Inici -> Ajuntament

Benvingut/uda al perfil del contractant

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa.

Logo pdfInstrucció sobre contractes menors a l'Ajuntament de Palma i als seus organismes autònoms

Entitat Objecte Estat
 Contractació  Exp. 2019-023-S SUBMINISTRAMENT DE MEDICAMENTS,VACUNES I MATERIAL MÈDIC REBUTJABLE PEL TRACTAMENT DELS ANIMALS ALLOTJATS AL CENTRE SANITARI DE PROTECCIÓ ANIMAL DE L' AJUNTAMENT DE PALMA (3 LOTS)  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2019-022-A REALITZACIÓ DE LA PROGRAMACIÓ MUNICIPAL D'ESTIU "CINEMA A LA FRESCA" 2019  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2019-018-C CONCESSIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE MERCAT MUNICIPAL PERMANENT DE CAMP REDÓ  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2019-015-A (2) SERVEI ASSISTÈNCIA TÈCNICA REALITZ. AUDITORIA VERIFICACIÓ PRÈVIA SOLS. PAGAMENT AL BENEFICIARI QUE PRESENTARÀ L'AJUNT. SOBRE LES DESPESES EXECUTADES A OPERACIONS RELAC. L'ESTRATÈGIA DESENVOLUPAMENT URBÀ SOSTENIBLE I INTEGRAL "PLA LITORAL DE PONENT"  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2019-019-S SUBMINISTRAMENT AIGUA MINERAL NATURAL ENVASADA PER AL CONSUM HUMÀ, EN BOTELLES DE 1,5 LITRES, PER A LES BRIGADES MUNICIPALS DE L'AJUNTAMENT DE PALMA  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2019-013-A (2) SERVEI DE DINAMITZACIÓ I INTERVENCIÓ SOCIAL COMUNITÀRIA ALS BARRIS DE PERE GARAU (LOT 1: CMSS LLEVANT NORD) I CAMP REDÓ (LOT 2: CMSS NORD)  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2019-017-A CONSERVACIÓ DEL PATRIMONI VEGETAL I INFRAESTRUCTURES ASOCIADES AL MATEIX, A ZONES VERDES, ALINEACIONS ARBÒRIES, ESPAIS NATURALS I EQUIPAMIENTS PÚBLICS MUNICIPALS DE GESTIÓ DIRECTA, DEL MUNICIPI DE PALMA  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2019-009-A (2) REVISIONS DELS CAVALLS DEL SERVEI MUNICIPAL DE TRANSPORT PER TRACCIÓ ANIMAL (SERVEI DE GALERES) (2)  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2019-005-A (2) SERVEI DE LLEURE JOVE A LA BARRIADA DE SON CLADERA  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2019-016-S SUBMINISTRAMENT D'UNA AUTOESCALA AUTOMÀTICA, ELEVADORA, EXTENSIBLE I GIRATORIA AMB UN ABAST MINIM DE 32 METRES D'ALTURA VERTICAL PEL SERVEI CONTRA INCENDIS I SALVAMENT  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2018-046-S (2) SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DE LABORATORI (REACTIUS, MEDIS DE CULTIU, MATERIAL FUNGIBLE), PER AL LABORATORI MUNICIPAL (LOTS 1 I 3)  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2019-015-A SERVEI ASSISTÈNCIA TÈCNICA REALITZ. AUDITORIA VERIFICACIÓ PRÈVIA SOLS. PAGAMENT AL BENEFICIARI QUE PRESENTARÀ L'AJUNT. SOBRE LES DESPESES EXECUTADES A OPERACIONS RELAC. L'ESTRATÈGIA DESENVOLUPAMENT URBÀ SOSTENIBLE I INTEGRAL "PLA LITORAL DE PONENT"  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2019-012-A SERVEIS POSTALS GENERATS PER L'AJUNTAMENT DE PALMA (2 LOTS)  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2019-014-S SUBMINISTRAMENT DELS ARTICLES PIROTÈCNICS PER LA REALITZACIÓ DEL CORREFOC DE SANT JOAN 2019 I 2020 I EL CORREFOC DE SANT SEBASTIÀ  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2019-013-A SERVEI DE DINAMITZACIÓ I INTERVENCIÓ SOCIAL COMUNITÀRIA ALS BARRIS DE PERE GARAU (LOT 1: CMSS LLEVANT NORD) I CAMP REDÓ (LOT 2: CMSS NORD)  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2019-011-A SERVEI DE SALVAMENT, VIGILÀNCIA, SOCORRISME, SEGURETAT I ATENCIÓ PERSONALITZADA AL BANY ASSISTIT A LES PLATGES DE PALMA (2 LOTS)  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2019-010-O OBRES PER A LA SENYALITZACIÓ DE LA ZONA 30 RAFAL - VIVERO  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2019-009-A REVISIONS DELS CAVALLS DEL SERVEI MUNICIPAL DE TRANSPORT PER TRACCIÓ ANIMAL (SERVEI DE GALERES)  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2019-008-S ARRENDAMENT DE VEHICLES PER AL DEPARTAMENT D'INFRAESTRUCTURES (4 LOTS)  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2019-006-A SERVEI ASSISTÈNCIA SANITÀRIA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS A ACTIVITATS PROGRAMES FESTIUS DEL SERVEI DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA: DIUMENGE DE L'ÀNGEL, ESTIU I NADAL, 2019; REIS I SANT SEBASTIÀ 2020 I CARNAVAL 2020  Licitacions en curs 

Pàgina 5 de 7,  136 continguts


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010