Inici -> Buscador Ajuntament

Benvingut/uda al perfil del contractant

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa. Hi podeu accedir fent clic aquí

Entitat Objecte Estat
 Contractació  Exp. 2015-001-A SERVEI DE VENDA D'ENTRADES A LES TAQUILLES DELS TEATRES MUNICIPALS I CASTELL DE BELLVER I PER ALTRES CANALS DE VENDA AIXÍ COM RESERVES I CONTROL D'ACCÉS ALS RECINTES REFERITS  Devolucions de garanties 
 Contractació  Exp. PARTICIPACIÓ CIUTADANA. - CONTRACTACIÓ DEL SERVEI D'ACTIVITATS DE CAIRE EDUCATIVOCULTURAL AL CASAL DE BARRI DE SANTA CATALINA ENTRE ELS MESOS D'OCTUBRE DE 2017 A MARÇ DE 2018  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2017-020-S ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT DE CONSUMIBLES INFORMÀTICS DELS SERVEIS GENERALS DE L'AJUNTAMENT DE PALMA  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2017-031-S SUBMINISTRAMENT DE 425 EQUIPS DE RADIO COMUNICACIÓ PORTÀTIL PER A LA POLICIA LOCAL DE PALMA (2 LOTS)  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2017-030-A CONTRACTACIÓ D'UNA PÒLISSA D'ASSEGURANCES QUE COBREIXI LES PÈRDUES O DANYS MATERIALS DEL PATRIMONI DE L'AJUNTAMENT  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2017-022-C CONCESSIÓ DE LA GESTIÓ I EXPLOTACIÓ D'UN LOCAL DESTINAT A QUIOSC-BAR AL PARC MUNICIPAL DE SON GIBERT  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2017-029-A SERVEI MUNICIPAL D'EDUCACIÓ D'ADULTS (SMEA)  En fase de valoració 
 Contractació  Exp. 2017-025-S ACORD MARC PER AL SUBMINISTRAMENT DE GASOIL TIPUS "C" PER A LA CALEFACCIÓ DEL QUARTER DE LA POLICIA LOCAL DE PALMA  En fase de valoració 
 Contractació  Exp. 2017-028-A SERVEI DE CONTROL DE PLAGUES URBANES AL TERME MUNICIPAL DE PALMA  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2017-027-A SERVEI DE LLOGUER, MUNTATGE I DESMUNTATGE DE CASETES DE LA FIRA DE NADAL I REIS A ORGANITZAR PER L'AJUNTAMENT  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2017-021-C CONCESSIÓ DE LA GESTIÓ I EXPLOTACIÓ D'UN LOCAL DESTINAT A QUIOSC-BAR AL PARC KRISTIAN KRECOVIC DEL POLÍGON DE LLEVANT  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2017-026-A SERVEIS TECNOLÒGICS DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ DE L'AJUNTAMENT  En fase de valoració 
 Contractació  Exp. 2016-018-A SERVEIS D'ACTUACIONS COMUNITÀRIES D'OCI PREVENTIU  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2016-019-A SERVEI DE PREVENCIÓ DE L'ABANDONAMENT EDUCATIU: PROJECTE REFORÇAT  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2017-024-O EXECUCIÓ DE LES OBRES DE DEMOLICIÓ DEL MONUMENT AL CREUER BALEARES A LA FEIXINA I LA PAVIMENTACIÓ DE L'ESPAI LLIURE RESULTANT.  En fase de valoració 
 Contractació  Exp. 2017-018-C CONCESSIÓ DE LA GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DEL BAR LLIBRERIA CASA MUSEU BALAGUER  En fase de valoració 
 Contractació  Exp. 2017-013-A SERVEI DE SEGURETAT I VIGILÀNCIA DELS IMMOBLES I DEPENDÈNCIES DE L'AJUNTAMENT DE PALMA  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2017-023-A SERVEI DE PREVENCIÓ ALIÈ, DISCIPLINES D' ERGONOMIA I PSICOSOCIOLOGIA APLICADA, MEDICINA DEL TREBALL I COORDINACIÓ D' ACTIVITATS EMPRESARIALS  En fase de valoració 
 Contractació  Exp. 2015-031-S (4) ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT DE PLAQUES MARBRE I NÚMEROS PER A LA SENYALITZACIÓ I RETOLACIÓ DELS VIALS I EDIFICIS (4)  En fase de valoració 
 Contractació  Exp. 2017-011-A SERVEIS NECESSARIS PER A LA REALITZACIÓ DEL PROGRAMA CINEMA A LA FRESCA 2017  Adjudicacions i formalitzacions 

Pàgina 1 de 27,  529 continguts


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010