Inici ->  Empreses, organismes i altres -> IME

Benvingut/uda al perfil del contractant

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa.

Logo pdfInstrucció sobre contractes menors a l'Ajuntament de Palma i als seus organismes autònoms

Empreses, organismes i altres

Entitat Objecte Estat
 Contractació  Exp. 2019-043-A DINAMITZACIÓ DEL CONSELL PER A LA PARTICIPACIÓ INFANTIL CIUTAT AMIGA DE LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA DE PALMA  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2019-042-A SERVEI DE MANTENIMENT PREVENTIU, NORMATIU I CORRECTIU DE L'EQUIPAMENT ESCENOTÈCNIC DELS TEATRES MUNICIPALS I SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DE SUBSTITUCIÓ I REPOSICIÓ NECESSARI  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2019-041-A SERVEI DE GESTIÓ INTEGRAL DE BIBLIOTECA, PLA DE DINAMITZACIÓ DEL FONS I FOMENT DE LA LECTURA A LA BIBLIOTECA INFANTIL MUNICIPAL DE NOU LLEVANT (DE 3 A 12 ANYS)  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2019-040-A ELABORACIÓ NOU PLA D'ACCIÓ PEL CLIMA I L'ENERGIA SOSTENIBLE (PACES) DEL TERME MUNICIPAL DE PALMA.  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2019-035-O REFORMA DE L'EDIFICI EXISTENT AL CARRER SABEL·LÍ, 23 (SON XIGALA) PER UBICAR EL CENTRE MUNICIPAL DE SERVEIS SOCIAS MESTRAL  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2019-039-S DISSENY, MAQUETACIÓ, IMPRESSIÓ, TIRATGE, ENQUADERNACIÓ I LLIURAMENT DELS PROGRAMES DE MÀ, CARTELLS, FULLETONS I CARTELLS A DUES CARES DE LES FESTES INSTITUCIONALS ORGANITZADES DES DE LA REGIDORIA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA (2 LOTS)  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2019-037-A SERVEI DE GESTIÓ INTEGRAL DE SIS CENTRES DE DIA (6 LOTS)  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2019-038-S TREBALLS DE DISSENY I MAQUETACIÓ, D'IMPRESSIÓ I DISTRIBUCIÓ, DE L'AGENDA JOVE (2 LOTS)  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2019-036-A REDACCIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL PROJECTE DE REHABILITACIÓ DE L'EDIFICI SITUAT AL CARRER TEMPLE 9  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2019-033-A SERVEI PER LA DEFENSA TÈCNICA I LA REPRESENTACIÓ EN ELS PROCEDIMENTS DE DESALLOTJAMENT RELATIUS AL POBLAT DE SON RIERA (2 LOTS)  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2019-034-S SUBMINISTRAMENT D'UN VEHICLE ELÈCTRIC DESTINAT AL CENTRE SANITARI MUNICIPAL  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2019-032-A SERVEI DE MONITORATGE DE LES ACTIVITATS DEL PROGRAMA PALMA EDUCA (8 LOTS)  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2019-031-A SERVEI DE RETIRADA, TRANSPORT,DESCONTAMINACIÓ I TRAMITACIÓ DE BAIXA ADMINISTRATIVA DELS VEHICLES DECLARATS RESIDUS DOMÈSTICS DEL TERME MUNICIPAL DE PALMA  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2019-030-S SUBMINISTRAMENT DE MOBILIARI D'OFICINA DESTINAT ALS DEPARTAMENTS DE L'AJUNTAMENT DE PALMA (8 LOTS)  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2019-029-S SUBMINISTRAMENT DE VESTUARI DE TREBALL PER AL DEPARTAMENT D'INFRAESTRUCTURES  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2019-027-O PROJECTE D'OBRES DE REFORMA I SUBSTITUCIÓ DE PART DE LA INSTAL·LACIÓ DE LA CLIMATITZACIÓ DE L'EDIFICI MUNICIPAL D'ESTACIONS.  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2019-025-A SERVEI D'ASSISTENCIA PSICOLÒGICA EN CRISI A VÍCTIMES DE DELICTE A LA POLICIA LOCAL  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2019-026-A REPARACIONS MECÀNIQUES I DE CARROSSERIA DELS VEHICLES DEL PARC MÒBIL  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2019-020-A SERVEI DE TRANSPORT I/O LLOGUER DE TAULES, CADIRES, TORRADORES, TANQUES, TARIMES I RAMPES ACCESIBLES PER A ESDEVENIMENTS INSTITUCIONALS I FESTES MUNICIPALS  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2019-005-A (3) SERVEI DE LLEURE JOVE A LA BARRIADA SON CLADERA  Licitacions en curs 

Pàgina 4 de 7,  139 continguts


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010