Inici ->  Empreses, organismes i altres -> Fundació Palma Espai d'Art -> Buscador Ajuntament

Benvingut/uda al perfil del contractant

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa. Hi podeu accedir fent clic aquí

Empreses, organismes i altres

Entitat Objecte Estat
 Contractació  Exp. 2018-025-A SERVEI DE DINAMITZACIÓ DEL ESPAIS JOVES (SDEJ)  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2018-024-S SUBMINISTRAMENT D'ALIMENTS PER ALS CANS I ALTRES ANIMALS ALLOTJATS AL CENTRE SANITARI DE PROTECCIÓ ANIMAL  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2018-023-O OBRES DE DEMOLICIÓ D'EDIFICACIONS EN EL POBLAT DE SON RIERA  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2018-021-A SERVEI DE PREVENCIÓ D'ACCIDENTS, SALVAMENT I SOCORRISME AIXÍ COM L'ASSISTÈNCIA AL BANY PER ACCESSIBILITAT A LES PLATGES DE PALMA  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2018-022-A CONCURS AVANTPROJECTES PROJECTE BÀSIC, EXECUCIÓ I ACTIVITAT I, POTESTATIVAMENT, DIRECCIÓ FACULTATIVA I COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT, OBRES EQUIPAMENT A S'AIGUA DOLÇA  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2018-016-A SERVEI DE GESTIÓ INTEGRAL DE BIBLIOTEQUES, DINAMITZACIÓ I FOMENT DE LA LECTURA A LES BIBLIOTEQUES MUNICIPALS DE SON CLADERA, SON SARDINA, EL COLL D'EN RABASSA, SON XIMELIS I SON GOTLEU  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2018-020-A SERVEI I COL·LABORACIÓ EN MATÈRIA D'INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2018-019-A SERVEI D'ACTIVITATS EDUCATIVOCULTURALS I DE DINAMITZACIÓ DELS CASALS DE BARRI (2 LOTS)  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2017-042-A (2) SERVEI DEL PROGRAMA SUPORT PISE PALMA  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2018-018-A SERVEI D'ACTIVITATS COMUNITARIES D'OCI PREVENTIU  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2018-017-A SERVEI DE NETEJA DELS LOCALS, CENTRES I DEPENDÈNCIES ADMINISTRATIVES (LOT 1) I DEL SERVEI DE NETEJA I PORTERIA DE CENTRES ESCOLARS (LOT 2) DE L'AJUNTAMENT DE PALMA  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2018-007-A CONCURS AVANTPROJECTES PER SERVEIS ENCÀRREC DE PROJECTE BÀSIC, EXECUCIÓ I, POTESTATIVAMENT, DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA COMPLETA I COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT, DE LES OBRES D'UN EQUIPAMENT SOCIOCULTURAL A GÈNOVA  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2018-006-A CONCURS AVANTPROJECTES PER SERVEIS ENCÀRREC DE PROJECTE BÀSIC, EXECUCIÓ I, POTESTATIVAMENT DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA COMPLETA I COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT, DE LES OBRES REORDENACIÓ DE LA PL DELS NINS, S'ARENAL  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2018-013-O OBRES DEL PROJECTE D'EXECUCIÓ DE REORDENACIÓ DEL SOLAR DE L'ANTIC CANÒDROM  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2018-009-A CONCURS AVANTPROJECTES PER SERVEIS ENCÀRREC DE PROJECTE BÀSIC, EXECUCIÓ I, POTESTATIVAMENT, DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA COMPLETA I COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT, DE LES OBRES DE REORDENACIÓ DE LA PL. DEL BISBE PLANAS I ENVOLTANTS, SANT JORDI  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2017-014-A SERVEI DE SUPERVISIÓ DE LA FACTURACIÓ DE SUBMINISTRAMENTS D'ENERGIA ELÈCTRICA, GAS I AIGUA DELS IMMOBLES DE TITULARITAT MUNICIPAL  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2018-015-A SERVEI PER A LA PREVENCIÓ I CONTROL DE LA LEGIONEL·LOSI EN ELS COL·LEGIS PÚBLICS D'EDUCACIÓ INFANTIL, PRIMÀRIA O ESPECIAL EXISTENTS EN EL MUNICIPI DE PALMA  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2018-014-A SERVEI MUNICIPAL DE L'ESCOLA DE MÚSICA DE PALMA  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2018-010-A SERVEI DE REDACCIÓ DE PROJECTE I POSSIBLE DIRECCIÓ DE LES OBRES DE LA CONSOLIDACIÓ ESTRUCTURAL DEL SEGON RECINTE DEFENSIU, REPOSICIO DEL LLENÇ RUINÓS DEL BASTIÓ DE PONENT I ESTUDI DE LA PAVIMENTACIÓ DEL FOSSAT INTERIOR DEL CASTELL DE BELLVER  En fase de valoració 
 Contractació  Exp. 2018-011-S ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA EMBOTELLADA PEL CONSUM DELS TREBALLADORS MITJANÇANT FONTS REFREDADORES A UBICAR DINS LES DEPENDÈNCIES DE L'AJUNTAMENT DE PALMA, CONTRACTE RESERVAT A CENTRES ESPECIALS D'OCUPACIÓ I EMPRESES D'INSERCIÓ  En fase de valoració 

Pàgina 1 de 29,  574 continguts


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010