Inici -> Contractes menors

Benvingut/uda al perfil del contractant

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa. Hi podeu accedir fent clic aquí

Àrea Objecte Estat
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 34/2017 Estudi hidrogeològic al subsòl de les instal·lacions de Son Hugo per a determinar la viabilitat d'un projecte de geotèrmia (CM 34/2017)  En fase de valoració 
 Cultura  Petició d'ofertes adquisició una catifa o moqueta cambra i alcova Can Balaguer  Anunci 
 Cultura  Petició d'ofertes per restaurar dos tapissos cambra i alcova Can Balaguer  Anunci 
 Cultura  Petició d'ofertes restauració mobiliari cambra i alcova Can Balaguer  Anunci 
 Infraestructures  EDI-MUN 2017-007 Petició d'ofertes pel contracte menor de reforma a l'Oficina d'atenció al ciutadà S'Escorxador  Licitacions en curs 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 28/2017 Reparació de les juntes del vas de la piscina Antoni Servera amb morter de resina epoxídica. (CM 28/2017)  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 30/2017 Actuacions per a dotar d'equipament esportiu a la plaça de Los Almendros. (CM 30/2017)  Adjudicacions i formalitzacions 
 Infraestructures  VIALITAT 2017-001 Subministrament d'aglomerat asfàltic  Licitacions en curs 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 27/2017 Realització de mesures correctores per a la millora de la insonorització i aïllament acústic de la PE de Can Baró. (CM 27/2017)  Anunci 
 Personal  Sol·licitud d'ofertes i proposta per a la contractació del Servei de Prevenció Aliè  Anunci 
 Participació Ciutadana   Contractació Servei assessorament musical Sant Sebastià 2018  Anunci 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 33/2017 Direcció d'execució material i coordinació de seguretat i salut per a la instal·lació d'un ascensor a les oficines de l'IME.(CM 33/2017)  En fase de valoració 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 32/2017 Confecció de plànols en format DWG de varies instal·lacions esportives de l'IME. (CM 32/2017)  En fase de valoració 
 Cultura  Contractació menor d'activitats de dinamització de Biblioteques  Anunci 
 Infraestructures  LOGISTICA 2017-005-SUBMINISTRAMENT DE TAULER MARÍ WBP BEDOLL CLASSE III 199,5 X 66,5cm  En fase de valoració 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 29/2017 Elaboració de cartelleria de normes d'ús i de comportament per a 16 camps de futbol. (CM 29/2017)  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 31/2017 Subministrament i instal·lació d'equipament esportiu multibarra exterior per a la pràctica de street workout (cal.listènia). (CM 31/2017)  En fase de valoració 
 Cultura  Sol·licitud d'ofertes per a la contractació de serveis d'il·luminació i sonorització de les activitats o les actuacions al pati d'armes del Castell de Bellver  Anunci 
 Cultura  Sol·licitud d'ofertes i proposta per a la contractació del servei de manteniment preventiu, normatiu i correctiu bàsic durant aturada tècnica dels teatres municipals Catalina Valls, Xesc Forteza i Mar i Terra de l'Ajuntament de Palma  Anunci 
 Contractació  Contractació servei auditoria externa d'expedients de Contractació.  Adjudicacions i formalitzacions 

Pàgina 1 de 12,  231 continguts


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010