Home -> Contractes menors

Benvingut/da al Perfil del Contractant.

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa.

Logo pdfInstrucció sobre contractes menors a l'Ajuntament de Palma i als seus organismes autònoms

Department Purpose Status
 Contractació  Exp. 2012-003-A THE ACCIDENT PREVENTION, RESCUE, LIFESAVING AND BEACH ACCESS SERVICE FOR THE BEACHES IN THE MUNICIPAL AREA OF PALMA  Final award 
 Contractació  Exp. 2010-046-O THE UNDERTAKING OF THE CONSTRUCTION PHASE ON THE BASIC MODIFIED AND OPERATIONAL PROJECT FOR THE COMPREHENSIVE REHABILITATION OF THE CASAL BALAGUER, A BUILDING LOCATED AT Nº 3 ON THE CARRER UNIÓ  Final award 
 Contractació  Exp. 2014-003-S FRAMEWORK AGREEMENT FOR THE APPROVAL OF THE LOCAL POLICE UNIFORM OF PALMA (49 BATCHES)  Final award 
 Contractació  Exp. 2012-028-O MIXED CONTRACT OF WORKS AND SERVICES OF ALTERATION, IMPROVEMENT, REPAIR AND CONSERVATION OF PAVEMENTS AND INFRASTRUCTURES IN ROADS AND FREE PUBLIC SPACES OF MUNICIPAL DISTRICT IN PALMA (4 LOTS)  Final award 
 Contractació  Exp. 2012-041-O MIXED CONTRACT OF WORKS AND ALTERATION SERVICES, IMPROVEMENT, REPAIR AND ASPHALT PAVEMENT MAINTENANCE, GRANULAR PAVEMENTS AND EARTHWORKS IN ROADS, PATHS AND FREE SPACES OF PALMA MUNICIPAL DISTRICT.  Final award 
 Contractació  Exp. 2012-015-A THE CONSERVATION AND MAINTENANCE OF THE ORNAMENTAL FOUNTAINS AND THE ARTISTIC LIGHTING INSTALLATIONS OF THESE STRUCTURES.  Final award 
 Contractació  HIRING OF ARTISTS/MUSICAL BANDS EXCLUSIVELY, COMPLEMENTARY SERVICES REQUIRED AND IF IT'S APPROPRIATE OF THE SOUND AND LIGHTING FOR THE REALIZATION OF THE FESTIVAL AND OTHER POSSIBLE CONCERTS DUE TO THE SANT SEBASTIÀ'S FESTIVITY 2012  Final award 
 Contractació  Exp. 2012-024-C CONCESIÓN OF THE MANAGEMENT AND OPERATION OF THE PREMISES OF THE MUNICIPAL PROPERTY DESTINED FOR ART LIBRARY IN THE CASAL SOLLERIC.  Final award 
 Contractació  Exp. 2012-012-A THE 'DINAMO' YOUTH ACTIVATION SERVICE.  Final award 
 Contractació  Exp. 2012-031-P ALIENATION OF THE MUNICIPAL PROPERTY LAND LOCATED IN THE ARAGÓ STREET, 207  Final award 
 Contractació  Exp. 2012-019-G MANAGEMENT OF PUBLIC ELEMENTARY MUSIC Conservatory of Palma Municipal School of Music  Final award 
 Contractació  Exp. 2012-011-A THE MUNICIPAL SHELTERING SERVICE (SAM)  Final award 
 Contractació  Exp. 2012-013-A THE SERVICE FOR ACTIVITIES IN THE MUNICIPAL LIBRARY OF SON CLADERA AND FOR THE SPECIFIC SUPPORT OF DIRECTLY MANAGED LIBRARIES  Final award 
 Contractació  Exp. 2012-006-A THE EDUCATIONAL-CULTURAL ACTIVITIES SERVICE FOR THE NEIGHBOURHOOD CENTRES. LOT 1 - SANTA CATALINA, ES JONQUET, SON COTONER. LOT 2 - S'ESCORXADOR  Final award 
 Contractació  Exp. 2012-007-A THE EDUCATIONAL-CULTURAL ACTIVITIES SERVICE WITH THE SOCIOCOMMUNITARY PROJECT FOR THE NEIGHBOURHOOD CENTRES LOT 1 - RAFAL, COLL D'EN RABASSA, SON FERRIOL. LOT 2 - SANT AGUSTÍ, SON ROCA, SON CÀNAVES, SON REAL  Final award 
 Contractació  Exp. 2012-010-A THE TRANSPORT AND REMOVALS SERVICE OF PALMA CITY COUNCIL  Final award 
 Contractació  Exp. 2012-017-C CONCESSION OF THE MANAGEMENT AND EXPLOITATION OF THE BAR AND SECURITY, CLEANING AND MAINTENANCE OF THE TOILETS OF THE VISITOR RECEPTION CENTRE OF BELLVER CASTLE.  Final award 
 Contractació  Exp. 2012-016-A THE SERVICES NECESSARY FOR THE 2012 PROGRAMME "CINEMA IN THE OPEN AIR".  Final award 
 Contractació  Exp. 2012-014-P THE SALE OF SCRAP IRON, NON-METAL SCRAP AND WASTE OF VARIOUS KINDS BY PALMA CITY COUNCIL  Final award 
 Contractació  Exp. 2012-009-S CONTRACT SUPPLY AND INSTALLATION OF ELEMENTS FOR CITY COUNCIL PALMA  Final award 

Page 1 of17,  326 contents


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telephone: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010