Inici ->  Empreses, organismes i altres -> Patronat de Reallotjament i Reinserció Social -> Buscador Ajuntament

Benvingut/uda al perfil del contractant

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa.

Logo pdfInstrucció sobre contractes menors a l'Ajuntament de Palma i als seus organismes autònoms

Empreses, organismes i altres

Entitat Objecte Estat
 Contractació  Exp. 2019-057-A ACTUACIONS O SORTIDES DELS GEGANTS I CAPGROSSOS DE LA SALA I DEL DRAC DE NA COCA PROPIETAT DE L'AJUNTAMENT (2 LOTS)  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2019-056-A SERVEIS DE MANTENIMENT DE LES FONTS ORNAMENTALS DE LA CIUTAT DE PALMA PER A UNA CIUTAT MÉS SOSTENIBLE  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2019-023-S (2) SUBMINISTRAMENT DE MEDICAMENTS, VACUNES I MATERIAL MÈDIC REBUTJABLE PEL TRACTAMENT DELS ANIMALS ALLOTJATS AL CENTRE SANITARI DE PROTECCIÓ ANIMAL DE L' AJUNTAMENT DE PALMA (3 LOTS)  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2018-054-S (2) SUBMINISTRAMENT PER A L'HOMOLOGACIÓ DEL VESTUARI DEL SERVEI CONTRA INCENDIS I SALVAMENT (LOTS 1,2,3,4,5,6,6,7,8,9,11,12,13,14,15 i 16)  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2018-008-A SERVEI D'ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER ALS TREBALLS DE REDACCIÓ I D'ASSESSORAMENT A LA CORPORACIÓ MUNICIPAL PER A LA REVISIÓ DEL PLA GENERAL DE PALMA  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2019-055-A LLOGUER, TRANSPORT, LLIURAMENT, INSTAL·LACIÓ, MANTENIMENT I DESMUNTATGE DE TANQUES BAIXES METÀL·LIQUES PER A LA SEGURETAT I PROTECCIÓ DEL PÚBLIC I ACOTAMENT DE L'ITINERARI DE LA CAVALCADA DELS REIS MAGS A PALMA 2020  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2019-054-S SUBMINISTRAMENT DE 2 VEHICLES HÍBRIDS (BENZINA-ELÈCTRIC), TIPUS TURISME COMPACTE, PER AL PERSONAL TÈCNIC DEL DEPARTAMENT DE SANITAT I CONSUM  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2019-052-A MANTENIMENT DE LES ZONES ENJARDINADES DELS CENTRES D'EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2019-053-A CONTRACTACIÓ DE TRES CONCERTS A MITJANS DE COMUNICACIÓ PER A LA PROMOCIÓ ARTÍSTICA I DIFUSIÓ PUBLICITÀRIA D'ARTISTES I/O GRUPS MUSICALS  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2015-009-C GESTIO I EXPLOTACIÓ D'UN LOCAL DESTINAT A BAR- CAFETERIA AL CASAL SOLLERIC  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2019-051-A SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓ DE VENDA D'ENTRADES A LES TAQUILLES, TELEMÀTICAMENT I PER ALTRES POSSIBLES CANALS DE VENDA, AIXÍ COM EL CONTROL D'ACCÉS ALS TEATRES MUNICIPALS, AL CASTELL DE BELLVER I AL CASAL BALAGUER  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2019-049-A LA REDACCIÓ DE PROJECTES D'EXECUCIÓ DE MILLORA DE LA URBANITZACIÓ, DE L'ACCESSIBILITAT DELS VIALS I ELS ESPAIS LLIURES PÚBLICS EN L'ÀMBIT DE L'AJUNTAMENT DE PALMA (4 LOTS)  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2019-050-A SERVEI DE MANTENIMENT CORRECTIU PER A PETITES ACTUACIONS EN INFRAESTRUCTURES DE L'AJUNTAMENT DE PALMA  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2019-048-A SERVEI D'ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A LA IMPLANTACIÓ, MANTENIMENT I RENOVACIÓ DE CERTIFICACIONS DEL SISTEMA D'ACCESSIBILIAT UNIVERSAL DE LES PLATGES DE PALMA, PER OBTENIR LES CERTIFICACIONS CONFORME LA NORMA UNE 170001-2:2007  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2019-035-O (2) REFORMA DE L'EDIFICI EXISTENT AL CARRER SABEL·LÍ, 23 (SON XIGALA) PER UBICAR EL CENTRE MUNICIPAL DE SERVEIS SOCIAS MESTRAL  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2019-047-A SERVEI D'ASSISTENCIA PSICOLÒGICA A VÍCTIMES DE DELICTES RELACIONATS AMB LA VIOLÈNICA DE GÈNERE, ODI I ALTRES TIPUS DE DELICTES VIOLENTS, EN SITUACIÓ DE CRISI.  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2019-045-A SERVEI D'AGÈNCIA I INTERMEDIACIÓ PER A LA INSERCIÓ D'ANUNCIS OFICIALS DE L'AJUNTAMENT DE PALMA EN PREMSA ESCRITA  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2019-046-S SUBMINISTRAMENT DE CONSUMIBLES INFORMÀTICS  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2019-044-O ADEQUACIÓ I CONDICIONAMENT DE LOCAL MUNICIPAL PER UBICAR LES OFICINES DE L'IMI I CONSTRUCCIÓ DE NOVA FAÇANA DEL LOCAL CONTIGU AL DE LES OFICINES  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2019-021-S (2) SUBMINISTRAMENT DE LLENYA PER A FESTETJOS DE L'AJUNTAMENT DE PALMA  Licitacions en curs 

Pàgina 3 de 36,  710 continguts


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010