Inici

Benvingut/uda al perfil del contractant

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa. Hi podeu accedir fent clic aquí

Àrea Objecte Estat
 Cultura  Contractació menor servei d'instalació de barres electrificades a l'escenari del teatre Catalina Valls  Anunci 
 Consum  Petició d'ofertes per a la contractació menor del subministrament de 30 quadres elèctrics  Anunci 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 60/2017 Substitució de tres portes d'accés entre les piscines interiors i exteriors de Son Hugo. (CM 60/2017)  En fase de valoració 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 61/2017 Direcció execució material i coordinació seguretat i salut de l'obra mur CF Verge de Lluc. (CM 61/2017)  En fase de valoració 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 56/2017 Subministrament i instal·lació de tres descalcificadors al PM Secar de La Real, PM Son Cotoner i PM Son Oliva. (CM 56/2017)  En fase de valoració 
 Consum  Petició d'ofertes per a la contractació menor del subministrament de 11 anoracs tèrmics  Anunci 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 55/2017 Obra mur CF Verge de Lluc. (CM 55/2017)  En fase de valoració 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 58/2017 Reforma sala màquines Toni Servera. (CM 58/2017)  En fase de valoració 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 57/2017 Projecte activitat PM Germans Escalas. (CM 57/2017)  En fase de valoració 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 54/2017 Actualització aparell elevador al PM Germans Escalas. (CM 54/2017)  En fase de valoració 
 Ecologia  Exp. DEBA 2018-018 Petició d'ofertes instal·lació elèctrica al Parc Nacional de Cabrera  Anunci 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 59/2017 Adequació pas lateral piscina Marga Crespí. (CM 59/2017)  En fase de valoració 
 Batlia  Contractació menor per a la realització d'un vídeo sobre el Pla Litoral de Ponent de Palma  Anunci 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 62/2017 Elaboració de cartelleria de normes d'ús i de comportament per a 12 instal·lacions exteriors de l'IME. (CM 62/2017)  Licitacions en curs 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 53/2017 Modificació de la instal·lació ACS del pavelló Toni Servera. (CM 53/2017)  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 64/2017 Substitució sistema ACS de les dutxes als vestidors del CF del PM Son Moix. (CM 64/2017)  Licitacions en curs 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 51/2017 Canvi dels corrons d'arrossegament de les grades telescòpiques del pavelló Germans Escalas.(CM 51/2017)  Adjudicacions i formalitzacions 
 Cultura  Petició de propostes per a la restauració de diversos bens mobles historicoartístics  Anunci 
 Igualtat  Contractació menor d'una ambulància per la II Fira de les cultures  Anunci 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 50/2017 Projecte i direcció de les obres destinades a la renovació del velòdrom i pista d'atletisme Son Moix. (CM 50/2017)  Adjudicacions i formalitzacions 

Pàgina 1 de 17,  328 continguts


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010