Inici -> Contractes menors

Benvingut/uda al perfil del contractant

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

Àrea Objecte Estat
 Cultura  Contractació d'actuacions de bandes de música  Anunci 
 Cultura  Servei preventiu sanitari per a les activitats culturals  Anunci 
 Igualtat  Contractació menor de tallers de sensibilització en igualtat i prevenció de la violència masclista  Anunci 
 Igualtat  Contractació menor del disseny gràfic de la difusió dels actes del Dia de la Dona  Anunci 
 Igualtat  Contractació menor de tallers de sensibilització i prevenció sobre l'abús sexual a la infància  Anunci 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 01/2017 Canvi de ratjoles a distintes dependències del pavelló Joan Seguí (CM 01/17)  En fase de valoració 
 Igualtat  Contractació menor de l'activitat d'informació i sensibilització per la campanya No i punt. Palma lliure d'agressions sexistes  Anunci 
 Igualtat  Contractació menor de tallers de sensibilització sobre diversidad afectivo sexual i de gènere  Anunci 
 Igualtat  Contractació menor de taller relació sexual igualitària: Taller prevenció d'agressions sexistes i sexuals  Anunci 
 Urbanisme   Contracte menor taller i edició recopilació actes respecte a la perspectiva de gènere  Adjudicacions i formalitzacions 
 Cultura  Contractació menor projecte de foment de la normalització lingüística a cinc centres escolars  Anunci 
 Infraestructures  EDI-MUN 2016-011 QUADRE MONITORITZACIÓ EDIFICIS  Licitacions en curs 
 Infraestructures  EDI-MUN 2016-010 PANTALLES LED EDIF. CASERNA INTENDENCIA  En fase de valoració 
 Urbanisme   Contracte menor taller i edició recopilació actes taller infantil de participació ciutadana  Adjudicacions i formalitzacions 
 Patronat Municipal Habitatge  Exp. CM-SERV 1-2017 Contractació servei de Prevenció de Riscs Laborals any 2017  Anunci 
 Cultura  Contracte menor per a l'execució de tallers de teatre de gener a març  Anunci 
 Infraestructures  LOGISTICA-2016-009-SUBMINISTRAMENT de LLENYA per a FOGUERONS I TORRADORS SANT SEBASTIÀ 2016  Adjudicacions i formalitzacions 
 Igualtat  Contractació menor provisió estands Fira d'Entitats programa 18D  Anunci 
 Urbanisme   Exp. PLP SUM 1-2016 Contracte menor suministre de mobiliari  Anunci 
 Urbanisme   Exp. PLP SUM 2-2016 Contracte menor suministre equipament informàtic  Anunci 

Pàgina 1 de 6,  115 continguts


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010