Home

Benvingut/da al Perfil del Contractant.

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa.

Logo pdfInstrucció sobre contractes menors a l'Ajuntament de Palma i als seus organismes autònoms

Department Purpose Status
 Contractació  Exp. 2012-008-A HOLIDAY AND LEISURE TIME SERVICE FOR YOUNG  Final award 
 Contractació  Exp. 2011-029-S FRAMEWORK AGREEMENT FOR THE SUPPLY CONTRACT APPROVAL OF ORGANIC WHITE PAPER (LOT 1) AND OFFICE EQUIPMENT (LOT 2)  Final award 
 Contractació  Exp. 2012-005-A SERVICE FOR THE INTERPRETATION AND TRANSLATION OF THE SIGN LANGUAGE DURING THE PLENARY ASSEMBLIES OF PALMA CITY COUNCIL  Final award 
 Contractació  Exp. 2011-036-S LOW AND HIGH VOLTAGE ELECTRICITY SUPPLY FOR THE PUBLIC MUNICIPAL LIGHTING SYSTEMS AND FOR OTHER PURPOSES FOR PALMA CITY COUNCIL  Final award 
 Contractació  Exp. 2011-035-A POSTAL SERVICES OF PALMA CITY COUNCIL (2 LOTS)  Final award 
 Contractació  Exp. 2011-033-S THE PROVISION OF VARIOUS MATERIALS FOR THE PALMA CITY COUNCIL ROAD REPAIR BRIGADE  Final award 
 Contractació  THE MUNICIPAL SERVICE FOR COMPREHENSIVE GENDER VIOLENCE ATTENTION  Final award 
 Contractació  Exp. 2011-017-A THE SERVICE FOR ACTIVITIES IN THE COLL D'EN RABASSA LIBRARY.  Final award 
 Contractació  Exp. 2011-034-A THE SERVICE FOR THE DISTRIBUTION OF PARCELS, THE DISTRIBUTION AND BILLING OF POSTERS, LETTER BOX DELIVERY AND OCCASIONAL CORRESPONDENCE SERVICE WITHOUT THE EXERCISE OF AUTHORITY  Final award 
 Contractació  Exp. 2011-025-A THE PALMA CITY COUNCIL COMPREHENSIVE TICKET OFFICE, DOOR CONTROL AND USHER SERVICE FOR MUNICIPAL THEATRES AND STAGES  Final award 
 Contractació  THE HIRING OF THE MUSIC GROUP "MAGO DE OZ" AND OF THE COMPLEMENTARY SERVICES NECESSARY FOR THE UNDERTAKING OF THE PERFORMANCE FOR THE 2011 SANT SEBASTIÀ FESTIVAL  Final award 
 Contractació  THE HIRING OF THE SPANISH BROADCASTING COMPANY LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN SL (SER) FOR THE 2012 SANT SEBASTIÀ FESTIVAL  Final award 
 Contractació  Exp. 2011-026-A THE SERVICE FOR THE HOLDING OF NON-REGULATED WORKSHOPS AND THEATRE COURSES IN THE MUNICIPAL THEATRE SCHOOL  Final award 
 Contractació  Exp. 2011-030-A THE ARTISTIC DESIGN AND TECHNICAL SERVICE, THE PROVISION OF MATERIAL FOR FIREWORKS AND THE TECHNICAL ASSISTANCE REQUIRED AND ALL THE WORK NECESSARY FOR THE PROPER UNDERTAKING OF THE AIGUAFOC PERFORMANCE FOR THE 2012 SANT SEBASTIÀ FESTIVALS  Final award 
 Contractació  Exp. 2011-031-A THE SERVICE FOR HIRING THE PROVISION, ASSEMBLY, MAINTENANCE AND DISMANTLING OF STAGES AND OTHER INFRASTRUCTURES FOR THEIR USE IN THE 2012 FESTIVALS OF SANT SEBASTIÀ  Final award 
 Contractació  THE HIRING OF THE ARTISTS "FACTO DE LA FE" AND "LAS FLORES AZULES" FOR THE 2012 SANT SEBASTIÀ FESTIVAL  Final award 
 Contractació  THE HIRING OF THE "COTI" ARTISTS GROUP FOR THE 2012 SANT SEBASTIÀ FESTIVAL  Final award 
 Contractació  THE HIRING OF THE "LA HUNGARA FOR THE 2012 SANT SEBASTIÀ FESTIVAL  Final award 
 Contractació  Exp. 2011-001-A THE DRAFTING SERVICE FOR THE SPECIAL INTERIOR REFORM PLAN OF ES JONQUET  Final award 
 Contractació  Exp. 2011-027-S THE PROVISION OF THE PRINTING, CIRCULATION, BINDING AND DISTRIBUTION OF THE ACTIVITIES PROGRAMME AND POSTERS FOR THE 2012 FESTIVALS OF SANT SEBASTIÀ  Final award 

Page 2 of17,  326 contents


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telephone: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010