Inici -> Contractes menors

Benvingut/uda al perfil del contractant

En virtud de la D.A. tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, s'informa la interrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació d'aquest Ajuntament

Logo pdfInterrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació de l'Ajuntament de Palma

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa.

Logo pdfInstrucció sobre contractes menors a l'Ajuntament de Palma i als seus organismes autònoms

La Junta de Govern de 18 de maig de 2022 acordà aprovar el Pla de Contractació Municipal per a l'exercici 2022 de l'Ajuntament de Palma. D'acord amb el punt segon de l'esmenat acord es procedeix a la publicació del Pla de Contractació Municipal.

Logo pdfPla de contractació Municipal per a l'exercici 2022 de l'Ajuntament de Palma

Àrea Objecte Estat
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 39/2022 Renovació del fals sostre dels vestuaris a la instal·lació poliesportiva de Rudy Fernández. (CM 39/2022).  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 43/2022 Subministrament i instal·lació de dos termo-acumuladors d'ACS a gas dels vestidors del camp rugbi del Poliesportiu Municipal Germans Escalas (CM 43/2022).  Adjudicacions i formalitzacions 
 Participació Ciutadana   Contractació d'un servei per cobrir les necessitats per a la creació artística de la imatge, disseny i maquetació de la campanya publicitària de les festes de Sant Sebastià 2023  Adjudicacions i formalitzacions 
 Cultura  Sol·licitud d'ofertes per restaurar l'escultura Device to root out evil de Dennis Oppenheim  Adjudicacions i formalitzacions 
 Cultura  Sol·licitud d'oferta per a la restauració de l'estendard de la Universitat ubicat al despatx antic del batle de Palma  Adjudicacions i formalitzacions 
 Policia Local  Exp. 0374-E22 Sol·licitud d'ofertes pel subministrament de defenses semirígides personals, juntament als corresponents baldrics, per a la Policia Local de Palma, conformement a les especificacions contingudes als PPT  Adjudicacions i formalitzacions 
 Cultura  Contractació per a la realització del disseny de pictogrames, adaptació als diferents suports de senyalització i gestió de la preimpressió amb les imprentes  Anunci 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 44/2022 Subministrament d'ordinadors (CM 44/2022).  Adjudicacions i formalitzacions 
 Cultura  Restauració del conjunt escultòric de Josep Guinovart ubicat al Parc de la Mar  Adjudicacions i formalitzacions 
 Sanitat i Consum  Exp. C4/2022 Contracte menor per al servei per a la creació, gravació i edició d'un vídeo sobre compra de roba responsable  Adjudicacions i formalitzacions 
 Medi Ambient i Benestar Animal  Subministrament d'aliment per cans adults allotjats al Centre Sanitari Municipal de Proteccio Animal  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 34/2022 Instal·lació de sistema de tractament d'aire a la sala multiusos del Palau Municipal d'Esports Son Moix (CM 34/2022).  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 38/2022 Substitució de les quatre portes de vidre d'accés al vestidors, tant des de recepció com des de la piscina interior. (CM 38/2022).  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 36/2022 Execució de coberta metàl·lica per a la pista central de la zona de les pistes de petanca de l'IME (CM 36/2022).  Adjudicacions i formalitzacions 
 Sanitat i Consum  Exp. 31/2022 Contracte menor de servei d'estudi tècnic, manteniment i calibracio d'equips del Laboratori Municipal  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 42/2022 Subministrament i instal·lació de cistelles de bàsquet al poliesportiu Toni Pizà (CM 42/2022).  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 41/2022 Subministrament i instal·lació d'una estructura per subjectar una cistella de bàsquet al poliesportiu municipal Son Cotoner. (CM 41/2022).  Adjudicacions i formalitzacions 
 Turisme  Exp. TUR 3/2022 Contractació servei de disseny, generació de continguts, organització i impartició de mòduls formatius  Anunci 
 Sanitat i Consum  Exp. 30/2022 Contracte menor de subministrament de kits de reactius per PCR per al Laboratori Municipal  Adjudicacions i formalitzacions 
 Infraestructures i Accessibilitat  EIP 2022-003 CONTRACTE D'OBRA PER A LA ADEQUACIÓ DE LES JARDINERES DEL CARRER NUREDDUNA  Adjudicacions i formalitzacions 

Pàgina 4 de 87,  1729 continguts


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010