Inici ->  Empreses, organismes i altres -> IME

Benvingut/uda al perfil del contractant

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

Empreses, organismes i altres
Últimes actualitzacions
Núm. d'expedient Objecte Estat
 CM 01/2017   Canvi de ratjoles a distintes dependències del pavelló Joan Seguí (CM 01/17)    En fase de valoració 
 04/2016   Contractació PER PROCEDIMENT NEGOCIAT del servei d'escoles esportives municipals a realitzar a les instal·lacions esportives municipals i barriades de Palma (LOTS: 2, 3, 5, 10, 11 i 14). (Exp.04/2016)   Adjudicacions i formalitzacions 
 CM 01/2016   Condicionament espai oficines i despatxos a la 2a planta del Palau Municipal d'Esports, Son Moix (CM 01/16)    Adjudicacions i formalitzacions 
 10/2016   Contractació del servei d'obertura, recepció, tancament i atenció al públic de determinades instal·lacions municipals dependents de l'IME (Exp.10/2016)   Licitacions en curs 
 09/2016   Contractació del servei de manteniment de les instal·lacions amb piscina i poliesportius dependents o gestionats per l'IME (Exp.09/2016)   Licitacions en curs 

veure més


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010