Inici ->  Empreses, organismes i altres -> Palau de Congressos de Palma

Benvingut/uda al perfil del contractant

En virtud de la D.A. tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, s'informa la interrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació d'aquest Ajuntament

Logo pdfInterrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació de l'Ajuntament de Palma

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa.

Logo pdfInstrucció sobre contractes menors a l'Ajuntament de Palma i als seus organismes autònoms

La Junta de Govern de 18 de maig de 2022 acordà aprovar el Pla de Contractació Municipal per a l'exercici 2022 de l'Ajuntament de Palma. D'acord amb el punt segon de l'esmenat acord es procedeix a la publicació del Pla de Contractació Municipal.

Logo pdfPla de contractació Municipal per a l'exercici 2022 de l'Ajuntament de Palma

Empreses, organismes i altres

Entitat Objecte Estat
 Contractació  Exp. 2014-027-A SERVEIS D'ASSISTÈNCIA TÈCNICA DE SO, IL·LUMINACIÓ SERVEIS AUDIOVISUALS I DE TRAMOIA I MAQUINÀRIA ALS TEATRES MUNICIPALS: CATALINA VALLS, XESC FORTEZA I MAR I TERRA  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2014-024-A SERVEIS POSTALS DE L'AJUNTAMENT DE PALMA (LOT 1: ILLES BALEARS I LOT 2: PENÍNSULA I ESTRANGER)  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2014-030-A SERVEI DE SUPORT DE L'EIX 2: RISC D'EXCLUSIÓ SOCIAL DELS INFANTS, JOVES I DE LES SEVES FAMÍLIES (4 LOTS)  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2014-035-A SERVEI DE REPARACIÓ DELS MÒDULS D'ENLLUMENAT NADALENC EXISTENTS, COM SERVEI COMPLEMENTARI DEL SERVEI DE MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC DE PALMA DE MALLORCA  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  CONTRACTACIÓ DE L'ARTISTA PRINCIPAL, SERVEIS COMPLEMENTARIS I DE LA SONORITZACIÓ I IL·LUMINACIÓ PER A LA REALITZACIÓ DE LA REVETLA A LA PL. DE LA REINA I DE JOAN CARLES I, AMB MOTIU DE LES FESTES DE SANT SEBASTIÀ 2015  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  CONTRACTACIÓ ARTÍSTICA, SERVEIS COMPLEMENTARIS, EQUIPS DE SO I LLUM I CAMPANYA PUBLICITÀRIA DE LA REVETLA I DOS CONCERTS MUSICALS A LA PLAÇA D'ESPANYA AMB MOTIU DE LES FESTES DE SANT SEBASTIÀ 2015  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2014-025-S SUBMINISTRAMENT D'ALIMENTS PER ALS CANS ALLOTJATS AL CENTRE SANITARI DE PROTECCIÓ ANIMAL DE L'AJUNTAMENT DE PALMA  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2014-021-A SERVEI DE LLIURAMENT, MUNTATGE, MANTENIMENT I DESMUNTATGE DELS ESCENARIS I ALTRES INFRAESTRUCTURES PER AL SEU ÚS AMB MOTIU DE LES FESTES DE SANT SEBASTIÀ 2015  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2014-029-A SERVEI DE RESERVA DE PLACES PER ACOLLIMENT TEMPORAL A PERSONES EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT SOCIAL  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2014-037-A REDACCIÓ DEL PROJECTE BÀSIC, L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT, PROJECTE D'EXECUCIÓ, DIRECCIÓ DE LES OBRES I COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT DE LA FASE D I F DE L'OBRA DE RESTAURACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA ZONA DEL BALUARD DEL PRÍNCEP A LES MURADES DE PALMA.  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2014-034-S SUBMINISTRAMENT D'UNA FURGONETA ELÈCTRICA AMB BATERIES EN PROPIETAT PER LA BRIGADA DE CIRCULACIÓ  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2014-026-C CONCESSIÓ PER A L'ADEQUACIÓ,GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DEL BAR I LAVABOS DEL CENTRE DE RECEPCIÓ DE VISITANTS DEL CASTELL DE BELLVER-MUSEU D'HISTÒRIA DE LA CIUTAT  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2014-023-A SERVEI DE LLOGUER, MUNTATGE I DESMUNTATGE DE CASETES PER A L'EDICIÓ 2014/15 DE LA FIRA DE NADAL I REIS  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2014-022-S SUBMINISTRAMENT DE GASOLI TIPUS C PER AL FORN CREMATORI DEL CENTRE SANITARI MUNICIPAL DE SON REUS, MITJANÇANT ACORD MARC  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2014-013-O OBRES DE LA FASE B DEL PROJECTE MODIFICAT 2 BÀSIC I EXECUTIU DE REHABILITACIÓ INTEGRAL DEL CASAL BALAGUER  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2014-026-C CONCESSIÓ PER A L'ADEQUACIÓ, GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DEL BAR I LAVABOS DEL CENTRE DE RECEPCIÓ DE VISITANTS DEL CASTELL DE BELLVER-MUSEU D'HISTÒRIA DE LA CIUTAT  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2014-018-S SUBMINISTRAMENT DE GASOIL C PER AL QUARTER DE LA POLICIA LOCAL  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2014-017-A ACTUALITZACIÓ DEL MAPA ESTRATÈGIC DE RENOUS DEL TERME MUNICIPAL DE PALMA I REDACCIÓ DEL PLA D'ACCIÓ  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2010-046-O EXECUCIÓ DE LA FASE A DE LES OBRES DEL PROJECTE MODIFICAT BÀSIC I EXECUTIU DE REHABILITACIÓ INTEGRAL DEL CASAL BALAGUER, EDIFICI UBICAT AL CARRER UNIÓ, 3  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2014-007-A SERVEI D'ACTIVITATS EDUCATIU-CULTURALS DELS CASALS DE BARRI (LOT 1)  Adjudicacions i formalitzacions 

Pàgina 9 de 29,  569 continguts


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010