Inici ->  Empreses, organismes i altres -> IMI

Benvingut/uda al perfil del contractant

En virtud de la D.A. tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, s'informa la interrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació d'aquest Ajuntament

Logo pdfInterrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació de l'Ajuntament de Palma

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa.

Logo pdfInstrucció sobre contractes menors a l'Ajuntament de Palma i als seus organismes autònoms

Empreses, organismes i altres

Entitat Objecte Estat
 Contractació  Exp. 2020-055-A SERVEI DE SEGURETAT I VIGILÀNCIA DELS IMMOBLES, DEPENDÈNCIES, INSTAL·LACIONS I FESTES INSTITUCIONALS DE L'AJUNTAMENT DE PALMA (2 LOTS)  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2020-056-S SUBMINISTRAMENT D'UNA FURGONETA ELÈCTRICA DESTINADA A MAJORDOMIA  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2020-002-O (2) LOT 1 OBRES DE MILLORA D'ESPAIS URBANS ES RAFAL VELL I REURBANITZACTÓ I MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT CARRERS MÉNDEZ-BARRERA-BORGUNY-VILLALONGA. ( LOT 1)  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2020-053-S SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL I SOLUCIONS HIDROALCOHÒLIQUES PER ATENDRE LES NECESSITATS DE L'AJUNTAMENT DE COMPLIMENT DELS PROTOCOLS PER A LA PREVENCIÓ DEL COVID-19 (6 LOTS)  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2020-054-S SUBMINISTRAMENT DE LA PIROTÈCNIA I LA ASSISTÈNCIA D'UN TÈCNIC PIROTÈCNIC PER A LA REALITZACIÓ DELS CORREFOCS I ALTRES FESTES ORGANITZADES PER L'A]UNTAMENT DE PALMA.  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2020-052-A SERVEI DE DISSENY, DIRECCIÓ I PRODUCCIÓ ARTÍSTICA, TÈCNICA, DE GESTIÓ I DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA PER A LA REALITZACIÓ DELS ESDEVENIMENTS DE LA FESTIVITAT DELS REIS MAGS A PALMA  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2020-051-A SERVEI DELS ESPECTACLES DE L'ENCESA DE LLUMS DE NADAL 2020 (9 LOTS)  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2020-014-S (3) - LOT 1 SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I COL·LOCACIÓ D'EQUIPAMENT I MOBILIARI PER A L'ÀREA DE BENESTAR SOCIAL. LOT 1 - EQUIPAMENT PER ALS CENTRES DE DIA I ELS CASALS DEL SERVEI DE PROMOCIÓ DE L'AUTONOMIA PERSONAL  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2020-049-A SERVEI DE MANTENIMENT I HOSTATGE DE LA PLATAFORMA WEB DE PALMAEDUCA  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2020-050-A MANTENIMENT, GESTIÓ I EXPLOTACIÓ COMERCIAL DEL QUIOSC-BAR DE PROPIETAT MUNICIPAL UBICAT AL PARC MUNICIPAL DE SA FEIXINA  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2020-038-S (2) SUBMINISTRAMENT D'AIGUA MINERAL NATURAL O DE DEU EMBOTELLADA PER AL CONSUM HUMA PEL SERVEI CONTRA INCENDIS I SALVAMENT  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2020-047-A SERVEI DE PROGRAMACIÓ I REALITZACIÓ D'UN CICLE DE MICROESPECTACLES A ESPAIS NO CONVENCIONALS: "ZONA RESTRINGIDA", EN MOTIU DE LES FESTES DE SANT SEBASTIÀ 2021  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2020-048-A SERVEIS PER AL MANTENIMENT I DINAMITZACIÓ DE LA WEB TUFASPALMA I XARXES SOCIALS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2020-045-S SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'UNA PLATAFORMA DE RESCAT, SENSE UNITAT DE CONTROL NI SISTEMA ELÈCTRIC (CISTELLA), DE L'AUTOESCALA GIRATÒRIA DEL SERVEI DLK 18 FA PLC III (E-06) DEL SERVEI CONTRA D'INCENDIS I SALVAMENT  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2020-046-S SUBMINISTRAMENT D'UNA LECTORA ÓPTICA PER A LA CORRECCIÓ D'EXAMENS I DEL SOFTWARE CORRESPONENT I LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2020-044-S CONTRACTACIÓ DE LA IMPRESSIÓ, EL TIRATGE, L'ENQUADERNACIÓ I EL LLIURAMENT DELSPROGRAMES DE MÀ, CARTELLS I FULLETONS DE LES FESTES INSTITUCIONALS I ACTIVITATS SOCIOCULTURALS DELS DISTRICTES ORGANITZADES PEL DEPARTAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2020-043-S SUBMINISTRAMENT D'EQUIPS HIDRÀULICS DE RESCAT, MATERIAL D'ESTABILITZACIÓ I ELEMENTS AUXILIARS PEL SERVEI CONTRA INCENDIS I SALVAMENT  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2020-042-A SERVEI D'ASSISTENCIA TÈCNICA DEL PROJECTE D'EXECUCIÓ PER A LA MODERNITZACIÓ DE L'ENLLUMENAT DE LA PRIMERA LÍNIA DE LA PLATJA DE PALMA  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2020-009-S SUBMINISTRAMENT D'EQUIPS DE RESPIRACIÓ AUTÒNOMA PER A BOMBERS, MUNTATGE I FORMACIÓ INCLÒSOS.  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2020-041-S SUBMINISTRAMENT D'UNA FURGONETA ELÈCTRICA BIPLAÇA DESTINADA AL SERVEI DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA  Licitacions en curs 

Pàgina 4 de 12,  235 continguts


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010