Inici ->  Empreses, organismes i altres -> Patronat de l'Habitatge - RIBA

Benvingut/uda al perfil del contractant

En virtud de la D.A. tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, s'informa la interrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació d'aquest Ajuntament

Logo pdfInterrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació de l'Ajuntament de Palma

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa.

Logo pdfInstrucció sobre contractes menors a l'Ajuntament de Palma i als seus organismes autònoms

La Junta de Govern de 18 de maig de 2022 acordà aprovar el Pla de Contractació Municipal per a l'exercici 2022 de l'Ajuntament de Palma. D'acord amb el punt segon de l'esmenat acord es procedeix a la publicació del Pla de Contractació Municipal.

Logo pdfPla de contractació Municipal per a l'exercici 2022 de l'Ajuntament de Palma

Empreses, organismes i altres

Entitat Objecte Estat
 Contractació  Exp. 2021-078-A CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DEL CENTRE RESIDENCIAL D'ATENCIÓ TEMPORAL (CRAT)  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2021-079-C CONCESSIÓ DE LA GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DEL QUIOSC-BAR DE PROPIETAT MUNICIPAL AL PARC DE SON GIBERT  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2021-077-A CONTRACTACIÓ DE LES ACTIVITATS INFANTILS D'ANIMACIÓ, ARTÍSTIQUES, SOCIOEDUCATIVES, LÚDIQUES I FESTIVES PER A LA PROGRAMACIÓ DE SANT SEBASTIÀ PETIT AMB MOTIU DE LES FESTES DE SANT SEBASTIÀ 2022 (8 LOTS)  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2021-076-A SERVEI D'ASSISTÈNCIA TÈCNICA D'ESCENA PER A L'ÀREA DE CULTURA DE L'AJUNTAMENT DE PALMA PER A TEATRES MUNICIPALS I ALTRES ESPAIS ESCÈNICS (2 LOTS)  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2021-075-S SUBMINISTRAMENT D'ALIMENTS PER A LA SECCIÓ MUNTADA DE LA POLICIA LOCAL DE PALMA (LOTS 1,2 i 3)  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2021-073-A SERVEI DE PRODUCCIÓ TÈCNICA, MUNTATGE, MANTENIMENT I DESMUNTATGE DE L'EXPOSICIÓ COMMEMORATIVA DE LES FESTES DE SANT SEBASTIÀ "ADN SANT SEBASTIÀ"AMB MOTIU DE LES FESTES DE SANT SEBASTIÀ 2022  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2021-072-S SUBMINISTRAMENT DE MOBILIARI PER A LA NOVA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PERE GARAU (4 LOTS)  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2021-074-S SUBMINISTRAMENT DE CONSUMIBLES INFORMÀTICS PER L'AJUNTAMENT DE PALMA  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2021-070-A SERVEI DEL PROGRAMA CENTRES EXIT D'ORIENTACIÓ I SUPORT A L'ESTUDI  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2021-071-A SERVEI DE PROGRAMACIÓ I REALITZACIÓ D'UN CICLE DE MICROESPECTACLES A ESPAIS NO CONVENCIONALS: "ZONA RESTRINGIDA", AMB MOTIU DE LES FESTES DE SANT SEBASTIÀ 2022  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2021-069-S EL DISSENY, LA MAQUETACIÓ, LA IMPRESSIÓ I LLIURAMENT DELS DIVERSOS MATERIALS DE COMUNICACIÓ PER A LA REGIDORIA D'EDUCACIÓ  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2021-068-A SERVEI DE DINAMITZACIÓ DEL LLEURE DE JOVES ALS BARRIS (DINAMO)  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2021-067-S SUBMINISTRAMENT DE CINC VEHICLES ELÈCTRICS AMB BATERIES EN PROPIETAT PER A LES ÀREES DE BATLIA I MOBILITAT (4 LOTS)  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2021-066-S SUBMINISTRAMENT D'UN ESCENARI PER A LA REALIZACIÓ D'ESPECTÁCLES I ACTES PROTOCOL·LARIS, ADAPTAT A LES SINGULARS CARACTERÍSTIQUES DEL PATI D'ARMES DEL CASTELL DE BELLVER  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2021-065-S SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL D'ORDRE PÚBLIC PER A LA POLICIA LOCAL DE PALMA (3 LOTS)  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2021-064-S SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE 9 EQUIPS DE RECÀRREGA PER A VEHICLES ELÈCTRICS,I EL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'UNA MARQUESINA AMB PLAQUES FOTOVOLTAIQUES I EQUIP DE RECÀRREGA DE VEHICLES ELÈCTRICS A LA VIA PÚBLICA AL TERME MUNICIPAL DE PALMA-2 LOTS  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2021-063-C CONCESSIÓ DE LA GESTIÓ I EXPLOTACIÓ D'UN LOCAL DESTINAT A CANTINA A LES INSTAL·LACIONS DE PROPIETAT MUNICIPAL DE SON PACS  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2021-062-C CONCESSIO DE LA GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DEL QUIOSC-BAR DE PROPIETAT MUNICIPAL AL PARC DE SON GIBERT  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2021-061-S SUBMINISTRAMENT D'ALIMENTS PER ANIMALS ALLOTJATS AL CENTRE SANITARI MUNICIPAL DE SON REUS (CANS, MOIXOS, COLOMS I DIETES ESPECIALS PER ANIMALS). (4 LOTS)  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2021-060-A ACORD MARC PER A L'HOMOLOGACIÓ DE PROVEÏDORS PER A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE PRODUCCIÓ TÈCNICA, REGIDORIA D'ESCENARI I SONORITZACIÓ I IL·LUMINACIÓ DE LA REVETLA I ALTRES CONCERTS AMB MOTIU DE LES FESTES DE SANT SEBASTIÀ 2022 (7 LOTS)  Licitacions en curs 

Pàgina 6 de 19,  373 continguts


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010