Inici -> Contractes menors -> Buscador Ajuntament

Benvingut/uda al perfil del contractant

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa.

Logo pdfInstrucció sobre contractes menors a l'Ajuntament de Palma i als seus organismes autònoms

Entitat Objecte Estat
 Contractació  Exp. 2018-047-S SUBMINISTRAMENT DE 6 VEHICLES PATRULLA TIPUS FURGÓ AMB DESTINACIÓ A LA POLICIA LOCAL DE PALMA (3 LOTS)  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2018-040-S (2) SUBMINISTRAMENT DE CENT BICICLETES PER BICIPALMA  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2018-044-A CONTRACTACIÓ DEL SERVEI D'ASSISTÈNCIA TÈCNICA DE REDACCIÓ D'UN PROJECTE INTEGRAT D'OBRA DE RENOVACIÓ D'INSTAL·LACIONS, FAÇANA I PROJECTE D'ACTIVITATS DE L'EDIFICI MUNICIPAL DE LA GERÈNCIA D'URBANISME DE L'AJUNTAMENT DE PALMA  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2018-045-S CONTRACTE MIXTE SUBMINISTRAMENT I SERVEIS PER A LA CONTRACTACIÓ DISSENY, MAQUETACIÓ, IMPRESSIÓ, TIRATGE, ENQUADERNACIÓ I LLIURAMENT DELS PROGRAMES DE MÀ, CARTELLS, FLYERS, FULLETONS I DESPLEGABLES DE LES FESTES INST. DE L'AJUNT. DE PALMA 19 (2 LOTS)  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2018-043-A LLOGUER DE CABINES SANITÀRIES AUTÒNOMES DE WC A LES ACTIVITATS I FESTES ORGANITZADES PEL SERVEI DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA DE L'AJUNTAMENT DE PALMA L'ANY 2019  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2018-042-A SERVEIS DE TRANSPORTS l MUDANCES PER A L'AJUNTAMENT DE PALMA  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2017-037-S ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT DE LA UNIFORMITAT I EQUIPAMENT PER A LA POLICIA LOCAL DE PALMA (50 LOTS)  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2018-041-S SUBMINISTRAMENT DE LA UNIFORMITAT I EQUIPAMENT PER A LA POLICIA LOCAL DE PALMA ( 9 LOTS)  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2017-021-C CONCESSIÓ DE LA GESTIÓ I EXPLOTACIÓ D'UN LOCAL DESTINAT A QUIOSC-BAR AL PARC KRISTIAN KRECOVIC DEL POLÍGON DE LLEVANT  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2017-044-O CONTRACTE MIXTE D'OBRES I SERVEIS DE REFORMA, MILLORA, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ DE PAVIMENTS I INFRAESTRUCTURES DE VIALS, CAMINS I ESPAIS PÚBLICS DEL TERME MUNICIPAL DE PALMA (3 LOTS)  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2018-032-S (2) SUBMINISTRAMENT D'APARELLS D'OSMOSI INVERSA A DIVERSOS CENTRES I CASALS DEPENENTS DE BENESTAR I DRETS SOCIALS (2)  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2018-038-A SERVEI DE REPROGRAFIA MUNICIPAL  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2018-015-A SERVEI PER A LA PREVENCIÓ I CONTROL DE LA LEGIONEL·LOSI EN ELS COL·LEGIS PÚBLICS D'EDUCACIÓ INFANTIL, PRIMÀRIA O ESPECIAL EXISTENTS EN EL MUNICIPI DE PALMA  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2018-039-S SUBMINISTRAMENT D'UN FURGÓ (GNC) PER A LA BRIGADA DE CIRCULACIÓ  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2018-024-S SUBMINISTRAMENT D'ALIMENTS PER ALS CANS I ALTRES ANIMALS ALLOTJATS AL CENTRE SANITARI DE PROTECCIÓ ANIMAL  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2018-040-S SUBMINISTRAMENT DE CENT BICICLETES PER BICIPALMA  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2018-005-A SERVEI DE GRUES, IMMOBILITZACIÓ, DESPLAÇAMENT, RETIRADA I GESTIÓ DIPÒSIT DE VEHICLES A REQUERIMENT DE LA POLICIA LOCAL  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2018-037-S CONTRACTACIÓ D'UNA PÒLISSA D'ASSEGURANCES QUE COBREIXI LES PÈRDUES O DANYS MATERIALS DEL PATRIMONI DE L'AJUNTAMENT DE PALMA  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2018-020-A SERVEI I COL·LABORACIÓ EN MATÈRIA D'INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2018-016-A SERVEI DE GESTIÓ INTEGRAL DE BIBLIOTEQUES, DINAMITZACIÓ I FOMENT DE LA LECTURA A LES BIBLIOTEQUES MUNICIPALS DE SON CLADERA, SON SARDINA, EL COLL D'EN RABASSA, SON XIMELIS I SON GOTLEU  Adjudicacions i formalitzacions 

Pàgina 4 de 33,  653 continguts


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010