Inici -> Contractes menors

Benvingut/uda al perfil del contractant

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa. Hi podeu accedir fent clic aquí

Àrea Objecte Estat
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 17/2018 Realització d'un estudi lumínic dels pavellons, les pistes i les piscines de l'IME. (CM 17/2018)  En fase de valoració 
 PalmaActiva  Oferta per al subministrament de determinat mobiliari a palmaactiva  Anunci 
 Policia Local  Exp. 0168-E18 Contracte de subministrament de material d'oficina paper Din A4  Adjudicacions i formalitzacions 
 Sanitat i Consum  Exp. 337/2018 Contractació menor de subministre per al Laboratori Municipal  Anunci 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 16/2018 Realització de cursos de formació per personal de manteniment IME, relacionats amb diferents riscs laborals.(CM 16/2018)  En fase de valoració 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 15/2018 Projecte, direcció obra, execució i coordinació de seguretat i salut de les obres d'una escala lateral d'evacuació al PM Germans Escalas.(CM 15/2018)  En fase de valoració 
 Igualtat  Contractació menor del disseny gràfic de la difusió de les jornades de violència masclistes 2018 i curs de formació de Ritxar Bacete  Anunci 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 13/2018 Reparació del mur mitger entre el PM Borja Moll i el CEIP Joan Miró.(CM 13/2018)  En fase de valoració 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 11/2018 Reposició bomba a l'aljub de fecals de les piscines de Son Hugo.(CM 11/2018)  En fase de valoració 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 14/2018 Subministrament de dues banquetes per jugadors de reserva CF de Son Moix.(CM 14/2018)  En fase de valoració 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 12/2018 Coordinació de seguretat i salut de les obres de renovació del velòdrom i la pista d'atletisme de Son Moix.(CM 12/2018)  En fase de valoració 
 Educació  Contractació d'un servei per de monitoratge educatiu al centre històric  Anunci 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 10/2018 Projecte i direcció d'obra de les obres destinades a la construcció d'un local per a la brigada al poliesportiu Son Moix.(CM 10/2018)  En fase de valoració 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 09/2018 Direcció d'execució material i coordinació de seguretat i salut de l'obra de la remodelació de les pistes del poliesportiu Germans Escalas.(CM 09/2018)  En fase de valoració 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 08/2018 Direcció d'obra de les obres per a l'execució de la remodelació de les pistes del poliesportiu Germans Escalas.(CM 08/2018)  En fase de valoració 
 Cultura  Casal Solleric-Petició d'ofertes de disseny, producció i instal·lació d'elements de rotolació i difusió d'activitats  Anunci 
 Infraestructures  ACCESSIBILITAT 2018-001 Assistència tècnica per treballs de manteniment i renovació de certificació AENOR de platges  En fase de valoració 
 Infraestructures  EIP 2018-001 Subministrament de maquinària i eines per a la brigada municipal de Parcs i Jardins  En fase de valoració 
 IMI - Institut Municipal d'Innovació  Exp. CM 03/2018 Contracte menor per a la compra entre 20 i 25 cadires giratòries amb braços  Anunci 
 Educació  Contractació menor d'un servei per a la realització de monitoratge educatiu  Anunci 

Pàgina 1 de 25,  493 continguts


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010