Inici ->  Empreses, organismes i altres

Benvingut/uda al perfil del contractant

En virtud de la D.A. tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, s'informa la interrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació d'aquest Ajuntament

Logo pdfInterrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació de l'Ajuntament de Palma

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa.

Logo pdfInstrucció sobre contractes menors a l'Ajuntament de Palma i als seus organismes autònoms

La Junta de Govern de 18 de maig de 2022 acordà aprovar el Pla de Contractació Municipal per a l'exercici 2022 de l'Ajuntament de Palma. D'acord amb el punt segon de l'esmenat acord es procedeix a la publicació del Pla de Contractació Municipal.

Logo pdfPla de contractació Municipal per a l'exercici 2022 de l'Ajuntament de Palma

Empreses, organismes i altres

Entitat Objecte Estat
 Contractació  Exp. 2017-001-P VENDA DE FERRALLES FÈRRIQUES, NO FÈRRIQUES I RESIDUS VARIS NO PERILLOSOS DE L'AJUNTAMENT DE PALMA  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2017-004-C AUTORITZACIÓ D'OCUPACIÓ I EXPLOTACIÓ DE LA PLATJA DE CALA ESTÀNCIA  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2017-006-C AUTORITZACIÓ D'OCUPACIÓ I EXPLOTACIÓ DE LA PLATJA DE CAN PERE ANTONI  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2017-007-C AUTORITZACIÓ D'OCUPACIÓ I EXPLOTACIÓ DE LA PLATJA DE CIUTAT JARDÍ  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2017-003-C CONCESSIÓ MITJANÇANT CONTRACTE RESERVAT A CENTRES ESPECIALS D'OCUPACIÓ I EMPRESES D'INSERCIÓ, SENSE ÀNIM DE LUCRE, GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE LOCALS DE PROP. MPAL - LOT 1 QUIOSC-BAR DEL PARC KRISTIAN KRECOVIC - LOT 2 QUIOSC-BAR DEL PARC DE SON GIBERT  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2017-005-C AUTORITZACIÓ D'OCUPACIÓ I EXPLOTACIÓ DE LA PLATJA DE CALA MAJOR  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2015-031-S (2) ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT DE PLAQUES MARBRE I NÚMEROS PER A LA SENYALITZACIÓ I RETOLACIÓ DELS VIALS I EDIFICIS  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2017-002-A SERVEIS DEL CENTRE DE DIA S'ESTEL  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2016-023-A SERVEI DE TAQUILLA, RECEPCIÓ, PORTERIA I ACOMODACIÓ DEL MUSEU D'HISTÒRIA DE LA CIUTAT, CASTELL DE BELLVER  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2016-013-A SERVEI MUNICIPAL D'ATENCIÓ INTEGRAL A LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE (SAIVG)  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2016-024-S ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA MITJANÇANT FONTS REFREDADORES A UBICAR DINS LES DEPENDÈNCIES DE L'AJUNTAMENT DE PALMA. CONTRACTE RESERVAT A CENTRES ESPECIALS D'OCUPACIÓ I EMPRESES D'INSERCIÓ  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2016-010-S ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT DE PAPER ECOLÒGIC TCF I MATERIAL D'OFICINA DELS SERVEIS GENERALS DE L'AJUNTAMENT DE PALMA (2 LOTS)  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2016-017-A SERVEIS INFORMÀTICS AUXILIARS DE LA UNITAT ADMINISTRATIVA DE GESTIÓ DE MULTES DE TRÀNSIT  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2015-028-A SERVEI D'ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A LA GESTIÓ DE LES PLAGUES DE RHYNCHOPHORUS FERRUGINEUS (BECUT VERMELL), PAYSANDISIA ARCHON I ALTRES PLAGUES SOBRE LES PALMÀCIES AL TERME MUNICIPAL DE PALMA DE MALLORCA  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2016-020-A SERVEI SOCIOEDUCATIU PROGRAMA SUPORT ALTER-PALMA  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  CONTRACTACIÓ DE TRES CONCERTS A LA PLAÇA D'ESPANYA, (REVETLA I ALTRES DOS CONCERTS) PER A LA PROMOCIÓ ARTÍSTICA I DIFUSIÓ PUBLICITÀRIA DE LES FESTES DE SANT SEBASTIÀ 2017  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2016-027-A SERVEI D'ENTREGA, MUNTATGE, MANTENIMENT I DESMUNTATGE DELS ESCENARIS I ALTRES INFRAESTRUCTURES NECESSÀRIES PER A LA CELEBRACIÓ DE LES FESTES DE SANT SEBASTIÀ 2017-2018  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  CONTRACTACIO EN EXCLUSIVA DE L'ARTISTA PRINCIPAL, SERVEIS COMPLEMENTARIS I SONORITZACIÓ I IL·LUMINACIÓ PER LA REALITZACIÓ DE LA REVETLA A LA PL. DE LA REINA I PL. JOAN CARLES I PER LES FESTES DE SANT SEBASTIÀ 2017  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2016-021-S SUBMINISTRAMENT DE 30 MOTOCICLETES PER A LA POLICIA LOCAL  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2016-015-S SUBMINISTRAMENT DE 130 EQUIPS DE RESPIRACIÓ AUTÒNOMA (ERAS) I ACCESSORIS DELS MATEIXOS PER AL COS DE BOMBERS DE L'AJUNTAMENT DE PALMA  Adjudicacions i formalitzacions 

Pàgina 5 de 29,  569 continguts


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010