EFMSA

EFMSA

Publicador de continguts

Núm. d'expedient Objecte Estat
POSA 2023 00031 Subministrament i muntatge de mobiliari nou per al despatx d'operacions del departament de funerària de l'EFMSA (POSA 2023 00031) Licitacions en curs
POSA 2023 00022 Servei de gestió de xarxes socials vinculades a l'activitat de l'Empresa Funerària Municipal, S.A. y els centres que gestiona (POSA 2023 00022) Adjudicacions i formalitzacions
POSA 2023 00013 Servei de revisió i actualització del pla d'autoprotecció de l'Empresa Funerària Municipal, S.A. (POSA 2023 00013) Adjudicacions i formalitzacions
POSA 2023 00019 Servei d'assessorament, representació i defensa jurídica en l'àmbit de contractació del sector públic a l'Empresa Funerària Municipal, S.A. (POSA 2023 00019) Adjudicacions i formalitzacions
POSA 2023 00005 Subministrament d'urnes i reliquiari de l'Empresa Funerària Municipal (POSA 2023 00005) Adjudicacions i formalitzacions
POSA 2023 00006 Servei extern de formació per a la impartició de les accions formatives dirigides a obtener el certificat professional SSCI0312: Atenció al client i organització d'actes de protocol (RD 990/2013, de 13 de desembre de 2013) (POSA 2023 00006) Adjudicacions i formalitzacions
POSA 2023 00004 Servei de control anual de plagues, captura d'aus (POSA 2023 00004) Adjudicacions i formalitzacions
POS 2022 00042 Servei d'assessorament, representació i defensa jurídica en matèria de la contractació del sector públic a l'EFMSA (POS 2022 00042) Adjudicacions i formalitzacions
POS 2023 00007 Servei d'auditoria de comptes anuals, auditoria de compliment i auditoria operativa de l'EFMSA (POS 2023 00007) Adjudicacions i formalitzacions
POSA 2023 00010 Subministrament de plaques enumerades i perforades per a la identificació de restes del servei de exhumacions del Cementeri Municipal de Palma (POSA 2023 00010) Adjudicacions i formalitzacions