Home -> Contractes menors -> Palma City Council search

Benvingut/da al Perfil del Contractant.

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa.

Logo pdfInstrucció sobre contractes menors a l'Ajuntament de Palma i als seus organismes autònoms

Department Purpose Status
 Contractació  Exp. 2010-012-A THE DECENTRALISED SERVICE PROJECT FOR TERRITORIAL LINGUISTIC DYNAMISATION  Final award 
 Contractació  Exp. F-2010-039-S THE PROVISION OF AN ONBOARD INCIDENTS TERMINAL, GPRS, GPS AND RFID ARC READERS, ON VEHICLES USED FOR RUBBISH COLLECTION AND ROAD CLEANING  Final award 
 Contractació  Exp. F-2010-044-S THE WEB PLATFORM FOR THE MANAGEMENT OF TRAINING COURSES  Final award 
 Contractació  Exp. F-2010-042-S NEW TECHNOLOGY INFRASTRUCTURES FOR THE 'QUARTER D' INTENDÈNCIA'  Final award 
 Contractació  Exp. F-2010-037-S PROVISION OF RFID TAGS FOR THE IDENTIFICATION OF HOUSEHOLD RUBBISH AND ROAD CLEANING EQUIPMENT, MANUAL TERMINALS FOR THE MANAGEMENT OF INCIDENTS WITH GPRS AND GPS COMMUNICATION MODULES AND RFID READERS, VOLUMETRIC SENSORS FOR THE FILLING OF SUW EQUIPMENT  Final award 
 Contractació  Exp. F-2010-027-O INSTALLATION OF INFORMATION SCREENS AT EMT BUS STOPS.  Final award 
 Contractació  Exp. F-2010-038-S THE PROVISION OF A HARDWARE AND SOFTWARE SYSTEM FOR THE CREATION OF A DATA CONTROL AND PROCESSING CENTRE FOR THE SUSTAINABLE MANAGEMENT OF HOUSEHOLD RUBBISH (SUW) AND URBAN CLEANING  Final award 
 Contractació  Exp. F-2010-041-S THE DEVELOPMENT AND LAUNCH OF A GEOPORTAL TO PROVIDE URBAN PLANNING INFORMATION  Final award 
 Contractació  Exp. F-2010-019-O THE REPLACEMENT OF WOODWORK ON THE EXTERIOR OF THE "TIRADOR" MUNICIPAL FLATS BUILDING FOR 44 APARTMENTS  Final award 
 Contractació  Exp. F-2010-022-O THE REMODELLING AND EXTENSION OF THE BUILDING FOR HOSPITAL USE AT THE MUNICIPAL ANIMAL PROTECTION CENTRE  Final award 
 Contractació  Exp. F-2010-045-O THE REMODELLING AND EXTENSION OF THE FOURTH FLOOR AND THE RESTORATION OF THE ROOF OF THE CITY COUNCIL BUILDING  Final award 
 Contractació  Exp. F-2010-025-O (15494) THE RESURFACING AND FENCING OF THE JAFUDA CRESQUES STATE SCHOOL AND THE REPLACEMENT OF EXTERIOR CARPENTRY WORK AT THE FELIP BAUÇA AND GABRIEL VALSECA STATE SCHOOLS  Final award 
 Contractació  Exp. F-2010-017-O (15457) THE ADAPTATION AND ACOUSTIC INSULATION OF THE ODEON CINEMA  Final award 
 Contractació  Exp. 2010-005-A THE COMMUNITY SOCIO-EDUCATIONAL SERVICE  Final award 
 Contractació  Exp. F-2010-010-O (15420) UNDERGROUND BASEMENTS AND GALLERIES FOR INFRASTRUCTURES AND INSTALLATIONS IN THE 'ESPAI WEYLER' COMPLEX AND THE CONSOLIDATION OF STRUCTURES AND NEW ENTRANCES TO THE 'CASA ANTIGA'  Final award 
 Contractació  Exp. F-2010-009-O (15415) THE URBAN IMPROVEMENT AND CREATION OF THE 'EIX CÍVIC' OF SANTA CATALINA, ON THE CARRER FÀBRICA FASE AND FROM THE AVINGUDA ARGENTINA TO THE CARRER COMTE DE BARCELONA  Final award 
 Contractació  Exp. F-2010-011-O (19383) PROJECT FOR THE IMPLEMENTATION OF A PUBLIC BICYCLE SYSTEM  Final award 
 Contractació  Exp. F-2010-008-O (15422) THE CENTRE FOR THE SOCIAL RECEPTION AND PROMOTION SERVICE (SAPS)  Final award 
 Contractació  Exp. F-2010-004-O (19359) THE PROJECT FOR THE MODIFICATION OF MOBILITY INFRASTRUCTURES, DOMESTIC WATER SUPPLY, PUBLIC LIGHTING AND THE COLLECTION OF HOUSEHOLD WASTE IN A SECTION OF THE CARRER ARXIDUC LLUIS SALVADOR  Final award 
 Contractació  Exp. F-2010-013-O (19264) PATRIMONIAL CONSOLIDATION OF THE THE WAREHOUSE N4,PI I BLOCK A 4 OF THE OLD FACTORY BUILDINGS OF CAN RIBES  Final award 

Page 7 of17,  326 contents


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telephone: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010