Inici -> Enllaços d'interès

Benvingut/uda al perfil del contractant

En virtud de la D.A. tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, s'informa la interrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació d'aquest Ajuntament

Logo pdfInterrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació de l'Ajuntament de Palma

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa.

Logo pdfInstrucció sobre contractes menors a l'Ajuntament de Palma i als seus organismes autònoms

La Junta de Govern de 18 de maig de 2022 acordà aprovar el Pla de Contractació Municipal per a l'exercici 2022 de l'Ajuntament de Palma. D'acord amb el punt segon de l'esmenat acord es procedeix a la publicació del Pla de Contractació Municipal.

Logo pdfPla de contractació Municipal per a l'exercici 2022 de l'Ajuntament de Palma

Entitat Objecte Estat
 Contractació  Exp. 2022-015-A SERVEI INTEGRAL DE COMUNICACIÓ PER AL "MAPA DE RECURSOS COMUNITARIS DE PALMA PER A LA PROMOCIÓ DE LA SALUT" I PER A ALTRES INICIATIVES I PROGRAMES COMPRESOS EN LA "ESTRATÈGIA DE PROMOCIÓ DE LA SALUT I PREVENCIÓ DE L'AJUNTAMENT DE PALMA".  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2022-013-S SUBMINISTRAMENT D'UNA AUTOBOMBA URBANA LLEUGERA (BUL) AMB ELS SEUS RESPECTIUS EQUIPAMENTS PER AL SERVEI CONTRA INCENDIS I SALVAMENT  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2022-012-S SUBMINISTRAMENT DE DOS ELEMENTS LLUMINOSOS PER A LA DECORACIÓ NADALENCA DE L'AJUNTAMENT DE PALMA  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2022-011-A SERVEI DE DINAMITZACIÓ PER A LA PARTICIPACIÓ INFANTIL (CAI)  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2022-010-A A. T. REDACCIÓ DEL PROJ D'EXECUCIÓ, DIRECCIÓ D'OBRA I COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT PER A LA MILLORA DE LA CONNECTIVITAT DE L'ÀMBIT A I B DE EL TERRENY DINS DE L'ESTRATÈGIA DE DESENVOLUPAMENT URBÀ SOSTENIBLE I INTEGRAT PLA LITORAL PONENT 4 LOTS  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2022-009-A SERVEI D'AJUDA A DOMICILI (SAD)  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2022-008-O PROJECTE D'OBRES DE RESTAURACIÓ DELS CAMINS INTERIORS DEL BOSC DE BELLVER (2 LOTS)  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2022-007-A SERVEI D'ASSISTÈNCIA TÈCNICA D'ESCENA PER A L'ÀREA DE CULTURA DE L'AJUNTAMENT DE PALMA PER A TEATRES MUNICIPALS PER PERÍODE 2022-2024  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2022-006-S SUBMINISTRAMENT D'AIGUA MINERAL NATURAL ENVASADA (SENSE GAS) PER AL CONSUM HUMÀ EN BOTELLES DE 1,5 LITRES, PER A LES BRIGADES MUNICIPALS DE L'AJUNTAMENT DE PALMA  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2022-005-O PROJECTE D'OBRES DE MILLORES AL PARC DE LA MAR. FASE 1  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2022-004-S SUBMINISTRAMENT D'ELECTRODOMÈSTICS PER AL CENTRE DE DIA DE SON CLADERA I ALTRES SERVEIS PER A LA GENT GRAN DEL SERVEI DE BENESTAR SOCIAL (LOT 2)  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2022-003-A REALITZACIÓ DELS CURSOS REGULARS, CURSOS MONOGRÀFICS I ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES DE L'AULA ESCÈNICA DE PALMA (AEP)  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2022-001-A CONTRACTE MIXT DE SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ I SERVEIS DE MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS DE REGULACIÓ I GESTIÓ DE LA MOBILITAT DE PALMA, SERVEI DE VIGILÀNCIA DELS SISTEMES I SERVEI DE CONTROL NORMATIU. (3 LOTS)  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2022-002-C CONCESSIÓ PER A L'EXPLOTACIÓ DEL BAR-CAFETERIA DEL CENTRE FLASSADERS  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2021-085-C CONCESSIÓ DE LA GESTIÓ I EXPLOTACIÓ D'UN LOCAL DESTINAT A CANTINA A LES INSTA··LACIONS DE PROPIETAT MUNICIPAL DE SON PACS  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2021-084-A MANTENIMENT, ACTUACIONS D'INVERSIÓ DE REPOSICIÓ, RENOVACIÓ I / O REMODELACIÓ I SERVEI D'AUXILIAR DE MANTENIMENT ALS CENTRES ESCOLARS  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2021-083-S FURGÓ ATESTATS (3 VEHICLES) DEL SUBMINISTRAMENT DE VEHICLES DESTINATS AL SERVEI DE POLICIA LOCAL (LOT 4)  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2021-081-S SUBMINISTRAMENT D'EQUIPAMENT PER AL CENTRE DE DIA DE SON CLADERA I ALTRES SERVEIS PER A LA GENT GRAN DEL SERVEI DE BENESTAR SOCIAL (2 LOTS)  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2021-082-A SERVEI DE LLOGUER, TRANSPORT, LLIURAMENT, INSTAL·LACIÓ, MANTENIMENT I DESMUNTATGE DE TANQUES BAIXES METÀL·LIQUES PER A LA SEGURETAT I PROTECCIÓ DEL PÚBLIC I ACOTAMENT DE L'ITINERARI DE LA CAVALCADA DELS REIS MAGS I DE SA RUA A PALMA (2 LOTS)  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2021-080-A SERVEI D'ACOLLIMENT MUNICIPAL PER A FAMILIES  Licitacions en curs 

Pàgina 5 de 19,  373 continguts


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010