Inici ->  Empreses, organismes i altres -> PMEI

Benvingut/uda al perfil del contractant

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa.

Logo pdfInstrucció sobre contractes menors a l'Ajuntament de Palma i als seus organismes autònoms

Empreses, organismes i altres

Entitat Objecte Estat
 Contractació  Exp. 2020-005-A SERVEI DE SALVAMENT, VIGILÀNCIA, SOCORRISME, SEGURETAT I ATENCIÓ PERSONALITZADA AL BANY ASSISTIT A LES PLATGES DE PALMA (2 LOTS)  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2020-008-S SUBMINISTRAMENT DE 15 BICICLETES ASSITIDES AMB MOTOR ELÈCTRIC  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2020-007-S SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL ARMAMENT ( 2 LOTS)  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2020-003-O OBRES DE CONSTRUCCIÓ D'UN ESPAI DE SOCIALITZACIÓ, INTEGRACIÓ I PARTICIPACIÓ DINS EL PARC DE SA RIERA.  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2020-004-S SUBMINISTRAMENT DE 50 ARMILLES ANTIBALES, ANTIGANIVET I ANTIPUNXÓ.  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2020-002-O OBRES DE MILLORA D'ESPAIS URBANS ES RAFAL VELL I REURBANITZACIÓ I MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT CARRERS MÉNDEZ-BARRERA-BORGUNY-VILLALONGA. (4 LOTS)  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2020-001-A SERVEI INTEGRAL DE TAQUILLA, PORTERIA, ACOMODACIÓ I DE BAR ALS TEATRES MUNICIPALS DE L'AJUNTAMENT DE PALMA  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2019-067-A SERVEI DE MANTENIMENT I REPARACIÓ DE VEHICLES DE LA POLICIA LOCAL (9 LOTS)  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2019-066-S SUBMINISTRAMENT I REPOSICIÓ DE MATERIAL PER AL MUNTATGE D'ESCENARIS PER A LA REALITZACIÓ D'ESPECTACLES EN EL TERME DE PALMA.  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2019-065-S SUBMINISTRAMENT 20 VEHICLES PATRULLA PER A POLICIA LOCAL DE PALMA. 2 LOTS  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2019-064-A REALITZACIÓ D'ACTIVITATS EDUCATIVES DE PROMOCIÓ DE LA SALUT  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2019-062-S SUBMINISTRAMENT DE FERRO, ACER I METALLS PER AL DEPARTAMENT D'INFRAESTRUCTURES  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2019-061-A LLOGUER DE CABINES SANITÀRIES AUTÒNOMES DE WC PER A LES ACTIVITATS I FESTES ORGANITZADES PEL SERVEI DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2019-060-A SERVEI DE SEGURETAT I VIGILÀNCIA DELS ESPECTACLES PUBLICS A LES FESTES ORGANIZADES PER LA REGIDORIA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA DE L'AJUNTAMENTDE PALMA L'ANY 2020  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2019-059-A SERVEIS PER A LA PROGRAMACIÓ, DIFUSIÓ, REALITZACIÓ D'ACTIVITATS DE CARÀCTER LÚDIC, FESTIU I SOCIOCULTURALS ALS DISTRICTES DE PALMA AMB MOTlU DE LES FESTES DE SANT SEBASTIÀ 2020.  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2019-058-A SERVEI D'AJUDA A DOMICILI (SAD)  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2019-043-A (2) DINAMITZACIÓ DEL CONSELL PER A LA PARTICIPACIÓ INFANTIL CIUTAT AMIGA DE LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA DE PALMA  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2019-026-A (2) REPARACIONS MECÀNIQUES I DE CARROSSERIA DELS VEHICLES DEL PARC MÒBIL  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2019-057-A ACTUACIONS O SORTIDES DELS GEGANTS I CAPGROSSOS DE LA SALA I DEL DRAC DE NA COCA PROPIETAT DE L'AJUNTAMENT (2 LOTS)  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2019-056-A SERVEIS DE MANTENIMENT DE LES FONTS ORNAMENTALS DE LA CIUTAT DE PALMA PER A UNA CIUTAT MÉS SOSTENIBLE  Licitacions en curs 

Pàgina 2 de 7,  136 continguts


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010