Inici -> Contractes menors

Benvingut/uda al perfil del contractant

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa.

Logo pdfInstrucció sobre contractes menors a l'Ajuntament de Palma i als seus organismes autònoms

Àrea Objecte Estat
 Infraestructures  EIP 2018-004 Plantació d'arbres al parc de sa Riera  Licitacions en curs 
 Batlia  Exp. CMSERV GP2-2018 Contractació menor per al disseny gràfic del projecte EDUSI Pla Litoral Ponent  Anunci 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 29/2018 Coordinació de seguretat i salut de les obres de renovació del velòdrom i la pista d'atletisme de Son Moix.(CM 29/2018)  Adjudicacions i formalitzacions 
 PMEI - Patronat Municipal d'Escoles d'Infants  Exp. CM2018-001 Assistència tècnica consistent en la direcció d'obres i coordinació en matèria de seguretat i salut  Anunci 
 Sanitat i Consum  Serveis de ludoteca per a infants mercat Olivar i conta contes Camp Redó i Llevant  Anunci 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 44/2018 Projecte i direcció d'obra de les obres destinades a la construcció d'un camp de futbol 11 i una edificació per a vestidors a la PE exterior Verge de Lluc (CM 44/2018).  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 48/2018 Servei de lloguer, muntatge i desmuntatge d'envelats, tarimes, mobiliari en la FITSALUT 2018, organitzada per l'IME (CM 48/2018).  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 37/2018 Realització d'un estudi lumínic dels pavellons, les pistes, les piscines i els camps de futbol de l'IME (CM 37/2018).  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 40/2018 Direcció execució material i coordinació de seguretat i salut de les obres de remodelació de les pistes del PM Germans Escalas (CM 40/2018).  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 47/2018 Servei de lloguer d'equips de sonorització, il·luminació, imatge i tècnics en la FITSALUT 2018, organitzada per l'IME (CM 47/2018).  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 50/2018 Servei de consultoria jurídica i tècnica per a la implantació del nou Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) i funcionament de l'oficina de privacitat a l'IME. (CM 50/2018).  En fase de valoració 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 46/2018 Servei de seguretat i vigilància en la FITSALUT 2018, organitzada per l'IME (CM 46/2018).  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 51/2018 Subministrament i instal·lació d'una caldera al pavelló Francesc de Borja Moll. (CM 51/2018).  En fase de valoració 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 43/2018 Adquisició i instal.lació d'estació funcional amb elements complementaris i d'altres elements d'entrenaments de sala per a un dels gimnassos del PM Germans Escalas (CM 43/2018).  Adjudicacions i formalitzacions 
 Policia Local  Exp. 466/C/2018 Contracte menor per al subministrament d'un vehicle turisme  Anunci 
 Cultura  Petició ofertes contractació de la producció d'un audiovisual sobre Can Balaguer  Anunci 
 PalmaActiva  Exp. 1/2018 ADM Contractació per al subministrament i instal·lació de maquina refredadora a l'edifici del carrer gerreria núm. 8 de palma, en substitució de l'actual refredadora, i retirada i descontaminació d'aquesta  Anunci 
 Cultura  Contracte menor del projecte de creació de la marca Palma ciutat de Cultura  Anunci 
 Sanitat i Consum  Exp. 920/2018 Contractació menor de subministre per al Laboratori Municipal - 920/2018  Anunci 
 Infraestructures  LOGISTICA 2018-006 CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT DE CENTRAL D' AUTODIAGNOSIS PER VEHICLES PER AL SERVEI DE LOGÍSTICA.  En fase de valoració 

Pàgina 1 de 32,  630 continguts


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010