Inici -> Buscador Ajuntament

Benvingut/uda al perfil del contractant

En virtud de la D.A. tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, s'informa la interrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació d'aquest Ajuntament

Logo pdfInterrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació de l'Ajuntament de Palma

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa.

Logo pdfInstrucció sobre contractes menors a l'Ajuntament de Palma i als seus organismes autònoms

Entitat Objecte Estat
 Contractació  Exp. 2020-062-S SUBMINISTRAMENT DE LLENYA PER A TORRADORES I FOGUERONS PER LES FESTES DE L'AJUNTAMENT DE PALMA  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2020-063-S SUBMINSTRAMENT DE PLAQUES METÀL·LIQUES I DE MARBRE I ALTRES ELEMENTS DE SENYALITZACIÓ PER A LA ROTULACIÓ DELS VIALS I EDIFICIS DE PALMA (2 LOTS)  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2020-059-A SERVEI DE NETEJA DELS LOCALS, CENTRES I DEPENDÈNCIES MUNICIPALS I DEL SERVEI DE NETEJA I PORTERIA DELS CENTRES ESCOLARS DE L'AJUNTAMENT DE PALMA (2 LOTS)  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2020-021-S (2) SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL PER EVENTS INSTITUCIONALS I FESTES DE L'AJUNTAMENT DE PALMA LOT 1: SUBMINISTRAMENT DE TABLEROS, TABLONS, LLISTONS I FUSTES I FERRATGES  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2020-014-S (4) - LOT 1 SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I COL·LOCACIÓ D'EQUIPAMENT I MOBILIARI PER A L'ÀREA DE BENESTAR SOCIAL. LOT 1 - EQUIPAMENT PER ALS CENTRES DE DIA I ELS CASALS DEL SERVEI DE PROMOCIÓ DE L'AUTONOMIA PERSONAL  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2020-061-A CONTRACTACIÓ DE TRES CONCERTS A MITJANS DE COMUNICACIÓ PER A LA PROMOCIÓ ARTÍSTICA I LA DIFUSIÓ PUBLICITÀRIA AMB MOTIU DE LES FESTES DE SANT SEBASTIÀ 2021 (3 LOTS)  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2020-015-S (2) SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL TÈCNIC PELS TEATRES MUNICIPALS CATALINA VALLS, XESC FORTEZA I MAR I TERRA.  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2020-057-O OBRES I SERVEIS A REALITZAR PER VIA D'EXECUCIO SUBSIDIARIA DERIVADES D'EXPEDIENTS D'INFRACCIONS URBANÍSTIQUES I SEGURETAT DELS EDIFICIS (2 LOTS)  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2020-060-A SERVEI DEL PROGRAMA DE SUPORT PISE-PALMA  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2020-058-A MUNTATGE, MANTENIMENT I DESMUNTATGE DELS ESCENARIS I ALTRES INFRAESTRUCTURES PER AL SEU ÚS AMB MOTIU DE LES FESTES DE SANT SEBASTIÀ 2021  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2020-055-A SERVEI DE SEGURETAT I VIGILÀNCIA DELS IMMOBLES, DEPENDÈNCIES, INSTAL·LACIONS I FESTES INSTITUCIONALS DE L'AJUNTAMENT DE PALMA (2 LOTS)  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2020-056-S SUBMINISTRAMENT D'UNA FURGONETA ELÈCTRICA DESTINADA A MAJORDOMIA  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2020-002-O (2) LOT 1 OBRES DE MILLORA D'ESPAIS URBANS ES RAFAL VELL I REURBANITZACTÓ I MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT CARRERS MÉNDEZ-BARRERA-BORGUNY-VILLALONGA. ( LOT 1)  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2020-053-S SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL I SOLUCIONS HIDROALCOHÒLIQUES PER ATENDRE LES NECESSITATS DE L'AJUNTAMENT DE COMPLIMENT DELS PROTOCOLS PER A LA PREVENCIÓ DEL COVID-19 (6 LOTS)  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2020-054-S SUBMINISTRAMENT DE LA PIROTÈCNIA I LA ASSISTÈNCIA D'UN TÈCNIC PIROTÈCNIC PER A LA REALITZACIÓ DELS CORREFOCS I ALTRES FESTES ORGANITZADES PER L'A]UNTAMENT DE PALMA.  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2020-052-A SERVEI DE DISSENY, DIRECCIÓ I PRODUCCIÓ ARTÍSTICA, TÈCNICA, DE GESTIÓ I DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA PER A LA REALITZACIÓ DELS ESDEVENIMENTS DE LA FESTIVITAT DELS REIS MAGS A PALMA  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2020-051-A SERVEI DELS ESPECTACLES DE L'ENCESA DE LLUMS DE NADAL 2020 (9 LOTS)  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2020-049-A SERVEI DE MANTENIMENT I HOSTATGE DE LA PLATAFORMA WEB DE PALMAEDUCA  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2020-050-A MANTENIMENT, GESTIÓ I EXPLOTACIÓ COMERCIAL DEL QUIOSC-BAR DE PROPIETAT MUNICIPAL UBICAT AL PARC MUNICIPAL DE SA FEIXINA  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2020-038-S (2) SUBMINISTRAMENT D'AIGUA MINERAL NATURAL O DE DEU EMBOTELLADA PER AL CONSUM HUMA PEL SERVEI CONTRA INCENDIS I SALVAMENT  Licitacions en curs 

Pàgina 5 de 42,  838 continguts


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010