Inici

Benvingut/uda al perfil del contractant

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa.

Logo pdfInstrucció sobre contractes menors a l'Ajuntament de Palma i als seus organismes autònoms

Àrea Objecte Estat
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 04/2020 Servei de seguretat i vigilància en obertura i tancament de les pistes poliesportives exteriors de Son Cladera, Es Pil·larí i Alexander Fleming (CM 04/2020).  Licitacions en curs 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 02/2020 Servei d'EEMM d'Esgrima (CM 02/2020).  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 03/2020 Servei d'EEMM d'Atletisme (CM 03/2020).  Adjudicacions i formalitzacions 
 Benestar Social  Peticio d'ofertes per a la contractació d'una empresa per actualitzar informacó en un cens de les persones que habiten en el poblat de Son Riera (SON BANYA) i els seus habitatges  Anunci 
 Cultura  Convocatòria per a la contractació d'actuacions de balls mallorquins i ballades durant l'any 2020  Anunci 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 50/2019 Subministrament i instal·lació de les finestres de la piscina interior que donen a l'exterior de Son Hugo (CM 50/2019).  Adjudicacions i formalitzacions 
 Sanitat i Consum  Exp. 103/2020 Contractació menor de subministre per al Laboratori Municipal - 103/20  Anunci 
 Sanitat i Consum  Exp. 96/2020 Contractació menor de subministre per al Laboratori Municipal - 96/20  Anunci 
 Igualtat  Contractació menor taller ball empoderant 2020  Anunci 
 Batlia  Exp. CMSERV GP 04/20 Contractació menor del servei de creació de vídeos per a l'Ajuntament de Palma  Anunci 
 Igualtat  Impressió del material de difusió de l'agenda del 8 de Març i 25 de Novembre 2020 (2a convocatòria)  Anunci 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 48/2019 Contractació assegurança d'accidents per part de l'IME (CM 48/2019).  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 01/2020 Redacció del projecte arquitectònic i estudi de seguretat i salut per a la construcció d'una pista 3x3 al camp de futbol Miquel Nadal (CM 01/2020).  En fase de valoració 
 Igualtat  Repartiment i fixació manual de cartelleria del material de difusió de 8 de Març i 25 de Novembre de 2020  Anunci 
 Policia Local  Exp. 0003-E20 Sol·licitud d'ofertes per un contracte menor per al subministrament i instal·lació de mesures de seguretat electròniques passives  Anunci 
 Cultura  Petició d'ofertes de propostes musicals del cicle Musica a la cambra de Can Balaguer  Anunci 
 Sanitat i Consum  Exp. 5/2020 Contractació menor de subministre per al Laboratori Municipal - 5/20  Anunci 
 Infraestructures i Accessibilitat  EIP_2020-01 SUBMINISTRAMENT DE HARDWARE  Adjudicacions i formalitzacions 
 Igualtat  Disseny de l'agenda del 8 de Març i 25 de Novembre 2020  Adjudicacions i formalitzacions 
 Igualtat  Impressió del material de difusió de l'agenda del 8 de Març i 25 de Novembre 2020 (Anul·lat)  Adjudicacions i formalitzacions 

Pàgina 1 de 56,  1113 continguts


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010