Inici

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Licitacions en curs
  • En fase de valoració

SERVEI DE MENJAR A DOMICILI

Dades de la contractació:

Núm. d'expedient:
2017-019-A

Procediment d'adjudicació:
Obert subjecte a regulació harmonitzada

Tipus de contracte:
Serveis

Dades específiques En fase de valoració

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
18/09/2017

Valoració:

Licitadors:

  1. CREU ROJA ESPANYOLA


La Mesa de Contractació, en sessió pública de dia 11 de setembre de 2017 ha donat compte del resultat de l'obertura del sobre A, en sessió interna de dia 4 de setembre de 2017, i de la proposta d'exclusió de CREU ROJA ESPANYOLA per vulnerar el secret de les proposicions.

També ha donat compte de la proposta de declarar deserta aquesta licitació i de tornar-la a convocar en les mateixes condicions.


La Mesa de Contractació, en sessió interna de dia 15 de setembre de 2017, va acceptar els fonaments jurídics expressat a l'escrit d'al·legacions presentat per CREU ROJA ESPANYOLA i va acordar el següent:

  • Elevar proposta a la Junta de Govern en el sentit de deixar sense efecte l'Acord d'exclusió de CREU ROJA ESPANYOLA i de declarar deserta la licitació, aprovat en data 6 de setembre de 2017.
  • Reprendre la tramitació de l'expedient des del moment previ a la proposta d'exclusió.

Informació

Per accedir a la DOCUMENTACIÓ TÈCNICA I ADMINISTRATIVA NECESSÀRIA PER LICITAR, s'han de seguir les següents instruccions:

1r - Feu clic aquí
2n - Per descarregar els arxius s'ha de triar l'opció "guardar (NO abrir)".


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010