Home -> Public companies and autonomous entities -> Municipal Funeral Service (EFM) -> Palma City Council search

Benvingut/da al Perfil del Contractant.

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa.

Logo pdfInstrucció sobre contractes menors a l'Ajuntament de Palma i als seus organismes autònoms

Public companies and autonomous entities

Department Purpose Status
 Contractació  Exp. 2010-031-A THE ÈXIT PROGRAMME FOR STUDY GUIDANCE AND SUPPORT, COURSE 2010/2011 (2 BATCHES) LOT A, AT THE PONENT/LLEVANT AREA. LOT B AT THE CENTRE/EST AREA  Final award 
 Contractació  Exp. 2010-027-G THE MANAGEMENT OF THE PUBLIC SERVICE BY MEANS OF CONCERTATION, FOR THE MANAGEMENT OF THE ESTEL CENTRE  Final award 
 Contractació  Exp. 2010-028-A THE TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE FOR THE TASKS OF SUPERVISION, TECHNICAL ASSESSMENT, CONSULTANCY AND CONTROL RELATING TO THE QUALITY OF THE CLEANING SERVICES OF MUNICIPAL BUILDINGS  Final award 
 Contractació  Exp. 2010-001-A THE LAND LINE AND MOBILE TELECOMMUNICATIONS SERVICE OF PALMA CITY COUNCIL. LOT 1 ¿ LAND LINE. LOT 2 ¿ MOBILE PHONE  Final award 
 Contractació  HIRING OF THE MUSICAL ARTIST LOQUILLO AND COMPLEMENTARY SERVICES NEEDED FOR THE ACTING EXECUTION ON THE OCCASION OF THE SANT SEBASTIÁ CELEBRATIONS 2011  Final award 
 Contractació  Exp. 2010-022-C CONCESSION FOR THE MANAGEMENT AND USE OF THE MUNICIPALLY-OWNED PREMISES USED AS A BAR IN THE CASAL SOLLERIC  Final award 
 Contractació  THE HIRING OF THE MUSICIAN "KIKO VENENO" AND OF THE COMPLEMENTARY SERVICES NECESSARY FOR THE UNDERTAKING OF THE PERFORMANCE FOR THE 2011 SANT SEBASTIÀ FESTIVAL  Final award 
 Contractació  Exp. F-2010-018.4 (19329 EXPENSES FROM THE FIRST INSTALLATION OF THE REFORM WORK, ADAPTATION AND IMPROVEMENT OF THE SA GERRERIA EDUCATIONAL CENTRE FOR CRAFT TRADES IN THE PROFESSIONAL TRAINING EDUCATION CENTRE  Final award 
 Contractació  Exp. 2010-044-S THE SUPPLY OF 185 MICROPHONE AND TERMINAL SETS FOR THE MANAGEMENT OF THE EMERGENCY FACILITIES OF THE 112 AND 092 COORDINATION CENTRE OF THE LOCAL POLICE FORCE OF PALMA  Final award 
 Contractació  THE HIRING OF THE PERFORMANCE "NIT DE FOC" FOR THE "L'aTIArFOC"  Final award 
 Contractació  Exp. 2010-045-A THE RENTAL, PROVISION, ASSEMBLY, MAINTENANCE AND DISMANTLING OF STAGES AND OTHER INFRASTRUCTURES FOR THE 2011 SANT SEBASTIÀ FESTIVAL (2 BATCHES)  Final award 
 Contractació  THE PRIVATE CONTRACT FOR THE CONTRACTING OF AN INSURANCE COMPANY TO COVER LOSSES OF MATERIAL DAMAGE TO PROPERTY BELONGING TO PALMA CITY COUNCIL  Final award 
 Contractació  Exp. F-2010-015-O (27834) THE REHABILITATION AND RECOVERY OF A PUBLIC AREA IN THE "EL TERRENO" NEIGHBOURHOOD WITH THE CONSTRUCTION OF A CAR PARK WITH A GARDEN AREA  Final award 
 Contractació  Exp. 2010-019-O REMODELLING AND EXTENSION WORK ON THE STATE SCHOOLS OF SA GRADUADA (FORMERLY THE GABRIEL ALZAMORA PRIMARY SCHOOL)  Final award 
 Contractació  Exp. F-2010-018.3-A PROJECT MANAGEMENT, COORDINATION OF SAFETY & HEALTH & MONITORING OF COMMITMENTS IN LABOUR MATTERS ESTABLISHED BY THE REFORM WORK, ADAPTATION & IMPROVEMENT OF THE SA GERRERIA EDUCATIONAL CENTRE FOR CRAFT TRADES IN THE PROFESSIONAL TRAINING EDUCATION CENTRE  Final award 
 Contractació  Exp. 2010-018-A SERVEI D'ASSISTÈNCIA TÈCNICA I COL·LABORACIÓ THE TECHNICAL ASSISTANCE AND TECHNICAL COOPERATION SERVICE WITH THE TAXATION SERVICES OF PALMA CITY COUNCIL FOR THE PRACTICE OF ACTION FOR REGULATING, VERIFYING AND INSPECTING ALL LOCAL TAXES  Final award 
 Contractació  Exp. 2010-033-S THE SUPPLY OF 90 PORTABLE RADIO COMMUNICATION UNITS WITH GPS MICRO EARPHONE RECEIVERS FOR THE LOCAL POLICE FORCE  Final award 
 Contractació  Exp. 2010-023-C THE MANAGEMENT AND USE OF THE MUNICIPALLY-OWNED PROPERTY USED AS AN ART BOOKSHOP AT THE CASAL SOLLERIC  Final award 
 Contractació  Exp. 2010-025-A THE MAINTENANCE SERVICE FOR THE REGULATION AND CONTROL INSTALLATIONS FOR URBAN TRANSIT IN THE MUNICIPAL AREA OF PALMA  Final award 
 Contractació  Exp. 2010-026-G THE MANAGEMENT OF THE MUNICIPAL PUBLIC SERVICE FOR ADULT EDUCATION (SMEA) AND THE MUNICIPAL EMPLOYMENT GUIDANCE SERVICE (SMO)  Final award 

Page 5 of17,  326 contents


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telephone: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010