Inici

Benvingut/uda al perfil del contractant

En virtud de la D.A. tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, s'informa la interrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació d'aquest Ajuntament

Logo pdfInterrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació de l'Ajuntament de Palma

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa.

Logo pdfInstrucció sobre contractes menors a l'Ajuntament de Palma i als seus organismes autònoms

Entitat Objecte Estat
 Contractació  Exp. 2019-012-A SERVEIS POSTALS GENERATS PER L'AJUNTAMENT DE PALMA (2 LOTS)  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2019-014-S SUBMINISTRAMENT DELS ARTICLES PIROTÈCNICS PER LA REALITZACIÓ DEL CORREFOC DE SANT JOAN 2019 I 2020 I EL CORREFOC DE SANT SEBASTIÀ  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2019-013-A SERVEI DE DINAMITZACIÓ I INTERVENCIÓ SOCIAL COMUNITÀRIA ALS BARRIS DE PERE GARAU (LOT 1: CMSS LLEVANT NORD) I CAMP REDÓ (LOT 2: CMSS NORD)  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2019-011-A SERVEI DE SALVAMENT, VIGILÀNCIA, SOCORRISME, SEGURETAT I ATENCIÓ PERSONALITZADA AL BANY ASSISTIT A LES PLATGES DE PALMA (2 LOTS)  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2019-010-O OBRES PER A LA SENYALITZACIÓ DE LA ZONA 30 RAFAL - VIVERO  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2019-009-A REVISIONS DELS CAVALLS DEL SERVEI MUNICIPAL DE TRANSPORT PER TRACCIÓ ANIMAL (SERVEI DE GALERES)  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2019-008-S ARRENDAMENT DE VEHICLES PER AL DEPARTAMENT D'INFRAESTRUCTURES (4 LOTS)  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2019-006-A SERVEI ASSISTÈNCIA SANITÀRIA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS A ACTIVITATS PROGRAMES FESTIUS DEL SERVEI DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA: DIUMENGE DE L'ÀNGEL, ESTIU I NADAL, 2019; REIS I SANT SEBASTIÀ 2020 I CARNAVAL 2020  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2019-007-S SUBMINISTRAMENT DE 250000 PAPERETES EN PAPER BLANC PER A CADA UNA DE LES CANDIDATURES A REGIDORES/REGIDORS PER A LES ELECCIONS DEL PROPER DIA 26 DE MAIG DE 2019  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2019-005-A SERVEI DE LLEURE JOVE A LA BARRIADA DE SON CLADERA  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2019-004-C CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA PER INSTAL·LAR I EXPLOTAR LES MAQUINES EXPENEDORES AUTOMÀTIQUES DE PRODUCTES SÒLIDS ALIMENTARIS, BEGUDES FREDES I BEGUDES CALENTES PROVINENTS DE COMERÇ JUST, A DEPENDENCIES I INSTAL·LACIONS DE L'AJUNTAMENT DE PALMA PER AL PERSONAL  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2019-003-C CONTRACTE D'AUTORITZACIÓ PER OCUPACIÓ I EXPLOTACIÓ DE LA PLATJA DE CIUTAT JARDÍ  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2019-002-S SUBMINISTRAMENT DE PAPER ECOLÒGIC TCF I MATERIAL D'OFICINA  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2019-001-A SERVEI DE DINAMITZACIÓ LINGÜÍSTICA TERRITORIAL A TRES ZONES DE PALMA  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2018-054-S SUBMINISTRAMENT PER A L'HOMOLOGACIÓ DEL VESTUARI DEL SERVEI CONTRA INCENDIS I SALVAMENT (16 LOTS)  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2018-053-A SERVEI DE DINAMITZACIÓ DELS ESPAIS JOVES (SDEJ)  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2018-052-O OBRES DEL PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ DE CONDICIONAMENT DE LA SEGONA LÍNIA DE LA PLATJA DE PALMA: TRAM COMPRES ENTRE EL CARRER NEOPATRIA I EL CARRER MISSIÓ DE SAN DIEGO  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2018-051-O OBRES DE PEATONITZACIÓ DEL CARRER VELÁZQUEZ I REURBANITZACIÓ DEL CARRER JOSEP TOUS I FERRER  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2018-049-S SUBMINISTRAMENT DE COMBUSTIBLE DE CALEFACCIÓ (GASOLI C) A DIFERENTS ESCOLES DE L'AJUNTAMENT DE PALMA  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2018-050-O OBRES DE CONTINUACIÓ DEL CAMÍ PERIMETRAL DEL BOSC DE BELLVER, A LA SEVA FASE III  Licitacions en curs 

Pàgina 6 de 8,  144 continguts


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010