Inici ->  Empreses, organismes i altres -> IME

Benvingut/uda al perfil del contractant

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa. Hi podeu accedir fent clic aquí

Empreses, organismes i altres
Últimes actualitzacions
Núm. d'expedient Objecte Estat
 CM 55/2017   Obra mur CF Verge de Lluc. (CM 55/2017)    En fase de valoració 
 CM 61/2017   Direcció execució material i coordinació seguretat i salut de l'obra mur CF Verge de Lluc. (CM 61/2017)    En fase de valoració 
 CM 56/2017   Subministrament i instal·lació de tres descalcificadors al PM Secar de La Real, PM Son Cotoner i PM Son Oliva. (CM 56/2017)    En fase de valoració 
 12/2017   Contractació del servei de vigilants socorristes de les piscines municipals de Palma. (Exp.12/2017)   Licitacions en curs 
 CM 60/2017   Substitució de tres portes d'accés entre les piscines interiors i exteriors de Son Hugo. (CM 60/2017)    En fase de valoració 

veure més


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010