Inici ->  Empreses, organismes i altres -> IME

Benvingut/uda al perfil del contractant

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa. Hi podeu accedir fent clic aquí

Empreses, organismes i altres
Últimes actualitzacions
Núm. d'expedient Objecte Estat
 CM 14/2017   Direcció d'execució material de l'obra i coordinació de seguretat, de l'obra de Sanejament del mur perimetral del Camp de Futbol Es Coll d'en Rabassa. (CM 14/2017)    Adjudicacions i formalitzacions 
 CM 19/2017   Direcció d'execució del material de l'obra i coordinació de seguretat i salut de l'obra de la rampa d'accés de la pista del Pil·larí al CEIP Es Pil·larí. (CM 19/2017)    En fase de valoració 
 02/2017   Contractació de la concessió administrativa de la gestió i explotació d'un espai de propietat municipal destinat a bar-cafeteria al PM Germans Escalas (Exp.02/2017)   Licitacions en curs 
 CM 23/2017   Estudi de concepte energètic de les piscines de Son Hugo (CM 23/2017)    En fase de valoració 
 CM 20/2017   Estudi hidrogeològic al subsòl de les instal·lacions de Son Hugo per a determinar la viabilitat d'un projecte de geotèrmia (CM 20/2017)    En fase de valoració 

veure més


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010