Inici ->  Empreses, organismes i altres -> Palau de Congressos de Palma

Benvingut/uda al perfil del contractant

En virtud de la D.A. tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, s'informa la interrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació d'aquest Ajuntament

Logo pdfInterrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació de l'Ajuntament de Palma

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa.

Logo pdfInstrucció sobre contractes menors a l'Ajuntament de Palma i als seus organismes autònoms

La Junta de Govern de 18 de maig de 2022 acordà aprovar el Pla de Contractació Municipal per a l'exercici 2022 de l'Ajuntament de Palma. D'acord amb el punt segon de l'esmenat acord es procedeix a la publicació del Pla de Contractació Municipal.

Logo pdfPla de contractació Municipal per a l'exercici 2022 de l'Ajuntament de Palma

Empreses, organismes i altres

Entitat Objecte Estat
 Contractació  Exp. 2015-018-A SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA DOMICILIARIA A PALMA  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2015-015-A SERVEIS POSTALS GENERATS PER L'AJUNTAMENT DE PALMA EN EL TERME MUNICIPAL DE PALMA  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2015-024-A SERVEI WI-FI A LES ZONES I ESPAIS DETERMINATS PER L'AJUNTAMENT AMB LA CREACIÓ D'UN PORTAL WEB PROMOCIONAL CAPTIU PER EXPLOTACIÓ PUBLICITÀRIA PER PART DE L'AJUNTAMENT  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2015-022-C GESTIÓ I EXPLOTACIÓ D'UN LOCAL DESTINAT A QUIOSC-BAR AL PARC MUNICIPAL DE LA QUARENTENA (PART DE DALT)  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2015-019-C GESTIÓ I EXPLOTACIÓ D'UN LOCAL DESTINAT A QUIOSC-BAR AL PARC MUNICIPAL DE SON GIBERT  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2015-008-C GESTIÓ I EXPLOTACIÓ D'UN LOCAL DESTINAT A QUIOSC-BAR AL PARC KRISTIAN KRECOVIC AL POLÍGON DE LLEVANT  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2015-033-S SUBMINISTRAMENT D'UN VEHICLE PER A LA BRIGADA DE RETOLACIÓ DE LA UNITAT DE DADES CORPORATIVES - POBLACIÓ  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2015-010-C GESTIÓ I EXPLOTACIÓ D'UN LOCAL DESTINAT A CANTINA AL RECINTE MUNICIPAL DE SON PACS  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2015-017-C GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DEL BAR CAFETERIA DEL CENTRE DE RECEPCIÓ DE VISITANTS DEL CASTELL DE BELLVER  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2015-029-O OBRES DE MILLORA D'URBANITZACIÓ A DIVERSES BARRIADES DE PALMA  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2015-030-A (2) SERVEI DE LLOGUER, MUNTATGE I DESMUNTATGE DE 550 METRES LINEALS DE CASETES, EN PERFECTE ESTAT DE FUNCIONAMENT, PER A L'EDICIÓ 2015/16 DE LA FIRA DE NADAL I REIS(2)  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2015-021-A SERVEI DE RETIRADA, DESCONTAMINACIÓ I TRAMITACIÓ DE BAIXA DELS VEHICLES DECLARATS FORA D'ÚS DELS DIPÒSITS MUNICIPALS  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2014-032-C CONCESSIÓ DE GESTIÓ I EXPLOTACIÓ COMERCIAL I PUBLICITÀRIA DE TANQUES PUBLICITÀRIES, SUPORTS LLUMINOSOS DE TECNOLOGIA DIGITAL, LA SENYALITZACIÓ INFORMATIVA LLUMINOSA A LA XARXA VIÀRIA MPAL I DE LES TANQUES METÀL·LIQUES DELS PASSOS DE VIANANTS (4 LOTS)  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2015-025-A (2) SERVEI DE PRODUCCIÓ ARTÍSTICA, TÈCNICA I DE GESTIÓ DE LA CAVALCADA DE REIS 2016 i 2017  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2015-014-A SERVEI D'AJUDA A DOMICILI (SAD)  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2015-026-A SERVEI DE TRANSPORT, COL·LOCACIÓ I RETIRADA DE INSTRUMENTS MUSICALS PER A LA BANDA MUNICIPAL DE PALMA  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2015-012-A SERVEI D'INTERPRETACIÓ DE LA LLENGUA DE SIGNES DURANT ELS PLENARIS I ALTRES SERVEIS, ESPECIALMENT PROTOCOL·LARIS, A PETICIÓ DE QUALSEVOL DEPARTAMENT DE L'AJUNTAMENT DE PALMA  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2015-023-A DIRECCIÓ D'OBRA I COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT DE LA FASE E OBRA,RESTAURACIÓ I REHABILITACIÓ DEL PASSEIG DE RONDA DE LES MURADES DE PALMA, SECTOR BALUARD DEL PRÍNCEP  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2015-011-A SERVEI DE RESTAURACIÓ DEL MONUMENT D'ANTONI MAURA SITUAT A LA PLAÇA DEL MERCAT DE PALMA DE MALLORCA  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2015-007-O OBRES DE REFORMA I SUBSTITUCIÓ DE PART DE LA INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ DE L'EDIFICI MUNICIPAL D'INFRAESTRUCTURES DE SON PACS  Adjudicacions i formalitzacions 

Pàgina 7 de 29,  569 continguts


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010