Inici -> Contractes menors

Benvingut/uda al perfil del contractant

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa. Hi podeu accedir fent clic aquí

Àrea Objecte Estat
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 24/2017 Estudi i valoració de les instal:lacions de l'IME per al compliment del Reial Decret 865/2003 sobre legionel·losi. (CM 24/2017)  Anunci 
 Sanitat i Consum  Exp. 1484/2017 Contractació menor de subministrament de material fungible pel Laboratori Municipal - 1484/2017  Anunci 
 Joventut  Contractació menor pel lloguer de 3 cabines sanitàries  Anunci 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 18/2017 Redacció del proyecte i construcció d'una rampa d'accés de la pista esportiva del Pil·larí al CEIP Es Pil·larí. (CM 18/2017)  Anunci 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 21/2017 Coordinació de seguretat i salut de l'obra, per l'execució material del poliesportiu Son Ferragut. (CM 21/2017)  Anunci 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 19/2017 Direcció d'execució del material de l'obra i coordinació de seguretat i salut de l'obra de la rampa d'accés de la pista del Pil·larí al CEIP Es Pil·larí. (CM 19/2017)  Anunci 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 22/2017 Direcció d'execució de l'obra, per l'execució material del poliesportiu Son Ferragut. (CM 22/2017)  Anunci 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 23/2017 Estudi de concepte energètic de les piscines de Son Hugo (CM 23/2017)  Anunci 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 17/2017 Tancament complet a la plaça d'Alexander Fleming (CM 17/2017).  Anunci 
 Fundació Palma Espai d'Art  Condicions per a la contractació d'un servei d'activitat educativa al voltant de l'exposició "Toni Catany d'anar i tornar"  Anunci 
 Patronat Mpal. de Reallotjament i R. Social  Exp. 1-2017 Serveis d'organització, disseny i docència d'un programa d'alfabetització-anivellació de competències lingüístiques i matemàtiques  Anunci 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 20/2017 Estudi hidrogeològic al subsòl de les instal·lacions de Son Hugo per a determinar la viabilitat d'un projecte de geotèrmia (CM 20/2017)  Anunci 
 Infraestructures  ACCESSIBILITAT 2017-001 Avaluació i realització de tasques complementàries al Projecte Pilot de Producte Turístic ACC  Licitacions en curs 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 14/2017 Direcció d'execució material de l'obra i coordinació de seguretat, de l'obra de Sanejament del mur perimetral del Camp de Futbol Es Coll d'en Rabassa. (CM 14/2017)  En fase de valoració 
 Sanitat i Consum  Exp. CM 2017-001 Prestació d'un servei de lloguer, muntatge i desmuntatge de 18 parades lleugeres per a l'edició 2017 de la Fira d'es Llonguet a Es Pil·larí  Anunci 
 Infraestructures  LOGISTICA 2017-002-SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIO DE MODUL SANITARI AÏLLAT  En fase de valoració 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 13/2017 Redacció de projecte i Direcció d'obra de la substitució de les deshumectadores i millora de la qualitat de l'aire exterior. (CM 13/2017)  Adjudicacions i formalitzacions 
 PMEI - Patronat Municipal d'Escoles d'Infants  Exp. CM 2017-001 Assistència tècnica en execució d'obra al PMEI / CM 2017-001  Anunci 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 15/2017 Sanejament del mur perimetral del Camp de Futbol del Coll d'en Rabassa. (CM 15/2017)  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 11/2017 Direcció i coordinació de seguretat i salut de l'obra,l'execució d'una instal·lació fotovoltaica modalitat autoconsum tipus 2 de 99,96 kW de potència nominal a Son Hugo, cofinançada al 50% a càrrec del programa operatiu FEDER 2014-2020 IB .(CM 11/2017)  Adjudicacions i formalitzacions 

Pàgina 1 de 10,  182 continguts


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010