Inici -> Buscador Ajuntament

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Licitacions en curs
  • En fase de valoració

SERVEI DEL PROGRAMA D'ESCOLES OBERTES DEL CENTRES ÈXIT D'ORIENTACIÓ I SUPORT A L'ESTUDI

Dades de la contractació:

Núm. d'expedient:
2016-031-A

Procediment d'adjudicació:
Obert no subjecte a regulació harmonitzada

Tipus de contracte:
Serveis

Dades específiques En fase de valoració

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
14/12/2016

Valoració:

Licitadors:

  1. ASSOCIACIÓ AMES
  2. ESTUDI 6 GESTIÓ SOCIOEDUCATIVA SL
  3. CIAC - FORMACIÓ I GESTIO DE RECURSOS HUMANS SL


Es convoca l'obertura pública de les Proposicions tècniques relatives als criteris avaluables mitjançant judicis de valor (Sobre B) per al proper dilluns 19 de desembre de 2016, a les 9 h al Saló de Sessions.

Informació

Per accedir a la DOCUMENTACIÓ TÈCNICA I ADMINISTRATIVA NECESSÀRIA PER LICITAR, s'han de seguir les següents instruccions:

1r - Feu clic aquí
2n - Per descarregar els arxius s'ha de triar l'opció "guardar (NO abrir)".


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010