Inici ->  Empreses, organismes i altres -> Fundació Turisme Palma de Mallorca 365

Benvingut/uda al perfil del contractant

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa.

Logo pdfInstrucció sobre contractes menors a l'Ajuntament de Palma i als seus organismes autònoms

Empreses, organismes i altres

Entitat Objecte Estat
 Contractació  Exp. 2017-001-P VENDA DE FERRALLES FÈRRIQUES, NO FÈRRIQUES I RESIDUS VARIS NO PERILLOSOS DE L'AJUNTAMENT DE PALMA  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2017-007-C AUTORITZACIÓ D'OCUPACIÓ I EXPLOTACIÓ DE LA PLATJA DE CIUTAT JARDÍ  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2017-006-C AUTORITZACIÓ D'OCUPACIÓ I EXPLOTACIÓ DE LA PLATJA DE CAN PERE ANTONI  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2017-004-C AUTORITZACIÓ D'OCUPACIÓ I EXPLOTACIÓ DE LA PLATJA DE CALA ESTÀNCIA  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2017-003-C CONCESSIÓ MITJANÇANT CONTRACTE RESERVAT A CENTRES ESPECIALS D'OCUPACIÓ I EMPRESES D'INSERCIÓ, SENSE ÀNIM DE LUCRE, GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE LOCALS DE PROP. MPAL - LOT 1 QUIOSC-BAR DEL PARC KRISTIAN KRECOVIC - LOT 2 QUIOSC-BAR DEL PARC DE SON GIBERT  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2017-005-C AUTORITZACIÓ D'OCUPACIÓ I EXPLOTACIÓ DE LA PLATJA DE CALA MAJOR  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2015-031-S (2) ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT DE PLAQUES MARBRE I NÚMEROS PER A LA SENYALITZACIÓ I RETOLACIÓ DELS VIALS I EDIFICIS  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2017-002-A SERVEIS DEL CENTRE DE DIA S'ESTEL  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2016-013-A SERVEI MUNICIPAL D'ATENCIÓ INTEGRAL A LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE (SAIVG)  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2016-023-A SERVEI DE TAQUILLA, RECEPCIÓ, PORTERIA I ACOMODACIÓ DEL MUSEU D'HISTÒRIA DE LA CIUTAT, CASTELL DE BELLVER  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2016-024-S ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA MITJANÇANT FONTS REFREDADORES A UBICAR DINS LES DEPENDÈNCIES DE L'AJUNTAMENT DE PALMA. CONTRACTE RESERVAT A CENTRES ESPECIALS D'OCUPACIÓ I EMPRESES D'INSERCIÓ  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2016-017-A SERVEIS INFORMÀTICS AUXILIARS DE LA UNITAT ADMINISTRATIVA DE GESTIÓ DE MULTES DE TRÀNSIT  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2016-010-S ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT DE PAPER ECOLÒGIC TCF I MATERIAL D'OFICINA DELS SERVEIS GENERALS DE L'AJUNTAMENT DE PALMA (2 LOTS)  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2015-028-A SERVEI D'ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A LA GESTIÓ DE LES PLAGUES DE RHYNCHOPHORUS FERRUGINEUS (BECUT VERMELL), PAYSANDISIA ARCHON I ALTRES PLAGUES SOBRE LES PALMÀCIES AL TERME MUNICIPAL DE PALMA DE MALLORCA  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2016-020-A SERVEI SOCIOEDUCATIU PROGRAMA SUPORT ALTER-PALMA  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  CONTRACTACIÓ DE TRES CONCERTS A LA PLAÇA D'ESPANYA, (REVETLA I ALTRES DOS CONCERTS) PER A LA PROMOCIÓ ARTÍSTICA I DIFUSIÓ PUBLICITÀRIA DE LES FESTES DE SANT SEBASTIÀ 2017  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2016-027-A SERVEI D'ENTREGA, MUNTATGE, MANTENIMENT I DESMUNTATGE DELS ESCENARIS I ALTRES INFRAESTRUCTURES NECESSÀRIES PER A LA CELEBRACIÓ DE LES FESTES DE SANT SEBASTIÀ 2017-2018  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  CONTRACTACIO EN EXCLUSIVA DE L'ARTISTA PRINCIPAL, SERVEIS COMPLEMENTARIS I SONORITZACIÓ I IL·LUMINACIÓ PER LA REALITZACIÓ DE LA REVETLA A LA PL. DE LA REINA I PL. JOAN CARLES I PER LES FESTES DE SANT SEBASTIÀ 2017  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2016-021-S SUBMINISTRAMENT DE 30 MOTOCICLETES PER A LA POLICIA LOCAL  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2016-015-S SUBMINISTRAMENT DE 130 EQUIPS DE RESPIRACIÓ AUTÒNOMA (ERAS) I ACCESSORIS DELS MATEIXOS PER AL COS DE BOMBERS DE L'AJUNTAMENT DE PALMA  Adjudicacions i formalitzacions 

Pàgina 5 de 29,  569 continguts


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010