Inici -> Contractes menors

Benvingut/uda al perfil del contractant

En virtud de la D.A. tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, s'informa la interrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació d'aquest Ajuntament

Logo pdfInterrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació de l'Ajuntament de Palma

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa.

Logo pdfInstrucció sobre contractes menors a l'Ajuntament de Palma i als seus organismes autònoms

La Junta de Govern de 18 de maig de 2022 acordà aprovar el Pla de Contractació Municipal per a l'exercici 2022 de l'Ajuntament de Palma. D'acord amb el punt segon de l'esmenat acord es procedeix a la publicació del Pla de Contractació Municipal.

Logo pdfPla de contractació Municipal per a l'exercici 2022 de l'Ajuntament de Palma

Àrea Objecte Estat
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 17/2022 Execució de dues rases per a la tala de les arrels al camp de futbol de Son Cladera (CM 17/2022).  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 25/2022 Reparació de la impermeabilització al mur dels vestuaris a la instal·lació poliesportiva de Rudy Fernández. (CM 25/2022).  Licitacions en curs 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 22/2022 Canvi d'ubicació del comptador elèctric i modificació del tram de la derivació individual del camp de futbol municipal de Sant Jordi. (CM 22/2022).  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 24/2022 Servei organització i realització d'un torneig de futbol 7 d'estiu al poliesportiu municipal Germans Escalas. (CM 24/2022).  Adjudicacions i formalitzacions 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. CM 2021 00011 Subministrament i entrega de dos ciclomotors per a l'EFM (CM 2022 00011)  Anunci 
 Cultura  Exp. 19.1 "PALMAFOLK": CONVOCATÒRIA DE PRESENTACIÓ D'OFERTES DE CONCERTS DE MÚSICA POPULAR, TRADICIONAL, FOLK I MÚSIQUES DEL MÓN, I ALTRES ACTIVITATS RELACIONADES AMB LA CULTURA POPULAR I TRADICIONAL PER A LA TEMPORADA 2022-2023  Anunci 
 Policia Local  Exp. 0284-E22 Sol·licitud d'ofertes pel subministrament de munició, conformement a les especificacions contingudes als PPT.  Anunci 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 21/2022 Substitució del sistema de reg al camp petit del poliesportiu Marga Crespí de Son Ferriol. (CM 21/2022).  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 20/2022 Adequació del terreny, subministrament i instal·lació de un equipament de cal·listènia a Los Almendros i ampliació de l'actual de Son Moix.(CM 20/2022).  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 23/2022 Reparació dels desnivells a la zona annexa al camp de futbol 7 municipal de Miquel Nadal.(CM 23/2022).  Licitacions en curs 
 Cultura  Edició Còmic PREMI CIUTAT DE PALMA 2020  Licitacions en curs 
 Cultura  Contractació servei de manteniment preventiu durant la parada tècnica dels teatres municipals Catalina Valls, Xesc Forteza i Mar i Terra de l'Ajuntament de Palma Estiu 2022  Adjudicacions i formalitzacions 
 Castell de Bellver  Exp. 16.3 Publicació ofertes presentades Estiu al Castell de Bellver 2022  Adjudicacions i formalitzacions 
 Cultura  CAC Arts Visuals 2022 Activació Espai  Licitacions en curs 
 Participació Ciutadana   Convocatoria "ADN SANT SEBASTIÀ 2023".  Anunci 
 Policia Local  Sol·licitud d'ofertes pel subministrament de 10 desfibril·ladors semiautomàtics (DESA) conformement a les especificacions contingudes als PPT.  Anunci 
 Medi Ambient i Benestar Animal  Instal·lació plaques fotovoltaiques autoconsum CSM de Son Reus  Anunci 
 Cultura  Exp. 21.1 Convocatòra ofertes contractació artística Música Antiga 2022  Anunci 
 Cultura  Contrate menor serveis "ESCENA" Presentació d'ofertes espectacles per a adults als teatres municipals de Palma per a la temporada Tardor/Hivern 2022  Anunci 
 Participació Ciutadana   Presentació d'ofertes destinades a la contractació d'un servei d'organització i realització de la «Volada d'Estels per a les festes de Sant Sebastià»  Anunci 

Pàgina 1 de 81,  1601 continguts


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010