Inici -> Buscador Ajuntament

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Licitacions en curs
  • En fase de valoració

SUBMINISTRAMENT DE PILONS I BALISES DE PROTECCIÓ (3 LOTS)

Dades de la contractació:

Núm. d'expedient:
2016-029-S

Procediment d'adjudicació:
Obert no subjecte a regulació harmonitzada

Tipus de contracte:
Subministre

Dades específiques En fase de valoració

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
10/02/2017

Valoració:

Licitadors:

  1. MIGUEL CRUSELLAS DORSA (ACRUDOR)
  2. VIABAL MANTENIMENT I CONSERVACIÓ SA
  3. OBRAS Y PAVIMENTOS INSULARES SL (OPI)
  4. ESTAMPACIONES CASADO SL


L'obertura pública del Sobre B queda ajornada. La nova data es publicarà al Perfil del Contractant.


Es convoca l'obertura pública del Sobre B, amb la proposició tècnica del compliment de l'apartat 1.3.3 de la Memòria Tècnica, per al proper dilluns, dia 9 de gener de 2017, a les 9h al Saló de Sessions de l'Ajuntament de Palma.


Obertura pública en Mesa de Contractació de dia 9 de gener de 2016.

La Mesa ha donat compte del resultat de l'obertura del sobre A en sessió interna de dia 16 de desembre de 2016.

A continuació ha procedit a l'obertura dels Sobres B amb la Proposició tècnica relativa al compliment de l'aparatat 1.3.3 de la memòria tècnica i la presidenta ha donat compte del contingut.

Les proposicions s'han tramés a la comissió tècnica designada a l'efecte per a informe.

Informació

Per accedir a la DOCUMENTACIÓ TÈCNICA I ADMINISTRATIVA NECESSÀRIA PER LICITAR, s'han de seguir les següents instruccions:

1r - Feu clic aquí
2n - Per descarregar els arxius s'ha de triar l'opció "guardar (NO abrir)".


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010