Inici ->  Empreses, organismes i altres -> Fundació Palma Espai d'Art -> Buscador Ajuntament

Benvingut/uda al perfil del contractant

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa. Hi podeu accedir fent clic aquí

Empreses, organismes i altres

Entitat Objecte Estat
 Contractació  Exp. 2017-027-A SERVEI DE LLOGUER, MUNTATGE I DESMUNTATGE DE CASETES DE LA FIRA DE NADAL I REIS A ORGANITZAR PER L'AJUNTAMENT  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2017-038-O OBRES DE REFORMA I AMPLIACIÓ D'EDIFICI EXISTENT PER A UBICAR CENTRE D'ACOLLIDA TEMPORAL LA BALANGUERA  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2017-018-C CONCESSIÓ DE LA GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DEL BAR LLIBRERIA CASA MUSEU BALAGUER  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2017-029-A SERVEI MUNICIPAL D'EDUCACIÓ D'ADULTS (SMEA)  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2017-037-S ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT DE LA UNIFORMITAT I EQUIPAMENT PER A LA POLICIA LOCAL DE PALMA (50 LOTS)  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2017-036-A SERVEI DE TALLERS DE PROMOCIÓ SOCIAL / PREVENCIÓ COMUNITÀRIA  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2017-012-S ACORD MARC PER AL SUBMINISTRAMENT DE BENS DIVERSOS PER AL PERSONAL/BRIGADES DEL DEPARTAMENT D'INFRAESTRUCTURES (8 LOTS)  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2017-015-S SUBMINISTRAMENT DE MUNICIÓ PER A LA DOTACIÓ DEL SERVEI I PER A LES PRÀCTIQUES DE TIR DE LA POLICIA LOCAL (4 LOTS)  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2017-032-A LOT 2 DEL SERVEI DE PRODUCCIÓ ARTÍSTICA, TÈCNICA, GESTIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA A LA FESTIVITAT DELS REIS MAGS A PALMA 2018, 2019 I 2020  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2011-015-O EXECUCIÓ DE LES OBRES DE LA SEGONA FASE DEL CENTRE SOCIAL SON XIMELIS  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2016-030-A SERVEI DE DINAMITZACIÓ DEL LLEURE DE JOVES ALS BARRIS (DINAMO)  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2017-017-A SERVEI DE CURSOS REGULARS, CURS MONOGRÀFIC I ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES DE L'AULA ESCÈNICA DE PALMA  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2017-009-A SERVEI D'ASSISTÈNCIA TÈCNICA DE SO, IL·LUMINACIÓ, SERVEIS AUDIOVISUALS I DE TRAMOIA I MAQUINÀRIA EN ELS TEATRES MUNICIPALS CATALINA VALLS, XESC FORTEZA I MAR I TERRA I ALTRES ESPAIS ESCÈNICS DE L'AJUNTAMENT DE PALMA  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Senyalització horitzontal de terrasses de bars i restaurants de Palma.  Anunci 
 Contractació  Exp. 2017-034-A SERVEI DE GESTIÓ DEL CENTRE DE DIA ESTEL  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2017-032-A LOT 1 DEL SERVEI DE PRODUCCIÓ ARTÍSTICA, TÈCNICA, GESTIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA A LA FESTIVITAT DELS REIS MAGS A PALMA 2018, 2019 I 2020  En fase de valoració 
 Contractació  Exp. 2017-025-S (2) ACORD MARC PER AL SUBMINISTRAMENT DE GASOIL TIPUS "C" PER A LA CALEFACCIÓ DEL QUARTER DE LA POLICIA LOCAL DE PALMA  En fase de valoració 
 Contractació  Exp. 2015-031-S ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT DE PLAQUES MARBRE I NÚMEROS PER A LA SENYALITZACIÓ I RETOLACIÓ DELS VIALS I EDIFICIS  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2017-023-A SERVEI DE PREVENCIÓ ALIÈ, DISCIPLINES D' ERGONOMIA I PSICOSOCIOLOGIA APLICADA, MEDICINA DEL TREBALL I COORDINACIÓ D' ACTIVITATS EMPRESARIALS  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2017-033-A SERVEI D'ACTIVITATS EDUCATIVOCULTURALS I DE DINAMITZACIÓ DELS CASALS DE BARRI (2 LOTS)  Licitacions en curs 

Pàgina 1 de 27,  539 continguts


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010