Inici -> Buscador Empreses públiques i organismes autònoms

Benvingut/uda al perfil del contractant

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

Entitat Objecte Estat
 Igualtat  Contractació menor de l'activitat Taller de memòria i intel·ligència emocional  Anunci 
 Cultura  Petició de propostes per a la edició i distribució Premi Ciutat de Palma Joan Alcover de Poesia 2016  Anunci 
 Igualtat  Contractació menor del repartiment de 1800 cartells 8 de març  Anunci 
 Igualtat  Contractació menor del material gràfic 8 de març  Anunci 
 Cultura  Petició de propostes per a la edició i distribució Premi Ciutat de Palma Llorenç Villalonga de Novel·la 2016  Anunci 
 Cultura  Contractació d'actuacions de bandes de música  Anunci 
 Cultura  Servei preventiu sanitari per a les activitats culturals  Anunci 
 Igualtat  Contractació menor de tallers de sensibilització en igualtat i prevenció de la violència masclista  Anunci 
 Igualtat  Contractació menor del disseny gràfic de la difusió dels actes del Dia de la Dona  Anunci 
 Igualtat  Contractació menor de tallers de sensibilització i prevenció sobre l'abús sexual a la infància  Anunci 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 01/2017 Canvi de ratjoles a distintes dependències del pavelló Joan Seguí (CM 01/17)  En fase de valoració 
 SMAP  Exp. 7/2016 Exp. 7/2016 - Licitació del contracte de serveis de neteja als aparcaments i oficines de l'SMAP  En fase de valoració 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. P.O. 6/16 SE Servei d'elaboració de nòmines i resta de documentació dels treballadors de l'Empresa Funeraria Municipal  Anunci 
 SMAP  Exp. 10/2016 Exp. 10/2016 - Servei de protecció contra incendis, detecció de monòxid de carboni, detecció de metà i sistema de megafonia als aparcaments de l'SMAP  En fase de valoració 
 SMAP  Exp. 9/2016 Exp. 09/2016 - Servei de manteniment d'aparells elevadors ubicats en els equipaments i oficines gestionades per l'SMAP  En fase de valoració 
 SMAP  Exp. 06/2016 Exp. 06/2016 - Licitació del contracte de serveis d'assegurances de diverses pòlisses  Adjudicacions i formalitzacions 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. P.O. 5/16 SE Servei de vigilància i seguretat de l'Empresa Funerària Municipal (P.O. 5/16 SE)  Anunci 
 Igualtat  Contractació menor de l'activitat d'informació i sensibilització per la campanya No i punt. Palma lliure d'agressions sexistes  Anunci 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. P.O 7/16 SU Subministrament de flors i ornaments florals (P.O.7/16 SU)  Anunci 
 Igualtat  Contractació menor de taller relació sexual igualitària: Taller prevenció d'agressions sexistes i sexuals  Anunci 

Pàgina 1 de 10,  186 continguts


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010