Home -> Contractes menors -> Palma City Council search

Benvingut/da al Perfil del Contractant.

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa.

Logo pdfInstrucció sobre contractes menors a l'Ajuntament de Palma i als seus organismes autònoms

Department Purpose Status
 Contractació  Exp. F-2010-003-O (15333) THE RENEWAL PROJECT FOR THE MAINS WATER SUPPLY NETWORK IN THE CAMP REDÓ AREA  Final award 
 Contractació  Exp. F-2010-005-O (15313) THE LA VILETA AREA URBAN SANITATION PROJECT; PHASE I, BETWEEN THE CARRER MATAMUSINOS AND THE CAMÍ DELS REIS  Final award 
 Contractació  Exp. F-2010-007-O (19233) THE CONSTRUCTION OF THE INTERGENERATIONAL AID BUILDING FOR YOUNG PEOPLE AND THE ELDERLY  Final award 
 Contractació  Exp. F-2010-032-O (15529) PROJECT FOR THE INSTALLATION OF LIGHTING FLOW REGULATORS IN SPECIFIC SECTORS  Final award 
 Contractació  Exp. 2010-010-C CONCESSION FOR THE MANAGEMENT AND USE OF A MUNICIPALLY-OWNED STAND USED AS A CAFÉ-BAR IN THE KRISTIAN KREKOVIC PARK (IN THE LLEVANT INDUSTRIAL ESTATE)  Final award 
 Contractació  Exp. LLOGUER 111-AR REAL STATE RENT IN CORT AREA FOR ALLOCATION TO MUNICIPAL TOURIST OFFICES.  Final award 
 Contractació  Exp. F-2010-030-O (15525) THE PROJECT FOR THE MODIFICATION OF PUBLIC LIGHTING INFRASTRUCTURES ON THE CARRER SELVA  Final award 
 Contractació  Exp. F-2010-028-O (19290) THE IMPROVEMENT TO THE LANDSCAPE OF THE EMBANKMENT OF ES JONQUET AND THE IMPROVEMENT OF THE COMMUNICATION BETWEEN THE NEIGHBOURHOOD AND THE PASSEIG MARÍTIM  Final award 
 Contractació  Exp. F-2010-023-O (15485) RESURFACING AND FENCING AT THE HEATING INSTALLATION OF THE MARIAN AGUILÓ STATE SCHOOL AND THE REPLACEMENT OF THE SPORTS TRACK AT THE JOAN CAPO STATE SCHOOL  Final award 
 Contractació  Exp. F-2010-026-O (19430) THE REMODELLING, ADAPTATION AND IMPROVEMENT OF THE BUSINESS NURSERY AT Nº 14 OF THE CARRER SANT AGUSTÍ AND BUSINESS PREMISES ON THE PASSEIG DE L'ARTESANIA  Final award 
 Contractació  Exp. F-2010-029-O (15502) THE AIR-CONDITIONING OF THE LIBRARIES OF GÈNOVA, S'ARENAL, RAFAL VELL AND SANT JORDI  Final award 
 Contractació  Exp. F-2010-024-O PROJECT OF IMPLANTATION OF NATURE EDUCATION CENTRES TO BE USED LIKE URBAN GARDENS IN THE DISTRICTS.  Final award 
 Contractació  Exp. F-2010-018-O THE REMODELLING, ADAPTATION AND IMPROVEMENT OF THE SA GERRERIA EDUCATIONAL CENTRE FOR CRAFT TRADES IN THE PROFESSIONAL TRAINING EDUCATION CENTRE  Final award 
 Contractació  Exp. F-2010-7.2 THE DRAFTING OF THE CONSTRUCTION PROJECT FOR THE WORKS ON THE CONSTRUCTION OF THE INTERGENERATIONAL AID BUILDING FOR YOUNG PEOPLE AND THE ELDERLY  Final award 
 Contractació  Exp. F-2010-012-O (27780) THE CREATION OF A 20KM PER HOUR ZONE' IN THE LA SOLEDAT NEIGHBOURHOOD  Final award 
 Contractació  Exp. F-2010-18.2 THE DRAFTING OF THE CONSTRUCTION PROJECT FOR THE REMODELLING OF THE BUILDING OF THE EDUCATIONAL CENTRE FOR CRAFT TRADES AT Nº 6 CARRER GERRERIA  Final award 
 Contractació  Exp. 2009-054-A SERVICE &TECHNICAL ASSESSMENT, IMPLEMENTATION OF PLAN FOR THE USE & MANAGEMENT OF BELLVER WOOD, MANAGEMENT & DEVELOPMENT OF THE NATURAL AREA OF SPECIAL INTEREST ES CARNATGE, STUDY OF SGEL AREAS CURRENTLY NOT ORGANISED & IMPLANTATION SEVERAL URBAN GARDENS  Final award 
 Contractació  Exp. 2009-056-O REMODELLING WORK AND THE EXTENSION OF THE FORMER SON ESPANYOLET PRIMARY SCHOOL  Final award 
 Contractació  Exp. F-2010-002-O (12366) GREEN CORRIDOR SEAFRONT  Final award 
 Contractació  Exp. 2009-052-A THE DELIVERY, ACCESS CONTROL, OPENING AND FENCING SERVICE OF DETERMINED SCHOOLS IN PALMA  Final award 

Page 8 of17,  326 contents


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telephone: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010