Inici ->  Empreses, organismes i altres -> IME -> Buscador Ajuntament

Benvingut/uda al perfil del contractant

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa.

Logo pdfInstrucció sobre contractes menors a l'Ajuntament de Palma i als seus organismes autònoms

Empreses, organismes i altres

Entitat Objecte Estat
 Contractació  Exp. 2019-009-A REVISIONS DELS CAVALLS DEL SERVEI MUNICIPAL DE TRANSPORT PER TRACCIÓ ANIMAL (SERVEI DE GALERES)  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2019-008-S ARRENDAMENT DE VEHICLES PER AL DEPARTAMENT D'INFRAESTRUCTURES (4 LOTS)  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2019-007-S SUBMINISTRAMENT DE 250000 PAPERETES EN PAPER BLANC PER A CADA UNA DE LES CANDIDATURES A REGIDORES/REGIDORS PER A LES ELECCIONS DEL PROPER DIA 26 DE MAIG DE 2019  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2019-006-A SERVEI ASSISTÈNCIA SANITÀRIA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS A ACTIVITATS PROGRAMES FESTIUS DEL SERVEI DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA: DIUMENGE DE L'ÀNGEL, ESTIU I NADAL, 2019; REIS I SANT SEBASTIÀ 2020 I CARNAVAL 2020  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2019-005-A SERVEI DE LLEURE JOVE A LA BARRIADA DE SON CLADERA  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2019-004-C CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA PER INSTAL·LAR I EXPLOTAR LES MAQUINES EXPENEDORES AUTOMÀTIQUES DE PRODUCTES SÒLIDS ALIMENTARIS, BEGUDES FREDES I BEGUDES CALENTES PROVINENTS DE COMERÇ JUST, A DEPENDENCIES I INSTAL·LACIONS DE L'AJUNTAMENT DE PALMA PER AL PERSONAL  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2019-003-C CONTRACTE D'AUTORITZACIÓ PER OCUPACIÓ I EXPLOTACIÓ DE LA PLATJA DE CIUTAT JARDÍ  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2019-002-S SUBMINISTRAMENT DE PAPER ECOLÒGIC TCF I MATERIAL D'OFICINA  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2018-022-A CONCURS AVANTPROJECTES PROJECTE BÀSIC, EXECUCIÓ I ACTIVITAT I, POTESTATIVAMENT, DIRECCIÓ FACULTATIVA I COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT, OBRES EQUIPAMENT A S'AIGUA DOLÇA  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2018-018-A SERVEI D'ACTIVITATS COMUNITARIES D'OCI PREVENTIU  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2019-001-A SERVEI DE DINAMITZACIÓ LINGÜÍSTICA TERRITORIAL A TRES ZONES DE PALMA  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2018-054-S SUBMINISTRAMENT PER A L'HOMOLOGACIÓ DEL VESTUARI DEL SERVEI CONTRA INCENDIS I SALVAMENT (16 LOTS)  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2018-053-A SERVEI DE DINAMITZACIÓ DELS ESPAIS JOVES (SDEJ)  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2018-052-O OBRES DEL PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ DE CONDICIONAMENT DE LA SEGONA LÍNIA DE LA PLATJA DE PALMA: TRAM COMPRES ENTRE EL CARRER NEOPATRIA I EL CARRER MISSIÓ DE SAN DIEGO  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2018-051-O OBRES DE PEATONITZACIÓ DEL CARRER VELÁZQUEZ I REURBANITZACIÓ DEL CARRER JOSEP TOUS I FERRER  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2018-049-S SUBMINISTRAMENT DE COMBUSTIBLE DE CALEFACCIÓ (GASOLI C) A DIFERENTS ESCOLES DE L'AJUNTAMENT DE PALMA  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2018-050-O OBRES DE CONTINUACIÓ DEL CAMÍ PERIMETRAL DEL BOSC DE BELLVER, A LA SEVA FASE III  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2018-048-S CONTRACTE MIXT DE SUBMINISTRAMENT DE RECANVIS I SERVEI DE MANTENIMENT DE LA XARXA DE RADIOCOMUNICACIONS DE LA POLICIA LOCAL  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2018-046-S SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DE LABORATORI (REACTIUS, MEDIS DE CULTIU, MATERIAL FUNGIBLE), PER AL LABORATORI MUNICIPAL (4 LOTS)  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2018-047-S SUBMINISTRAMENT DE 6 VEHICLES PATRULLA TIPUS FURGÓ AMB DESTINACIÓ A LA POLICIA LOCAL DE PALMA (3 LOTS)  Licitacions en curs 

Pàgina 5 de 35,  690 continguts


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010