICIS MUNICIPALS (LOT 1) I ESCOLES PÚBLIQUES (LOT 2)  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2016-008-A SERVEI SOCIOEDUCATIU COMUNITARI  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2016-011-A GESTIÓ DEL SERVEI DEL CONSERVATORI ELEMENTAL DE MÚSICA DE PALMA I L'ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE PALMA  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2015-032-S (2) ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT DE PLAQUES METÀL·LIQUES I SUPORTS D'ALUMINI PER A LA SENYALITZACIÓ DELS VIALS I DE NÚMEROS I LLETRES METÀL·LICS PER A LA IDENTIFICACIÓ DELS EDIFICIS (2)  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2015-027-O DEMOLICIÓ, DESMUNTATGE I TRASLLAT DE L'EDIFICI MODULAR DEL SAPS UBICAT AL C/ GOLF DE BISCAIA,NÚM 3 I POSTERIOR INSTAL·LACIÓ DE PART DELS MÒDULS A LES PARCEL·LES DEL POLIESPORTIUS GERMANS ESCALAS I SANT JORDI  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2016-001-S SUBMINISTRAMENT D'ELEMENTS PER A LA SEGONA AMPLIACIÓ DEL SISTEMA DE BICICLETA PÚBLICA BICIPALMA (LOT 1: SUBMINISTRAMENT DE LES BICICLETES)  Adjudicacions i formalitzacions 

Pàgina 1 de 24,  480 continguts


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010