Inici ->  Empreses, organismes i altres -> Patronat d'Il·luminació Ornamental

Benvingut/uda al perfil del contractant

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa.

Logo pdfInstrucció sobre contractes menors a l'Ajuntament de Palma i als seus organismes autònoms

Empreses, organismes i altres

Entitat Objecte Estat
 Contractació  Exp. 2020-025-O EXECUCIÓ DE L'EDIFICACIÓ MODULAR DE SALES D'ASSAIG: 10 MÒDULS PER A SALES D'ASSAIG, 1 PER A BANYS I 1 PER A OFICINES DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA DELS ESPAIS  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2020-019-A DIRECCIÓ FACULTATIVA PER DIRECCIÓ D'OBRA PER A LA REFORMA DELS LOCALS DEL IMI CARRER JOAN MARAGALL 2  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2020-021-S SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL PER EVENTS INSTITUCIONALS I FESTES DE L'AJUNTAMENT DE PALMA (8 LOTS)  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2020-023-S SUBMINISTRAMENT I MANTENIMENT D'UNA BATERIA PER UN VEHICLE RENAULT ZOE  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2020-024-A SERVEI DE MANTENIMENT I MILLORA PLATAFORMA WEB PORTAL DE FORMACIÓ ESCOLA MUNICIPAL DE FORMACIÓ.  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2020-022-A SERVEIS DE TRANSPORTS DELS INSTRUMENTS DE LA BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2020-020-O OBRES REURBANITZACIÓ, ACCESSIBILITAT I ESPAI URBÀ CARRER GENERAL RICARDO ORTEGA.  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2019-032-A SERVEI DE MONITORATGE DE LES ACTIVITATS DEL PROGRAMA PALMA EDUCA (LOTS 4 I 8)  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2020-018-A SERVEI DE CONCERTACIÓ I IMPARTICIÓ DE TALLERS DE SENSIBILITZACIÓ I PREVENCIÓ EN L'AMBIT DE LA IGUALTAT I LES VIOLÈNCIES MASCLISTES.  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2020-017-S SUBMINISTRAMENT MATERIAL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA A LA PLATJA DE PALMA.  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2020-016-S SUBMINISTRAMENT MATERIAL PER LA MODIFICACIÓ DEL QUADRE DE CONTROL DE LA MAQUINARIA ESCÉNICA TEATRE MUNICIPAL XESC FORTEZA  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2020-014-S SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I COL·LOCACIÓ D'EQUIPAMENT I MOBILIARIO PER A L'ÀREA DE BENESTAR SOCIAL . 2 LOTS  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2020-015-S SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL TÈCNIC PELS TEATRES MUNICIPALS CATALINA VALLS, XESC FORTEZA I MAR I TERRA.  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2019-030-S (2) SUBMINISTRAMENT DE MOBILIARI D'OFICINA DESTINAT ALS DEPARTAMENTS DE L'AJUNTAMENT DE PALMA (LOTS 1, 4, 5 I 6)  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2020-006-O OBRES DE REFORMA D'EDIFICI AÏLLAT DESTINAT A CENTRE SOCIO- CULTURAL SON AMETLER  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2020-012-S SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE MÒDULS D'ARMARIS COMPACTES MÒBILS PER L'ARXIU DE LA GERÈNCIA D'URBANISME  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2020-013-O REFORMA I SUBSTITUCIÓ DEL SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ I LA INSTAL·LACIÓ D'IL·LUMINACIÓ DE LES PLANTES 2, 3, 4 I 5 DE L'EDIFICI MUNICIPAL DE CARRER CADENA  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2020-010-S SUBMINISTRAMENT 90 UNITATS PORTÀTILS, 180 BATERIES, 8 UNITATS BASE TETRA, 13 UNITATS MÓBILS TETRA DE DOBLE CONSOLA I 24 UNITATS MÒBILS EN VEHICLES, ACCESSORIS, PROGRAMACIÓ, INSTAL·LACIÓ I FORMACIÓ.  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2020-009-S SUBMINISTRAMENT D'EQUIPS DE RESPIRACIÓ AUTÒNOMA PER A BOMBERS, MUNTATGE I FORMACIÓ INCLÒSOS.  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2020-011-O OBRES DE REFORÇ DEL FORJAT DE LA PLANTA SOTERRANI 1 DE L'EDIFICI DE LA GERÈNCIA D'URBANISME DE PALMA  Licitacions en curs 

Pàgina 1 de 7,  136 continguts


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010