Inici

Benvingut/uda al perfil del contractant

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa.

Logo pdfInstrucció sobre contractes menors a l'Ajuntament de Palma i als seus organismes autònoms

Entitat Objecte Estat
 Contractació  Exp. 2015-015-A SERVEIS POSTALS GENERATS PER L'AJUNTAMENT DE PALMA EN EL TERME MUNICIPAL DE PALMA  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2015-022-C GESTIÓ I EXPLOTACIÓ D'UN LOCAL DESTINAT A QUIOSC-BAR AL PARC MUNICIPAL DE LA QUARENTENA (PART DE DALT)  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2015-024-A SERVEI WI-FI A LES ZONES I ESPAIS DETERMINATS PER L'AJUNTAMENT AMB LA CREACIÓ D'UN PORTAL WEB PROMOCIONAL CAPTIU PER EXPLOTACIÓ PUBLICITÀRIA PER PART DE L'AJUNTAMENT  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2015-019-C GESTIÓ I EXPLOTACIÓ D'UN LOCAL DESTINAT A QUIOSC-BAR AL PARC MUNICIPAL DE SON GIBERT  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2015-008-C GESTIÓ I EXPLOTACIÓ D'UN LOCAL DESTINAT A QUIOSC-BAR AL PARC KRISTIAN KRECOVIC AL POLÍGON DE LLEVANT  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2015-033-S SUBMINISTRAMENT D'UN VEHICLE PER A LA BRIGADA DE RETOLACIÓ DE LA UNITAT DE DADES CORPORATIVES - POBLACIÓ  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2015-010-C GESTIÓ I EXPLOTACIÓ D'UN LOCAL DESTINAT A CANTINA AL RECINTE MUNICIPAL DE SON PACS  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2015-017-C GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DEL BAR CAFETERIA DEL CENTRE DE RECEPCIÓ DE VISITANTS DEL CASTELL DE BELLVER  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2015-029-O OBRES DE MILLORA D'URBANITZACIÓ A DIVERSES BARRIADES DE PALMA  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2015-030-A (2) SERVEI DE LLOGUER, MUNTATGE I DESMUNTATGE DE 550 METRES LINEALS DE CASETES, EN PERFECTE ESTAT DE FUNCIONAMENT, PER A L'EDICIÓ 2015/16 DE LA FIRA DE NADAL I REIS(2)  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2015-021-A SERVEI DE RETIRADA, DESCONTAMINACIÓ I TRAMITACIÓ DE BAIXA DELS VEHICLES DECLARATS FORA D'ÚS DELS DIPÒSITS MUNICIPALS  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2014-032-C CONCESSIÓ DE GESTIÓ I EXPLOTACIÓ COMERCIAL I PUBLICITÀRIA DE TANQUES PUBLICITÀRIES, SUPORTS LLUMINOSOS DE TECNOLOGIA DIGITAL, LA SENYALITZACIÓ INFORMATIVA LLUMINOSA A LA XARXA VIÀRIA MPAL I DE LES TANQUES METÀL·LIQUES DELS PASSOS DE VIANANTS (4 LOTS)  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2015-025-A (2) SERVEI DE PRODUCCIÓ ARTÍSTICA, TÈCNICA I DE GESTIÓ DE LA CAVALCADA DE REIS 2016 i 2017  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2015-014-A SERVEI D'AJUDA A DOMICILI (SAD)  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2015-026-A SERVEI DE TRANSPORT, COL·LOCACIÓ I RETIRADA DE INSTRUMENTS MUSICALS PER A LA BANDA MUNICIPAL DE PALMA  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2015-012-A SERVEI D'INTERPRETACIÓ DE LA LLENGUA DE SIGNES DURANT ELS PLENARIS I ALTRES SERVEIS, ESPECIALMENT PROTOCOL·LARIS, A PETICIÓ DE QUALSEVOL DEPARTAMENT DE L'AJUNTAMENT DE PALMA  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2015-011-A SERVEI DE RESTAURACIÓ DEL MONUMENT D'ANTONI MAURA SITUAT A LA PLAÇA DEL MERCAT DE PALMA DE MALLORCA  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2015-023-A DIRECCIÓ D'OBRA I COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT DE LA FASE E OBRA,RESTAURACIÓ I REHABILITACIÓ DEL PASSEIG DE RONDA DE LES MURADES DE PALMA, SECTOR BALUARD DEL PRÍNCEP  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2014-019-A SERVEI DE NETEJA DELS LOCALS, CENTRES I DEPENDÈNCIES ADMINISTRATIVES (LOT 1) I DEL SERVEI DE NETEJA I PORTERIA DELS CENTRES ESCOLARS (LOT 2) DE L'AJUNTAMENT DE PALMA  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2015-007-O OBRES DE REFORMA I SUBSTITUCIÓ DE PART DE LA INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ DE L'EDIFICI MUNICIPAL D'INFRAESTRUCTURES DE SON PACS  Adjudicacions i formalitzacions 

Pàgina 7 de 29,  568 continguts


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010