Inici -> Ajuntament

Benvingut/uda al perfil del contractant

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa. Hi podeu accedir fent clic aquí

Últimes actualitzacions
Núm. d'expedient Objecte Estat
 PARTICIPACIÓ CIUTADANA. -   CONTRACTACIÓ DEL SERVEI D'ACTIVITATS DE CAIRE EDUCATIVOCULTURAL AL CASAL DE BARRI DE SANTA CATALINA ENTRE ELS MESOS D'OCTUBRE DE 2017 A MARÇ DE 2018   Licitacions en curs 
 2017-031-S   SUBMINISTRAMENT DE 425 EQUIPS DE RADIO COMUNICACIÓ PORTÀTIL PER A LA POLICIA LOCAL DE PALMA (2 LOTS)   Licitacions en curs 
 2017-030-A   CONTRACTACIÓ D'UNA PÒLISSA D'ASSEGURANCES QUE COBREIXI LES PÈRDUES O DANYS MATERIALS DEL PATRIMONI DE L'AJUNTAMENT   Licitacions en curs 
 2017-028-A   SERVEI DE CONTROL DE PLAGUES URBANES AL TERME MUNICIPAL DE PALMA   Licitacions en curs 
 2017-027-A   SERVEI DE LLOGUER, MUNTATGE I DESMUNTATGE DE CASETES DE LA FIRA DE NADAL I REIS A ORGANITZAR PER L'AJUNTAMENT   Licitacions en curs 

AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010