EFMSA

EFMSA

Publicador de continguts

Núm. d'expedient Objecte Estat
POSA 2023 00030 Execució de les obres de reparació del refractari del forn crematori Lazar nº2 del Crematori de Palma de l'EFMSA Licitacions en curs
POSA 2023 00009 Servei de visites culturals guiades pel Cementiri Municipal de Palma Licitacions en curs
POSA 2023 00031 Subministrament i muntatge de mobiliari nou per al despatx d'operacions del departament de funerària de l'EFMSA (POSA 2023 00031) Licitacions en curs
POSA 2023 00013 Servei de revisió i actualització del pla d'autoprotecció de l'Empresa Funerària Municipal, S.A. (POSA 2023 00013) Adjudicacions i formalitzacions
POSA 2023 00019 Servei d'assessorament, representació i defensa jurídica en l'àmbit de contractació del sector públic a l'Empresa Funerària Municipal, S.A. (POSA 2023 00019) Adjudicacions i formalitzacions
POSA 2023 00022 Servei de gestió de xarxes socials vinculades a l'activitat de l'Empresa Funerària Municipal, S.A. y els centres que gestiona (POSA 2023 00022) Adjudicacions i formalitzacions
POSA 2022 00039-2 Servei de valoració actuarial dels compromisos assumits per l'EFMSA amb el seu personal de conformitat amb l'article 25 del seu conveni col·lectiu (POSA 2022 00039-2) Licitacions en curs
POSA 2022 00039 Servei de valoració actuarial dels compromisos assumits per l'EFMSA amb el seu personal de conformitat amb l'article 25 del seu conveni col·lectiu (POSA 2022 00039) Licitacions en curs
POSA 2022 00031 Subministrament d'urnes i discos/plaques de material gres refractari o similar de l'empresa funerària Municipal, S.A. (POSA 2022 00031) Licitacions en curs
POSA 2022 00018 Servei de celebracions i organització de cerimònies breus i de comiat personalitzades per a les famílies dels difunts als centres de l'Empresa Funerària Municipal, S.A. així com d'escampada de cendres al mar des de una embarcació (POSA 2022 00018) Licitacions en curs