Inici ->  Empreses, organismes i altres -> IME

Benvingut/uda al perfil del contractant

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa. Hi podeu accedir fent clic aquí

Empreses, organismes i altres
Últimes actualitzacions
Núm. d'expedient Objecte Estat
 CM 39/2017   Subministrament caldera de condensació PM Germans Escalas. (CM 39/2017)    Anunci 
 CM 27/2017   Realització de mesures correctores per a la millora de la insonorització i aïllament acústic de la PE de Can Baró. (CM 27/2017)    Adjudicacions i formalitzacions 
 CM 37/2017   Direcció d'execució material de l'obra i coordinació de seguretat del mur de separació perimetral entre els camps de futbol del PM Germans Escalas i el solar de petanca (CM 37/2017)   En fase de valoració 
 CM 38/2017   Substitució del sistema actual ACS de les dutxes dels vestidors del velòdrom del Palau Municipal Son Moix. (CM 38/2017)    Anunci 
 01/2017   Contractació del projecte, obra, subministrament i instal·lació d'un ascensor a les oficines de l'IME. (Exp.01/2017)   Licitacions en curs 

veure més


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010