Inici -> Buscador Ajuntament

Benvingut/uda al perfil del contractant

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa. Hi podeu accedir fent clic aquí

Entitat Objecte Estat
 Contractació  Exp. 2017-013-A SERVEI DE SEGURETAT I VIGILÀNCIA DELS IMMOBLES I DEPENDÈNCIES DE L'AJUNTAMENT DE PALMA  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2015-031-S (4) ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT DE PLAQUES MARBRE I NÚMEROS PER A LA SENYALITZACIÓ I RETOLACIÓ DELS VIALS I EDIFICIS (4)  En fase de valoració 
 Contractació  Exp. 2017-011-A SERVEIS NECESSARIS PER A LA REALITZACIÓ DEL PROGRAMA CINEMA A LA FRESCA 2017  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2015-031-S (3) ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT DE PLAQUES MARBRE I NÚMEROS PER A LA SENYALITZACIÓ I RETOLACIÓ DELS VIALS I EDIFICIS (3)  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2017-019-A SERVEI DE MENJAR A DOMICILI  En fase de valoració 
 Contractació  Exp. 2017-017-A SERVEI DE CURSOS REGULARS, CURS MONOGRÀFIC I ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES DE L'AULA ESCÈNICA DE PALMA  En fase de valoració 
 Contractació  Exp. 2017-015-S SUBMINISTRAMENT DE MUNICIÓ PER A LA DOTACIÓ DEL SERVEI I PER A LES PRÀCTIQUES DE TIR DE LA POLICIA LOCAL (4 LOTS)  En fase de valoració 
 Contractació  Exp. 2017-008-C CONCESSIÓ DE LA GESTIÓ I EXPLOTACIÓ D'UN LOCAL DESTINAT A QUIOSC-BAR AL PARC MUNICIPAL DE LA QUARENTENA (PART DE DALT)  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Contractació servei auditoria externa d'expedients de Contractació.  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2016-031-A SERVEI DEL PROGRAMA D'ESCOLES OBERTES DEL CENTRES ÈXIT D'ORIENTACIÓ I SUPORT A L'ESTUDI  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2017-014-A SERVEI DE SUPERVISIÓ DE LA FACTURACIÓ DE SUBMINISTRAMENTS D'ENERGIA ELÈCTRICA, GAS I AIGUA DELS IMMOBLES DE TITULARITAT MUNICIPAL  En fase de valoració 
 Contractació  Exp. 2017-016-A SERVEIS DE VENDA I GESTIÓ D'ENTRADES I CONTROL D'ACCÉS EN ELS RECINTES DELS TEATRES MUNICIPALS I CASTELL DE BELLVER  En fase de valoració 
 Contractació  Exp. 2016-016-A SERVEI D'ACOLLIMENT MUNICIPAL A VÍCTIMES DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE (SAM VVG)  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2016-025-A SERVEI PER A LA GESTIÓ DEL CENTRE D'ACOLLIMENT TEMPORAL  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2016-029-S SUBMINISTRAMENT DE PILONS I BALISES DE PROTECCIÓ (3 LOTS)  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2016-030-A SERVEI DE DINAMITZACIÓ DEL LLEURE DE JOVES ALS BARRIS (DINAMO)  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2017-010-A SERVEI DE MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS DE REGULACIÓ, CONTROL I GESTIÓ DE LA MOBILITAT DEL MUNICIPI DE PALMA, SUPERVISIÓ I CONTROL D'EXECUCIÓ I QUALITAT, I VIGILÀNCIA DE SISTEMES (3 LOTS)  En fase de valoració 
 Contractació  Exp. 2016-026-A SERVEI D'ACOLLIMENT MUNICIPAL PER A FAMÍLIES  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2017-001-P VENDA DE FERRALLES FÈRRIQUES, NO FÈRRIQUES I RESIDUS VARIS NO PERILLOSOS DE L'AJUNTAMENT DE PALMA  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2017-007-C AUTORITZACIÓ D'OCUPACIÓ I EXPLOTACIÓ DE LA PLATJA DE CIUTAT JARDÍ  Adjudicacions i formalitzacions 

Pàgina 2 de 27,  531 continguts


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010