Inici

Benvingut/uda al perfil del contractant

En virtud de la D.A. tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, s'informa la interrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació d'aquest Ajuntament

Logo pdfInterrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació de l'Ajuntament de Palma

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa.

Logo pdfInstrucció sobre contractes menors a l'Ajuntament de Palma i als seus organismes autònoms

Entitat Objecte Estat
 Contractació  Exp. 2019-037-A SERVEI DE GESTIÓ INTEGRAL DE SIS CENTRES DE DIA (6 LOTS)  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2019-038-S TREBALLS DE DISSENY I MAQUETACIÓ, D'IMPRESSIÓ I DISTRIBUCIÓ, DE L'AGENDA JOVE (2 LOTS)  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2019-036-A REDACCIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL PROJECTE DE REHABILITACIÓ DE L'EDIFICI SITUAT AL CARRER TEMPLE 9  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2019-033-A SERVEI PER LA DEFENSA TÈCNICA I LA REPRESENTACIÓ EN ELS PROCEDIMENTS DE DESALLOTJAMENT RELATIUS AL POBLAT DE SON RIERA (2 LOTS)  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2019-034-S SUBMINISTRAMENT D'UN VEHICLE ELÈCTRIC DESTINAT AL CENTRE SANITARI MUNICIPAL  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2019-032-A SERVEI DE MONITORATGE DE LES ACTIVITATS DEL PROGRAMA PALMA EDUCA (8 LOTS)  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2019-031-A SERVEI DE RETIRADA, TRANSPORT,DESCONTAMINACIÓ I TRAMITACIÓ DE BAIXA ADMINISTRATIVA DELS VEHICLES DECLARATS RESIDUS DOMÈSTICS DEL TERME MUNICIPAL DE PALMA  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2019-030-S SUBMINISTRAMENT DE MOBILIARI D'OFICINA DESTINAT ALS DEPARTAMENTS DE L'AJUNTAMENT DE PALMA (8 LOTS)  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2019-029-S SUBMINISTRAMENT DE VESTUARI DE TREBALL PER AL DEPARTAMENT D'INFRAESTRUCTURES  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2019-027-O PROJECTE D'OBRES DE REFORMA I SUBSTITUCIÓ DE PART DE LA INSTAL·LACIÓ DE LA CLIMATITZACIÓ DE L'EDIFICI MUNICIPAL D'ESTACIONS.  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2019-026-A REPARACIONS MECÀNIQUES I DE CARROSSERIA DELS VEHICLES DEL PARC MÒBIL  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2019-025-A SERVEI D'ASSISTENCIA PSICOLÒGICA EN CRISI A VÍCTIMES DE DELICTE A LA POLICIA LOCAL  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2019-020-A SERVEI DE TRANSPORT I/O LLOGUER DE TAULES, CADIRES, TORRADORES, TANQUES, TARIMES I RAMPES ACCESIBLES PER A ESDEVENIMENTS INSTITUCIONALS I FESTES MUNICIPALS  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2019-028-O CONTRACTE MIXTE D'OBRES I SERVEIS PER TREBALLS DE NETEJA, RESTAURACIÓ, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA MURADA DE PALMA DES DELS JARDINS DE "S'HORT DE REI" FINS "ES BALUARD DEL PRÍNCEP"  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2019-024-A SERVEI MUNICIPAL D'EDUCACIÓ D'ADULTS (SMEA)  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2019-005-A (3) SERVEI DE LLEURE JOVE A LA BARRIADA SON CLADERA  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2019-021-S SUBMINISTRAMENT DE LLENYA PER A FESTEJOS DE L'AJUNTAMENT DE PALMA  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2019-023-S SUBMINISTRAMENT DE MEDICAMENTS,VACUNES I MATERIAL MÈDIC REBUTJABLE PEL TRACTAMENT DELS ANIMALS ALLOTJATS AL CENTRE SANITARI DE PROTECCIÓ ANIMAL DE L' AJUNTAMENT DE PALMA (3 LOTS)  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2019-022-A REALITZACIÓ DE LA PROGRAMACIÓ MUNICIPAL D'ESTIU "CINEMA A LA FRESCA" 2019  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2019-015-A (2) SERVEI ASSISTÈNCIA TÈCNICA REALITZ. AUDITORIA VERIFICACIÓ PRÈVIA SOLS. PAGAMENT AL BENEFICIARI QUE PRESENTARÀ L'AJUNT. SOBRE LES DESPESES EXECUTADES A OPERACIONS RELAC. L'ESTRATÈGIA DESENVOLUPAMENT URBÀ SOSTENIBLE I INTEGRAL "PLA LITORAL DE PONENT"  Licitacions en curs 

Pàgina 5 de 8,  153 continguts


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010