Inici -> Buscador Empreses públiques i organismes autònoms

Benvingut/uda al perfil del contractant

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

Entitat Objecte Estat
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 06/2017 Direcció d'execució material d'obra de dotació de gespa i millora de l'enllumenat al camp de l'Antoniana.(CM 06/2017)  Anunci 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 02/2017 Estudi sonomètric inicial. Assessorament actuacions a realitzar. Estudi sonomètric final (CM 02/2017)  Anunci 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 04/2017 Contractació d'un software per la gestió i control en línia, dels resultat de les analítiques exigides en el RD 742/2013 de 13 piscines públiques distribuïdes en 9 instal·lacions de l'IME. (CM 04/2017)  En fase de valoració 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 05/2017 Realització de les analítiques exigides al RD 742/2013 per a les piscines municipals. (CM 05/2017)  En fase de valoració 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 03/2017 Contractació d'un Servei de Prevenció Aliè (SPA) de prevenció de riscs laborals, així com la realització dels reconeixements mèdics.(CM 03/2017)  En fase de valoració 
 Joventut  Contractació menor del diagnòstic de la situació de la infància i l'adolescència a Palma  Anunci 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. P.O. 6/16 SE Servei d'elaboració de nòmines i resta de documentació dels treballadors de l'Empresa Funeraria Municipal  Adjudicacions i formalitzacions 
 Igualtat  Contractació dels materials de difusió I Jornades STOP Racisme i materials exposició itinerant  Anunci 
 Cultura  Contractació per a la adquisició de les canyes de clarinet i saxófon  Anunci 
 Sanitat i Consum  Exp. 412/2017 Contractació menor de subministrament de material fungible pel Laboratori Municipal - 412/2017  Anunci 
 Cultura  Contracte menor per a la programació i implementació de gestor de continguts  Anunci 
 IMI - Institut Municipal d'Innovació  Exp. 1/2017 Contractació realització de dos vols fotogramètrics digitals de Palma  Anunci 
 Fundació Turisme Palma de Mallorca 365  Exp. COM 16 001 Contracte del servei de relacions públiques i comunicació exterior en el Regne Unit  Anunci 
 Fundació Turisme Palma de Mallorca 365  Exp. COM 16 002 Contracte del servei de relacions públiques i comunicació a Alemanya  Anunci 
 Igualtat  Contractació menor de tallers d'autodefensa feminista  Anunci 
 Igualtat  Contractació menor taller promoció personal i empoderament social 2017  Anunci 
 Infraestructures  EDIMUN 2017-001. Petició d'ofertes pel contracte menor de reforma de calabossos de l'edifici de la Policia Local de Sant Ferran de l'Ajuntament de Palma  Adjudicacions i formalitzacions 
 Fundació Turisme Palma de Mallorca 365  Exp. INN 009 Servei d'elaboració de l'auditoria i recomanació sobre necessitat de senyalització túrística  Anunci 
 Cultura  Petició de propostes per a la programació d'activitats de dinamització de biblioteques  Anunci 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. P.O. 3/16 SU Contracte de subministrament de gas natural P.O. 3/16 SU  Adjudicacions i formalitzacions 

Pàgina 1 de 10,  200 continguts


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010