Inici

Benvingut/uda al perfil del contractant

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa.

Logo pdfInstrucció sobre contractes menors a l'Ajuntament de Palma i als seus organismes autònoms

Entitat Objecte Estat
 Contractació  Exp. 2016-028-A SERVEI D'ACTUALITZACIÓ I MANTENIMENT DELS PAQUETS DE SOFTWARE EUROCOP (VERSIÓ ORACLE) I EUROCOP DGT-ATEX DE L'ÀREA DELEGADA DE SEGURETAT CIUTADANA  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2016-014-A SERVEI DE LLOGUER, MUNTATGE I DESMUNTATGE DE 550 METRES LINEALS DE CASETES, EN PERFECTE ESTAT DE FUNCIONAMENT, PER A L'EDICIÓ 2016/2017 DE LA FIRA DE NADAL I REIS  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2016-012-S SUBMINISTRAMENT D'ELEMENTS PER A L'ESTACIONAMENT DE BICICLETES (3 LOTS)  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2016-002-A (2) SERVEI DE MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS, INTRUSIÓ, VIGILÀNCIA MITJANÇANT CCTV I DEL SERVEI DE RESPOSTA A LES ALARMES, DELS EDIFICIS MUNICIPALS (LOT 1) I ESCOLES PÚBLIQUES (LOT 2)  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2016-008-A SERVEI SOCIOEDUCATIU COMUNITARI  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2015-032-S (2) ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT DE PLAQUES METÀL·LIQUES I SUPORTS D'ALUMINI PER A LA SENYALITZACIÓ DELS VIALS I DE NÚMEROS I LLETRES METÀL·LICS PER A LA IDENTIFICACIÓ DELS EDIFICIS (2)  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2016-011-A GESTIÓ DEL SERVEI DEL CONSERVATORI ELEMENTAL DE MÚSICA DE PALMA I L'ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE PALMA  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2015-027-O DEMOLICIÓ, DESMUNTATGE I TRASLLAT DE L'EDIFICI MODULAR DEL SAPS UBICAT AL C/ GOLF DE BISCAIA,NÚM 3 I POSTERIOR INSTAL·LACIÓ DE PART DELS MÒDULS A LES PARCEL·LES DEL POLIESPORTIUS GERMANS ESCALAS I SANT JORDI  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2016-001-S SUBMINISTRAMENT D'ELEMENTS PER A LA SEGONA AMPLIACIÓ DEL SISTEMA DE BICICLETA PÚBLICA BICIPALMA (LOT 1: SUBMINISTRAMENT DE LES BICICLETES)  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2016-006-O EXECUCIÓ DE LES OBRES A REALITZAR PER VIA D'EXECUCIÓ SUBSIDIÀRIA DERIVADES D'EXPEDIENTS DE DISCIPLINA URBANÍSTICA I PROTECCIÓ DE L'EDIFICACIÓ.  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2016-003-A SERVEI DE MANTENIMENT DELS ASCENSORS I ALTRES APARELLS ELEVADORS DELS EDIFICIS MUNICIPALS I LES ESCOLES PÚBLIQUES  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2016-009-A SERVEIS NECESSARIS PER A LA REALITZACIÓ DEL PROGRAMA CINEMA A LA FRESCA 2016  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2016-007-A SERVEI D'INTEGRACIÓ I ATENCIÓ A LES PERSONES AMB DISCAPACITAT (SIAD)  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2016-004-O OBRES D'EXECUCIÓ DEL PROJECTE DE CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ DEL VOLADIS DE L'EDIFICI DE L'AJUNTAMENT DE PALMA  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2016-005-A SERVEI DE PREVENCIÓ D'ACCIDENTS, SALVAMENT I SOCORRISME AIXÍ COM ACCESSIBILITAT A LES PLATGES DE PALMA  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  SERVEI CULTURAL PER A REALITZACIÓ DE LES SORTIDES DE GEGANTS I CAPGRASSOSDE LA SALA, EN MOTIU DE LES FESTES INSTITUCIONALS; AIXÍ COM REPOSICIÓ DEL VESTUARI DELS GEGANTS XERIMIERS, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2015-032-S ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT DE PLAQUES METÀL·LIQUES I SUPORTS D'ALUMINI PER A LA SENYALITZACIÓ DELS VIALS I DE NÚMEROS I LLETRES METÀL·LICS PER A LA IDENTIFICACIÓ DELS EDIFICIS  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2016-001-S SUBMINISTRAMENT D'ELEMENTS PER A LA SEGONA AMPLIACIÓ DEL SISTEMA DE BICICLETA PÚBLICA BICIPALMA.(2 LOTS)  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2015-034-A SERVEI INTEGRAL DE TAQUILLA, PORTERIA, ACOMODACIÓ I BAR ALS TEATRES MUNICIPALS, ESPAIS ESCÈNICS I ACTIVITATS ORGANITZADES PER L'AJUNTAMENT DE PALMA  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2015-018-A SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA DOMICILIARIA A PALMA  Adjudicacions i formalitzacions 

Pàgina 6 de 29,  568 continguts


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010