Inici ->  Empreses, organismes i altres -> Patronat d'Il·luminació Ornamental -> Buscador Ajuntament

Benvingut/uda al perfil del contractant

En virtud de la D.A. tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, s'informa la interrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació d'aquest Ajuntament

Logo pdfInterrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació de l'Ajuntament de Palma

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa.

Logo pdfInstrucció sobre contractes menors a l'Ajuntament de Palma i als seus organismes autònoms

Empreses, organismes i altres

Entitat Objecte Estat
 Contractació  Exp. 2019-061-A LLOGUER DE CABINES SANITÀRIES AUTÒNOMES DE WC PER A LES ACTIVITATS I FESTES ORGANITZADES PEL SERVEI DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2019-060-A SERVEI DE SEGURETAT I VIGILÀNCIA DELS ESPECTACLES PUBLICS A LES FESTES ORGANIZADES PER LA REGIDORIA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA DE L'AJUNTAMENTDE PALMA L'ANY 2020  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2019-059-A SERVEIS PER A LA PROGRAMACIÓ, DIFUSIÓ, REALITZACIÓ D'ACTIVITATS DE CARÀCTER LÚDIC, FESTIU I SOCIOCULTURALS ALS DISTRICTES DE PALMA AMB MOTlU DE LES FESTES DE SANT SEBASTIÀ 2020.  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2019-058-A SERVEI D'AJUDA A DOMICILI (SAD)  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2019-043-A (2) DINAMITZACIÓ DEL CONSELL PER A LA PARTICIPACIÓ INFANTIL CIUTAT AMIGA DE LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA DE PALMA  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2019-026-A (2) REPARACIONS MECÀNIQUES I DE CARROSSERIA DELS VEHICLES DEL PARC MÒBIL  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2019-056-A SERVEIS DE MANTENIMENT DE LES FONTS ORNAMENTALS DE LA CIUTAT DE PALMA PER A UNA CIUTAT MÉS SOSTENIBLE  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2019-057-A ACTUACIONS O SORTIDES DELS GEGANTS I CAPGROSSOS DE LA SALA I DEL DRAC DE NA COCA PROPIETAT DE L'AJUNTAMENT (2 LOTS)  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2019-023-S (2) SUBMINISTRAMENT DE MEDICAMENTS, VACUNES I MATERIAL MÈDIC REBUTJABLE PEL TRACTAMENT DELS ANIMALS ALLOTJATS AL CENTRE SANITARI DE PROTECCIÓ ANIMAL DE L' AJUNTAMENT DE PALMA (3 LOTS)  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2018-054-S (2) SUBMINISTRAMENT PER A L'HOMOLOGACIÓ DEL VESTUARI DEL SERVEI CONTRA INCENDIS I SALVAMENT (LOTS 1,2,3,4,5,6,6,7,8,9,11,12,13,14,15 i 16)  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2018-008-A SERVEI D'ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER ALS TREBALLS DE REDACCIÓ I D'ASSESSORAMENT A LA CORPORACIÓ MUNICIPAL PER A LA REVISIÓ DEL PLA GENERAL DE PALMA  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2019-055-A LLOGUER, TRANSPORT, LLIURAMENT, INSTAL·LACIÓ, MANTENIMENT I DESMUNTATGE DE TANQUES BAIXES METÀL·LIQUES PER A LA SEGURETAT I PROTECCIÓ DEL PÚBLIC I ACOTAMENT DE L'ITINERARI DE LA CAVALCADA DELS REIS MAGS A PALMA 2020  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2019-054-S SUBMINISTRAMENT DE 2 VEHICLES HÍBRIDS (BENZINA-ELÈCTRIC), TIPUS TURISME COMPACTE, PER AL PERSONAL TÈCNIC DEL DEPARTAMENT DE SANITAT I CONSUM  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2019-052-A MANTENIMENT DE LES ZONES ENJARDINADES DELS CENTRES D'EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2019-053-A CONTRACTACIÓ DE TRES CONCERTS A MITJANS DE COMUNICACIÓ PER A LA PROMOCIÓ ARTÍSTICA I DIFUSIÓ PUBLICITÀRIA D'ARTISTES I/O GRUPS MUSICALS  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2015-009-C GESTIO I EXPLOTACIÓ D'UN LOCAL DESTINAT A BAR- CAFETERIA AL CASAL SOLLERIC  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2019-051-A SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓ DE VENDA D'ENTRADES A LES TAQUILLES, TELEMÀTICAMENT I PER ALTRES POSSIBLES CANALS DE VENDA, AIXÍ COM EL CONTROL D'ACCÉS ALS TEATRES MUNICIPALS, AL CASTELL DE BELLVER I AL CASAL BALAGUER  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2019-049-A LA REDACCIÓ DE PROJECTES D'EXECUCIÓ DE MILLORA DE LA URBANITZACIÓ, DE L'ACCESSIBILITAT DELS VIALS I ELS ESPAIS LLIURES PÚBLICS EN L'ÀMBIT DE L'AJUNTAMENT DE PALMA (4 LOTS)  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2019-050-A SERVEI DE MANTENIMENT CORRECTIU PER A PETITES ACTUACIONS EN INFRAESTRUCTURES DE L'AJUNTAMENT DE PALMA  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2019-048-A SERVEI D'ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A LA IMPLANTACIÓ, MANTENIMENT I RENOVACIÓ DE CERTIFICACIONS DEL SISTEMA D'ACCESSIBILIAT UNIVERSAL DE LES PLATGES DE PALMA, PER OBTENIR LES CERTIFICACIONS CONFORME LA NORMA UNE 170001-2:2007  Licitacions en curs 

Pàgina 5 de 38,  756 continguts


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010