Home -> Contractes menors

Benvingut/da al Perfil del Contractant.

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa.

Logo pdfInstrucció sobre contractes menors a l'Ajuntament de Palma i als seus organismes autònoms

Department Purpose Status
 Contractació  Exp. 2011-009-A THE SERVICE FOR THE STORAGE, TRANSPORT AND RENTAL OF TABLES, CHAIRS, TOASTERS AND FENCING FOR MUNICIPAL EVENTS AND FESTIVALS  Final award 
 Contractació  Exp. 2011-010-A THE REPROGRAPHICS AND FAX SERVICE OF PALMA CITY COUNCIL  Final award 
 Contractació  Exp. 2011-008-A THE SERVICE FOR HORIZONTAL AND VERTICAL SIGNS, PROTECTION COMPONENTS AND ACCESS RIGHT SIGNS OF THE MUNICIPAL AREA OF PALMA.  Final award 
 Contractació  Exp. 2010-036-A THE MAINTENANCE AND CONSERVATION SERVICE OF THE TREE ALIGNMENTS OF PALMA CITY COUNCIL  Final award 
 Contractació  Exp. 2010-016-S SUBMINISTRAMENT DE THE DRAFTING OF THE FRAMEWORK AGREEMENT FOR THE APPROVAL OF LOCAL POLICE UNIFORMS (19 LOTS)  Final award 
 Contractació  Exp. 2010-059-A THE SERVICE FOR THE DISTRIBUTION OF NOTIFICATIONS AND THE DIGITAL PROCESSING OF DISCIPLINARY PROCEEDINGS FOR THE FINES SERVICE  Final award 
 Contractació  Exp. 2010-034-A THE MAINTENANCE SERVICE FOR THE FIRE PROTECTION INSTALLATIONS AND INSTALLATIONS OF ALARMS AGAINST BREAK INS AND THE CENTRAL ALARM RECEPTION SERVICE OF MUNICIPAL BUILDINGS  Final award 
 Contractació  Exp. 2011-011-S THE SUPPLY FOR THE PRINTING OF 275,000 VOTING CARDS FOR EACH ONE OF THE CANDIDATES TO COUNCIL POSITIONS OF THIS MUNICIPALITY FOR THE ELECTIONS OF THE 22ND OF MAY, AS OFFICIALLY ANNOUNCED BY THE ELECTORAL BOARD OF THE AREA  Final award 
 Contractació  Exp. 2010-052-C CONCESSION FOR THE MANAGEMENT AND USE OF THE MUNICIPALLY-OWNED PREMISES USED AS A BAR IN THE HEADQUARTERS OF THE LOCAL POLICE FORCE  Final award 
 Contractació  Exp. 2010-054-O WORK ON THE BASIC PROJECT AND THE UNDERTAKING OF THE ACCESS TO "SES CASES DES RETIRO"  Final award 
 Contractació  Exp. 2011-007-O THE UNDERTAKING OF THE DEMOLITION WORK OF THE BUILDING LOCATED ON THE CARRER ARAGÓ Nº. 207 (THE FLEX BUILDING)  Final award 
 Contractació  Exp. 2011-002-G THE MANAGEMENT OF THE PUBLIC SERVICE BY MEANS OF CONCERTATION, FOR THE MANAGEMENT OF FOUR DAY CARE CENTRES AT SON DURETA, SON SARDINA, COLL D'EN RABASSA AND SON CLADERA  Final award 
 Contractació  Exp. 2010-057-A THE SERVICE OF THE AGENCY OF VOLUNTEERS  Final award 
 Contractació  Exp. 2010-039-O THE UNDERTAKING OF RESTORATION AND REHABILITATION WORK FROM THE PASSEIG RONDA TO THE LES MURADES DE PALMA, THE SECTOR OF EL BALUARD DEL PRÍNCEP, PHASES B and C  Final award 
 Contractació  Exp. 2010-038-A SERVEI DE MANTENIMENT I CONSERVACIÓTHE COUNCIL MAINTENANCE AND CONSERVATION SERVICE OF THE PUBLIC GREEN AREAS IN THE LLEVANT AREA  Final award 
 Contractació  Exp. 2010-050-A THE ASSESSMENT SERVICE FOR THE OFFICE FOR THE ATTENTION OF IMMIGRATION (OFIM)  Final award 
 Contractació  Exp. 2010-037-A THE COUNCIL SERVICE FOR THE CONSERVATION AND MAINTENANCE OF PUBLIC GREEN AREAS  Final award 
 Contractació  Exp. 2010-053-A THE SERVICE FOR THE CONTROL OF URBAN PESTS IN THE MUNICIPAL AREA OF PALMA  Final award 
 Contractació  Exp. 2010-056-O WORK TO BE CARRIED OUT BY SUBSIDIARY EXECUTION FROM THE URBAN ORGANISATION PROCEEDINGS, THE PROTECTION OF BUILDINGS AND THOSE ESTABLISHED IN THE MUNICIPAL BYELAWS ON THE PROTECTION OF BUILDINGS AND ON THE USE OF THE DRAINAGE NETWORK  Final award 
 Contractació  Exp. 2010-032-G THE MANAGEMENT OF THE PUBLIC HOME HELP SERVICE. 2 ZONES  Final award 

Page 4 of17,  326 contents


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telephone: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010