Inici -> Contractes menors

Benvingut/uda al perfil del contractant

En virtud de la D.A. tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, s'informa la interrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació d'aquest Ajuntament

Logo pdfInterrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació de l'Ajuntament de Palma

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa.

Logo pdfInstrucció sobre contractes menors a l'Ajuntament de Palma i als seus organismes autònoms

La Junta de Govern de 18 de maig de 2022 acordà aprovar el Pla de Contractació Municipal per a l'exercici 2022 de l'Ajuntament de Palma. D'acord amb el punt segon de l'esmenat acord es procedeix a la publicació del Pla de Contractació Municipal.

Logo pdfPla de contractació Municipal per a l'exercici 2022 de l'Ajuntament de Palma

Àrea Objecte Estat
 Cultura  Contracte menor per a la programació d'activitats de temàtica mediambiental a la Biblioteca pública del Molinar  Anunci 
 Cultura  Contracte menor per a la dinamització de clubs de lectura a les biblioteques municipals  Anunci 
 Cultura  Contracte menor per a la programació d'activitats "Una aventura a la biblioteca" per a escolars, a les biblioteques municipals (programa Palma Educa)  Anunci 
 Cultura  Contracte menor per a la realització de tallers per a infants a les biblioteques municipals.  Anunci 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 48/2022 Renovació del fals sostre dels vestuaris a la instal·lació poliesportiva de Rudy Fernández (CM 48/2022).  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 50/2022 Servei del cobrament bancari dels preus públics de l'IME (CM 50/2022).  Adjudicacions i formalitzacions 
 Cultura  Exp. 12.4 Presentació ofertes contractació actuacions de "Bandes de Música 2023"  Anunci 
 Cultura  Contracte menor de fotografies vàries exposicions al Casal Solleric al 2023  Anunci 
 Participació Ciutadana   Contractació d'un servei de les actuacions dels Gegants i Capgrossos de la Sala amb motiu de diferents festes i actes de caire institucional i cultural durant l'any 2023  Anunci 
 Cultura  Contracte menor de la pintura de paret per l'exposició de Dolors Sampol  Anunci 
 Cultura  Exp. 11.12 Presentació ofertes contractació llicències exhibició programa "Cinema al Municipal 2023"  Anunci 
 Cultura  Muntatge i desmuntatge de vàries exposicions al Casal Solleric al 2023  Anunci 
 Participació Ciutadana   Contractació d'un servei per les actuacions del Drac de na Coca a activitats festives, manifestacions de caire cultural, tradicional, correfocs i actes oficials de l'Ajuntament de Palma durant l'any 2023  Anunci 
 Cultura  Contracte menor de la producció gràfica de vàries exposicions al Casal Solleric 2023  Anunci 
 Cultura  Disseny gràfic vàries exposicions Casal Solleric 2023  Adjudicacions i formalitzacions 
 Sanitat i Consum  Exp. 26/2022 Contracte menor de subministrament d'equips pel laboratori municipal  Adjudicacions i formalitzacions 
 Participació Ciutadana   Presentació d'ofertes destinades a la contractació d'un servei per a l'aprovisionament i la legalització d'instal·lacions elèctriques amb motiu de Sant Sebastià i Carnaval 2023  Anunci 
 Participació Ciutadana   Presentació d'ofertes destinades a la contractació d'un servei per a l'organització i realització de les activitats infantils de tipus lúdic i socioeducatiu per a l'activitat «Sant Sebastià Petit 2023»  Adjudicacions i formalitzacions 
 Policia Local  Exp. 0442-E22 Sol·licitud d'ofertes pel subministrament de butlletins de denúncies de trànsit - T13  Adjudicacions i formalitzacions 
 Cultura  Sol·licitud d'oferta de la restauració i neteja de l'escultura Continents d'Antoni Socias, ubicada al Parc de la Mar  Anunci 

Pàgina 2 de 87,  1729 continguts


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010