Inici

Benvingut/uda al perfil del contractant

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa.

Logo pdfInstrucció sobre contractes menors a l'Ajuntament de Palma i als seus organismes autònoms

Entitat Objecte Estat
 Contractació  Exp. 2017-017-A SERVEI DE CURSOS REGULARS, CURS MONOGRÀFIC I ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES DE L'AULA ESCÈNICA DE PALMA  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2017-023-A SERVEI DE PREVENCIÓ ALIÈ, DISCIPLINES D' ERGONOMIA I PSICOSOCIOLOGIA APLICADA, MEDICINA DEL TREBALL I COORDINACIÓ D' ACTIVITATS EMPRESARIALS  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2015-031-S ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT DE PLAQUES MARBRE I NÚMEROS PER A LA SENYALITZACIÓ I RETOLACIÓ DELS VIALS I EDIFICIS  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2017-025-S ACORD MARC PER AL SUBMINISTRAMENT DE GASOIL TIPUS "C" PER A LA CALEFACCIÓ DEL QUARTER DE LA POLICIA LOCAL DE PALMA  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  DISSENY CREATIU I DIRECCIÓ ARTÍSTICA DE LA CAVALCADA DELS REIS MAGS A PALMA DELS ANYS 2018, 2019 I 2020  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2017-032-A SERVEI DE PRODUCCIÓ ARTÍSTICA, TÈCNICA, GESTIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA A LA FESTIVITAT DELS REIS MAGS A PALMA 2018, 2019 I 2020  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2017-020-S ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT DE CONSUMIBLES INFORMÀTICS DELS SERVEIS GENERALS DE L'AJUNTAMENT DE PALMA  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2017-022-C CONCESSIÓ DE LA GESTIÓ I EXPLOTACIÓ D'UN LOCAL DESTINAT A QUIOSC-BAR AL PARC MUNICIPAL DE SON GIBERT  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2016-019-A SERVEI DE PREVENCIÓ DE L'ABANDONAMENT EDUCATIU: PROJECTE REFORÇAT  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2016-018-A SERVEIS D'ACTUACIONS COMUNITÀRIES D'OCI PREVENTIU  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2017-013-A SERVEI DE SEGURETAT I VIGILÀNCIA DELS IMMOBLES I DEPENDÈNCIES DE L'AJUNTAMENT DE PALMA  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2017-011-A SERVEIS NECESSARIS PER A LA REALITZACIÓ DEL PROGRAMA CINEMA A LA FRESCA 2017  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2015-031-S (3) ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT DE PLAQUES MARBRE I NÚMEROS PER A LA SENYALITZACIÓ I RETOLACIÓ DELS VIALS I EDIFICIS (3)  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2017-008-C CONCESSIÓ DE LA GESTIÓ I EXPLOTACIÓ D'UN LOCAL DESTINAT A QUIOSC-BAR AL PARC MUNICIPAL DE LA QUARENTENA (PART DE DALT)  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Contractació servei auditoria externa d'expedients de Contractació.  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2016-031-A SERVEI DEL PROGRAMA D'ESCOLES OBERTES DEL CENTRES ÈXIT D'ORIENTACIÓ I SUPORT A L'ESTUDI  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2016-016-A SERVEI D'ACOLLIMENT MUNICIPAL A VÍCTIMES DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE (SAM VVG)  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2016-029-S SUBMINISTRAMENT DE PILONS I BALISES DE PROTECCIÓ (3 LOTS)  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2016-025-A SERVEI PER A LA GESTIÓ DEL CENTRE D'ACOLLIMENT TEMPORAL  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2016-026-A SERVEI D'ACOLLIMENT MUNICIPAL PER A FAMÍLIES  Adjudicacions i formalitzacions 

Pàgina 4 de 29,  569 continguts


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010