Inici

Benvingut/uda al perfil del contractant

En virtud de la D.A. tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, s'informa la interrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació d'aquest Ajuntament

Logo pdfInterrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació de l'Ajuntament de Palma

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa.

Logo pdfInstrucció sobre contractes menors a l'Ajuntament de Palma i als seus organismes autònoms

Entitat Objecte Estat
 Contractació  Exp. 2019-024-A SERVEI MUNICIPAL D'EDUCACIÓ D'ADULTS (SMEA)  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2019-028-O CONTRACTE MIXTE D'OBRES I SERVEIS PER TREBALLS DE NETEJA, RESTAURACIÓ, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA MURADA DE PALMA DES DELS JARDINS DE "S'HORT DE REI" FINS "ES BALUARD DEL PRÍNCEP"  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2019-021-S SUBMINISTRAMENT DE LLENYA PER A FESTEJOS DE L'AJUNTAMENT DE PALMA  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2019-023-S SUBMINISTRAMENT DE MEDICAMENTS,VACUNES I MATERIAL MÈDIC REBUTJABLE PEL TRACTAMENT DELS ANIMALS ALLOTJATS AL CENTRE SANITARI DE PROTECCIÓ ANIMAL DE L' AJUNTAMENT DE PALMA (3 LOTS)  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2019-022-A REALITZACIÓ DE LA PROGRAMACIÓ MUNICIPAL D'ESTIU "CINEMA A LA FRESCA" 2019  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2019-015-A (2) SERVEI ASSISTÈNCIA TÈCNICA REALITZ. AUDITORIA VERIFICACIÓ PRÈVIA SOLS. PAGAMENT AL BENEFICIARI QUE PRESENTARÀ L'AJUNT. SOBRE LES DESPESES EXECUTADES A OPERACIONS RELAC. L'ESTRATÈGIA DESENVOLUPAMENT URBÀ SOSTENIBLE I INTEGRAL "PLA LITORAL DE PONENT"  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2019-018-C CONCESSIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE MERCAT MUNICIPAL PERMANENT DE CAMP REDÓ  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2019-019-S SUBMINISTRAMENT AIGUA MINERAL NATURAL ENVASADA PER AL CONSUM HUMÀ, EN BOTELLES DE 1,5 LITRES, PER A LES BRIGADES MUNICIPALS DE L'AJUNTAMENT DE PALMA  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2019-013-A (2) SERVEI DE DINAMITZACIÓ I INTERVENCIÓ SOCIAL COMUNITÀRIA ALS BARRIS DE PERE GARAU (LOT 1: CMSS LLEVANT NORD) I CAMP REDÓ (LOT 2: CMSS NORD)  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2019-017-A CONSERVACIÓ DEL PATRIMONI VEGETAL I INFRAESTRUCTURES ASOCIADES AL MATEIX, A ZONES VERDES, ALINEACIONS ARBÒRIES, ESPAIS NATURALS I EQUIPAMIENTS PÚBLICS MUNICIPALS DE GESTIÓ DIRECTA, DEL MUNICIPI DE PALMA  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2019-009-A (2) REVISIONS DELS CAVALLS DEL SERVEI MUNICIPAL DE TRANSPORT PER TRACCIÓ ANIMAL (SERVEI DE GALERES) (2)  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2019-005-A (2) SERVEI DE LLEURE JOVE A LA BARRIADA DE SON CLADERA  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2019-016-S SUBMINISTRAMENT D'UNA AUTOESCALA AUTOMÀTICA, ELEVADORA, EXTENSIBLE I GIRATORIA AMB UN ABAST MINIM DE 32 METRES D'ALTURA VERTICAL PEL SERVEI CONTRA INCENDIS I SALVAMENT  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2018-046-S (2) SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DE LABORATORI (REACTIUS, MEDIS DE CULTIU, MATERIAL FUNGIBLE), PER AL LABORATORI MUNICIPAL (LOTS 1 I 3)  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2019-015-A SERVEI ASSISTÈNCIA TÈCNICA REALITZ. AUDITORIA VERIFICACIÓ PRÈVIA SOLS. PAGAMENT AL BENEFICIARI QUE PRESENTARÀ L'AJUNT. SOBRE LES DESPESES EXECUTADES A OPERACIONS RELAC. L'ESTRATÈGIA DESENVOLUPAMENT URBÀ SOSTENIBLE I INTEGRAL "PLA LITORAL DE PONENT"  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2019-012-A SERVEIS POSTALS GENERATS PER L'AJUNTAMENT DE PALMA (2 LOTS)  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2019-014-S SUBMINISTRAMENT DELS ARTICLES PIROTÈCNICS PER LA REALITZACIÓ DEL CORREFOC DE SANT JOAN 2019 I 2020 I EL CORREFOC DE SANT SEBASTIÀ  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2019-013-A SERVEI DE DINAMITZACIÓ I INTERVENCIÓ SOCIAL COMUNITÀRIA ALS BARRIS DE PERE GARAU (LOT 1: CMSS LLEVANT NORD) I CAMP REDÓ (LOT 2: CMSS NORD)  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2019-011-A SERVEI DE SALVAMENT, VIGILÀNCIA, SOCORRISME, SEGURETAT I ATENCIÓ PERSONALITZADA AL BANY ASSISTIT A LES PLATGES DE PALMA (2 LOTS)  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2019-010-O OBRES PER A LA SENYALITZACIÓ DE LA ZONA 30 RAFAL - VIVERO  Licitacions en curs 

Pàgina 6 de 8,  159 continguts


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010