Inici

Benvingut/uda al perfil del contractant

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa. Hi podeu accedir fent clic aquí

Entitat Objecte Estat
 Contractació  Exp. 2018-010-A SERVEI DE REDACCIÓ DE PROJECTE I POSSIBLE DIRECCIÓ DE LES OBRES DE LA CONSOLIDACIÓ ESTRUCTURAL DEL SEGON RECINTE DEFENSIU, REPOSICIO DEL LLENÇ RUINÓS DEL BASTIÓ DE PONENT I ESTUDI DE LA PAVIMENTACIÓ DEL FOSSAT INTERIOR DEL CASTELL DE BELLVER  En fase de valoració 
 Contractació  Exp. 2018-011-S ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA EMBOTELLADA PEL CONSUM DELS TREBALLADORS MITJANÇANT FONTS REFREDADORES A UBICAR DINS LES DEPENDÈNCIES DE L'AJUNTAMENT DE PALMA, CONTRACTE RESERVAT A CENTRES ESPECIALS D'OCUPACIÓ I EMPRESES D'INSERCIÓ  En fase de valoració 
 Contractació  Exp. 2017-038-O (2) OBRES DE REFORMA I AMPLIACIÓ D'EDIFICI EXISTENT PER A UBICAR CENTRE D'ACOLLIDA TEMPORAL LA BALANGUERA (2)  En fase de valoració 
 Contractació  Exp. 2018-001-A SERVEI DE DINAMITZACIÓ LINGÜÍSTICA TERRITORIAL A TRES ZONES DE PALMA  En fase de valoració 
 Contractació  Exp. 2018-002-A SERVEIS PER A L'ELABORACIÓ DE L'INFORME TÈCNIC I ECONÒMIC QUE SERVEIXI PER A LA MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER SERVEIS RELATIUS AL TRACTAMENT DE RESIDUS SÒLIDS URBANS  En fase de valoració 
 Contractació  Exp. 2018-003-A PRESTACIÓ D'ASSISTÈNCIA SANITÀRIA ALS FUNCIONARIS INTEGRATS DE L'AJUNTAMENT DE PALMA I ALS SEUS BENEFICIARIS  En fase de valoració 
 Contractació  Exp. 2017-043-A SERVEI DE PREVENCIÓ ALIÈ, DISCIPLINES D'ERGONOMIA I MEDICINA DEL TREBALL  En fase de valoració 
 Contractació  Exp. 2017-044-O CONTRACTE MIXTE D'OBRES I SERVEIS DE REFORMA, MILLORA, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ DE PAVIMENTS I INFRAESTRUCTURES DE VIALS, CAMINS I ESPAIS PÚBLICS DEL TERME MUNICIPAL DE PALMA (3 LOTS)  En fase de valoració 
 Contractació  Exp. 2017-042-A SERVEI DEL PROGRAMA SUPORT PISE PALMA  En fase de valoració 
 Contractació  Exp. 2017-041-A SERVEI DE SUPORT FAMILIAR  En fase de valoració 
 Contractació  Exp. 2017-040-A SERVEI DE DINAMITZACIÓ DEL CENTRE FLASSADERS  En fase de valoració 
 Contractació  Exp. 2017-018-C (2) CONCESSIÓ DE LA GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DEL BAR LLIBRERIA CASA MUSEU BALAGUER  En fase de valoració 
 Contractació  Exp. 2017-039-S SUBMINISTRAMENT SUCCESSIU DE FONS DOCUMENTAL PER A LA XARXA DE BIBLIOTEQUES MUNICIPALS (2 LOTS)  En fase de valoració 
 Contractació  Exp. 2017-037-S ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT DE LA UNIFORMITAT I EQUIPAMENT PER A LA POLICIA LOCAL DE PALMA (50 LOTS)  En fase de valoració 
 Contractació  Exp. 2017-036-A SERVEI DE TALLERS DE PROMOCIÓ SOCIAL / PREVENCIÓ COMUNITÀRIA (2 LOTS)  En fase de valoració 
 Contractació  Exp. 2017-034-A SERVEI DE GESTIÓ DEL CENTRE DE DIA ESTEL  En fase de valoració 
 Contractació  Exp. 2017-026-A SERVEIS TECNOLÒGICS DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ DE L'AJUNTAMENT  En fase de valoració 
 Contractació  Exp. 2017-024-O EXECUCIÓ DE LES OBRES DE DEMOLICIÓ DEL MONUMENT AL CREUER BALEARES A LA FEIXINA I LA PAVIMENTACIÓ DE L'ESPAI LLIURE RESULTANT.  En fase de valoració 
 Contractació  Exp. 2015-031-S (4) ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT DE PLAQUES MARBRE I NÚMEROS PER A LA SENYALITZACIÓ I RETOLACIÓ DELS VIALS I EDIFICIS (4)  En fase de valoració 
 Contractació  Exp. 2017-010-A SERVEI DE MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS DE REGULACIÓ, CONTROL I GESTIÓ DE LA MOBILITAT DEL MUNICIPI DE PALMA, SUPERVISIÓ I CONTROL D'EXECUCIÓ I QUALITAT, I VIGILÀNCIA DE SISTEMES (3 LOTS)  En fase de valoració 

Pàgina 1 de 2,  21 continguts


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010