Inici -> Buscador Empreses públiques i organismes autònoms

Benvingut/uda al perfil del contractant

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

Entitat Objecte Estat
 Infraestructures  EDI-MUN 2017-004 Contracte menor d'un grup electrògen a Son Pacs  Licitacions en curs 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 08/2017 Subministrament de làmpades de 2.000W, condensadors i arrencadors. (CM 08/2017)  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 14/2017 Direcció d'execució material de l'obra i coordinació de seguretat, de l'obra de Sanejament del mur perimetral del Camp de Futbol Es Coll d'en Rabassa. (CM 14/2017)  En fase de valoració 
 Fundació Palma Espai d'Art  Petició d'ofertes per al servei d'informadors de sala de Can Balaguer  Anunci 
 Fundació Palma Espai d'Art  Petició d'ofertes per al servei de càtering de Can Balaguer  Anunci 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 16/2017 Realització de les analítiques del producte químic (clor i pH), subministrat per l'empresa adjudicatària del concurs de químics de l'IME. (CM 16/2017)  En fase de valoració 
 Cultura  Contractació projecte museològic Torre Homenatge Castell Bellver  Anunci 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 12/2017 Automatització d'instal·lacions de climatització d'aigua i aire Piscina de Sant Jordi. (CM 12/2017)  En fase de valoració 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 09/2017 Instal·lació de la il·luminació, i desinstal·lació de la existent a camps de futbol. (CM 09/2017)  Adjudicacions i formalitzacions 
 Cultura  Contractació menor per a l'adquisició de fons documental per al a xarxa de biblioteques  Anunci 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 07/2017 Reparació de les juntes del vas de la piscina Antoni Servera amb quars. (CM 07/2017)  En fase de valoració 
 Fundació Palma Espai d'Art  Petició ofertes per a la neteja prèvia a l'entrada en funcionament de Can Balaguer  Anunci 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 15/2017 Sanejament del mur perimetral del Camp de Futbol del Coll d'en Rabassa. (CM 15/2017)  Anunci 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 06/2017 Direcció d'execució material d'obra de dotació de gespa i millora de l'enllumenat al camp de l'Antoniana.(CM 06/2017)  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. 09/2016 Contractació del servei de manteniment de les instal·lacions amb piscina i poliesportius dependents o gestionats per l'IME (Exp.09/2016)  Licitacions en curs 
 IMI - Institut Municipal d'Innovació  Exp. CM 01/2017 Defensa lletrada per a reclamació de danys i perjudicis  Anunci 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 13/2017 Redacció de projecte i Direcció d'obra de la substitució de les deshumectadores i millora de la qualitat de l'aire exterior. (CM 13/2017)  Anunci 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 10/2017 Direcció d'execució de l'obra i coordinació de seguretat i salut de l'obra, per l'execució material de sala escolar (pavelló) a Son Oliva-Son Ferragut. (CM 10/2017)  Anunci 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 11/2017 Direcció i coordinació de seguretat i salut de l'obra,l'execució d'una instal·lació fotovoltaica modalitat autoconsum tipus 2 de 99,96 kW de potència nominal a Son Hugo, cofinançada al 50% a càrrec del programa operatiu FEDER 2014-2020 IB .(CM 11/2017)  Anunci 
 Cultura  Petició d'ofertes per a l'adquisició d'instruments musicals per a la Banda Municipal de Música  Anunci 

Pàgina 1 de 12,  232 continguts


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010