Home -> Secretariat -> Palma City Council search

Benvingut/da al Perfil del Contractant.

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa.

Logo pdfInstrucció sobre contractes menors a l'Ajuntament de Palma i als seus organismes autònoms

Department Purpose Status
 Contractació  Exp. 2011-028-A THE ARTISTIC PRODUCTION, TECHNICAL AND MANAGEMENT SERVICE FOR THE 2012 THREE KINGS' PROCESSION (2 LOTS)  Final award 
 Contractació  Exp. 2011-016-A THE SERVICE FOR ACTIVITIES IN THE SON SARDINA LIBRARY.  Final award 
 Contractació  Exp. 2010-051-A THE SERVICE FOR THE PREVENTION OF ADDICTIVE BEHAVIOUR AND DRUG DEPENDENCE (SEPAD)  Final award 
 Contractació  Exp. 2011-012-S THE DRAFTING OF THE FRAMEWORK AGREEMENT FOR THE APPROVAL OF LOCAL POLICE UNIFORMS (LOT 15)  Final award 
 Contractació  Exp. 2011-021-A THE SERVICE FOR THE SAFETY AND SURVEILLANCE OF PROPERTY AND OFFICES OF PALMA CITY COUNCIL  Final award 
 Contractació  Exp. 2010-055-O THE BASIC CONSTRUCTION PROJECT FOR THE INTERIOR ROADS AND FENCING OF THE ELP OF SA INDIOTERIA  Final award 
 Contractació  Exp. 2011-023-A THE RECREATIONAL SERVICE FOR YOUNG PEOPLE ON THE COASTAL AREA THROUGH THE LITORAL YOUTH CLUB  Final award 
 Contractació  Exp. 2011-024-A THE RECREATIONAL SERVICE FOR YOUNG PEOPLE ON THE LLEVANT AREA THROUGH THE LLEVANT YOUTH CLUB  Final award 
 Contractació  Exp. 2010-041-S THE PROVISION OF THE PRINTING, CIRCULATION, BINDING AND DISTRIBUTION OF THE ACTIVITIES PROGRAMME AND POSTERS FOR THE 2011 FESTIVALS OF SANT SEBASTIÀ  Final award 
 Contractació  Exp. 2011-017-A THE SERVICE FOR ACTIVITIES IN THE COLL D'EN RABASSA LIBRARY.  Final award 
 Contractació  Exp. 2011-006-A THE ACTIVATION SERVICE OF THE MUNICIPAL 'NORD' YOUTH CLUB  Final award 
 Contractació  Exp. 2011-022-O WORK ON THE EXECUTIVE PROJECT OF THE PERIMITER PATH AT BELLVER WOOD; 2ND PHASE  Final award 
 Contractació  Exp. 2011-003-A THE ACTIVATION SERVICE OF THE MUNICIPAL PONENT YOUTH CLUB  Final award 
 Contractació  Exp. 2011-020-A AUXILIARY SERVICES FOR THE MANAGEMENT OF CHARGES MADE ABROAD FOR TRAFFIC FINES TO VEHICLE OWNERS AND DRIVERS FROM OUTSIDE SPAIN  Final award 
 Contractació  Exp. 2011-012-S THE DRAFTING OF THE FRAMEWORK AGREEMENT FOR THE APPROVAL OF LOCAL POLICE UNIFORMS  Final award 
 Contractació  Exp. 2011-005-A THE ACTIVATION SERVICE OF THE MUNICIPAL YOUTH CLUB OF CIUTAT ANTIGA  Final award 
 Contractació  Exp. 2011-004-A THE ACTIVATION SERVICE OF THE MUNICIPAL MIGJORN YOUTH CLUB  Final award 
 Contractació  Exp. 2011-014-A THE SERVICE FOR THE INTEGRATION AND ATTENTION OF DISABLED PERSONS  Final award 
 Contractació  Exp. 2010-049-A THE SERVICE OF PREVENTATIVE, REGULATORY AND CORRECTIVE MAINTENANCE OF THE SCHOOLS AND PRE-SCHOOL CENTRES OF PALMA CITY COUNCIL  Final award 
 Contractació  Exp. 2010-048-A THE SERVICE OF PREVENTATIVE, REGULATORY AND CORRECTIVE MAINTENANCE OF THE MUNICIPAL BUILDINGS OF PALMA CITY COUNCIL  Final award 

Page 3 of17,  326 contents


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telephone: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010